Architektura MuratorArchitekciRozmowa z Piotrem Żurawiem, autorem bulwarów we Wrocławiu

Rozmowa z Piotrem Żurawiem, autorem bulwarów we Wrocławiu

Nie traktuję architektury jako sztuki, to dla mnie dziedzina racjonalna – o „staroświeckim” podejściu do projektowania, zaspokajaniu potrzeb użytkowników i kuratorskiej roli inwestorów z Piotrem Żurawiem rozmawia Maja Mozga-Górecka.

Piotr Żuraw
Fot. Maciej Lulko
Rozmowa z Hubertem Trammerem, trzykrotnym uczestnikiem konfrontacji Młodzi do Łodzi Wygłoszenie wykładu czy współpraca ze studentami dają dużą przyjemność i satysfakcję. Jednak budowanie ma urzekającą siłę konkretu – o różnych podejściach do roli zawodu architekta, zmianach pokoleniowych i nauczaniu architektury z Hubertem Trammerem rozmawia Maja Mozga-Górecka.
Rozmowa z Jordim Badią, autorem projektu Wydziału Radia i Telewizji UŚ Dziś nowoczesność oznacza recykling budynków, a nie stawianie nowych – o specyfice europejskich miast, współczesnym statusie zawodu architekta i nowych sposobach projektowania z Jordim Badią rozmawia Maja Mozga-Górecka.
Rozmowa z Andrzejem Owczarkiem, autorem biurowca Comarch Jeżeli sposób myślenia o ochronie zabytków i rozwoju miasta we Wrocławiu mogę nazwać rajem dla architektów, to Łódź jest rodzajem czyśćca – o współpracy z konserwatorami zabytków, projektowaniu na Wschodzie i możliwościach, jakie stwarza proces dydaktyczny na prywatnej uczelni z Andrzejem Owczarkiem rozmawia Maja Mozga-Górecka.
Rozmowa z Patrykiem Zarębą, współautorem warszawskich bulwarów Praca architekta krajobrazu zaczęła nabierać systemowego charakteru. Działania związane z zagospodarowaniem terenu mają sens, gdyż atrakcyjna przestrzeń poprawia jakość życia mieszkańców – o nowym podejściu do zieleni miejskiej, świadomości ekologicznej i przyszłości zawodu architekta krajobrazu z Patrykiem Zarębą rozmawia Maja Mozga-Górecka.
Rozmowa ze Sławomirem Rosolskim, autorem osiedla Warzelnia w Poznaniu Każde ograniczenie może być inspiracją, a wręcz wyzwaniem. Staram się zawsze godzić wymagania konserwatorskie z moimi wizjami – o budowaniu tożsamości miejsca, swoim zainteresowaniu architekturą poprzemysłową i coraz większym znaczeniu industrialnego dziedzictwa w Polsce ze Sławomirem Rosolskim rozmawia Maja Mozga-Górecka.
Rozmowa z Nathalie De Vries, współautorką biurowca Bałtyk w Poznaniu Bądź przygotowany na przyszłość, ponieważ zmiany zachodzą gwałtownie. Jeśli ty się nie zmienisz, inni mogą zająć twoje miejsce – o różnicach między projektowaniem w Polsce i w Holandii, metodach pracy i zmianach, jakie czekają architektów w wykonywaniu zawodu z Nathalie de Vries rozmawia Agnieszka Skolimowska.