Architektura MuratorKrytykaArchitektura obywatelska

Architektura obywatelska

Już na jesieni kolejne wybory samorządowe, a my przyglądamy się, na ile spełniono postulaty o włączaniu mieszkańców we współdecydowanie o mieście, a także, jakiego rodzaju projekty powstają dzięki dyskusji z użytkownikami przestrzeni. Zapytaliśmy też przedstawicieli władz 18 miast wojewódzkich, jakie pomysły najczęściej zgłaszane są do budżetów obywatelskich i czy dane te są później wykorzystywane przy inwestycjach miejskich. Na kolejnych stronach prezentujemy najciekawsze realizacje powstałe w ciągu ostatnich lat w ramach takich oddolnych inicjatyw. Tekst: Tomasz Żylski

lublin podwórzec
Instalacja stała się pretekstem do dyskusji o przyszłości ulicy. W planach jest bowiem przebudowa bulwarów nad Bystrzycą i modernizacja prowadzących nad rzekę arterii i ciągów pieszych
Fot.: Maciej Rukasz - Centrum Kultury w Lublinie