Architektura MuratorArchitekciRozmowa z Bolesławem Stelmachem, autorem Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Rozmowa z Bolesławem Stelmachem, autorem Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Mam nadzieję, że to co robię czasami bywa sztuką. A i tak prawda okaże się za 100 lat – o relacji między architektura a naturą, mizantropii i inspirującej bezradności z Bolesławem Stelamchem rozmawia Maja Mozga-Górecka.

Bolesław Stelmach
Bolesław Stelmach. Fot. Marcin Czechowicz
Teatr otwarty – o CSK w Lublinie Tomasz Michalak Budynek jest idealnym łącznikiem między starym i nowym. Położony na styku miasta historycznego stanowi urbanistyczne wprowadzenie do tej części Lublina, której przestrzeń ukształtowały dziesięciolecia rozwoju modernizmu. Bolesław Stelmach, opowiadając o jego projektowaniu, często odwołuje się do idei formy otwartej i spuścizny Hansenów. Pozostawia teatr otwarty, a architektom tworzącym w Lublinie zdaje się przypominać, że miasto wokół wciąż pozostaje w budowie – pisze Tomasz Michalak.
O historii CSK w Lublinie Tomasz Żylski W założeniu peerelowskich władz lubelski teatr miał być jednym z największych obiektów widowiskowych w Europie, tymczasem na ponad 40 lat stał się największą nieukończoną inwestycją, skutecznie wyłączając z publicznego użytku istotny fragment centrum miasta.
O projekcie fasady CSK w Lublinie Lorenzo Lilli Największe wyzwanie stanowiło właściwe zamodelowanie struktury, gdyż w jej obrębie zaistniało jednocześnie kilka czynników. Po pierwsze, należało wziąć pod uwagę, że fasada na kanwie z cięgien stalowych będzie wykazywała cechy szczególne, choćby ze względu na obróconą w stosunku do jej płaszczyzny geometrię szklenia. Musieliśmy zbadać też, jak zachowa się fasada, kiedy zostanie poddana działaniu wiatru, a ułożone niczym łuska panele szklane będą generować zawirowania powietrza oraz deformacje wzdłuż samej konstrukcji.
O akustyce CSK w Lublinie Jan Dodacki Przed przystąpieniem do realizacji zbudowano model akustyczny 3D, a następnie korygowano parametry po kolejnych pomiarach w powstałej już kubaturze – na etapie stanu surowego, po wykonaniu posadzki i zamontowaniu foteli, aż do strojenia sali. Scena z dwiema kieszeniami scenicznymi o powierzchni ok. 900 m2 jest drugą co do wielkości w Polsce i Europie – po Operze Narodowej w Warszawie.
Notacje czasu – o projekcie CSK w Lublinie Bolesław Stelamch Budynek strukturalizuje Aleja Kultur – droga wyrąbana w starej substancji. Jest jak strumień wprowadzający życie w martwy krajobraz. Ta droga to symboliczne przekreślenie komunistycznej idei i nowa przestrzeń funkcjonalna. Łączy kilkanaście różnych obszarów aktywności, które powstały w ruinach.
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Gmach zbudowany jest na zasadzie palimpsestu – kryje w sobie ślady i relikty pierwotnego obiektu z lat 70. i 80. Struktury i tekstury, niedokończone, brutalnie szczerze definiują przestrzeń in statu nascendi: Teatru w Budowie – o znaczeniu budynku dla urbanistyki Lublina, nawiązaniu do idei formy otwartej i spuścizny Hansenów oraz wykreowaniu nowej wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej piszą Grzegorz Stiasny i Tomasz Michalak. W numerze także wypowiedź głównego projektanta CSK, Bolesława Stelmacha, akustyka Jana Dodackiego, współautora fasady Lorenzo Lilliego oraz dyrektora instytucji Piotra Franaszka. Przypominamy też ponad 40-letnią historię budowy obiektu.