Architektura MuratorKrytykaJak oczyścić świat?

Jak oczyścić świat?

Opierająca się na przetwarzaniu odpadów gospodarka o obiegu zamkniętym nie jest już opcją ani utopijnym celem – jest koniecznością, a jej początek stanowi ekoprojektowanie. Piotr Barczak z Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (EEB) mówi o wizji świata bez śmieci oraz krokach, jakie trzeba podjąć, by ją urzeczywistnić. Prezentujemy także najbardziej innowacyjne projekty i inicjatywy zmieniające dzisiejsze postrzeganie problemu odpadów i zanieczyszczenia środowiska.

Jak oczyścić świat?
Każdy budynek to magazyn materiałów – grafika wyjaśniająca ideę platformy Madaster; serwis prasowy Madaster
Tagi:
Polskie ECO-MIASTO 2018 Uroczystość wręczenia nagród ECO-MIASTO odbyła się 27 września 2018 r. W konkursie wzięło udział 46 miast, które przesłały w sumie 70 zgłoszeń w pięciu kategoriach: gospodarka wodna, mobilność zrównoważona, gospodarka o obiegu zamkniętym, efektywność energetyczna budynków oraz zieleń miejska a jakość powietrza. Wśród laureatów znalazły się m.in. Lublin, Mława, Niepołomice, Białystok, Radzyń Podlaski, Kraków, Czeladź, Zabrze i Złotów.
Dzielnice dla lepszego klimatu EIT Climate-KIC jest ogólnoeuropejskim stowarzyszeniem działającym na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym oraz dostosowywania się do tych, które już nastąpiły. Od 2014 roku prowadzi swój flagowy program Smart Sustainable Districts, który ma ma na celu przekształcenie dzielnic wybranych europejskich miast w obszary niskoemisyjne, odporne na zmiany klimatyczne i rozwijające się w sposób zrównoważony. Pierwsze efekty widać w centrum Utrechtu – najszybciej rozwijającego się miasta w Holandii.
Najbardziej ekologiczne polskie miasta 2018 Podwójnym laureatem szóstej edycji konkursu ECO-MIASTO 2018 jest Lublin. W sumie przyznano 10 tytułów laureata i 13 wyróżnień.
ECO-MIASTO 2018 Program ECO-MIASTO to jeden z największych projektów popularyzujących ideę zrównoważonego rozwoju miast w Polsce. W tym roku mogą one zgłaszać do konkursu swoje osiągnięcia w nowej kategorii – gospodarka o obiegu zamkniętym. Po raz pierwszy w formularzach konkursowych znalazło się też pytanie o projekty realizowane w ramach budżetów obywatelskich.
Drewno w architekturze. Konkurs Wydział Architektury Politechniki Białostockiej czeka na najlepsze magisterskie prace dyplomowe dotyczące drewnianej architektury.
Lepsze jutro ogródków działkowych? Jaka przyszłość czeka ogródki działkowe? Z jednej strony w związku z modą na ekologiczny styl życia i miejskie uprawy stają się znów popularne, z drugiej podupadają i często sprzedawane są pod nowe deweloperskie inwestycje. Przeszłości i przyszłości terenów działkowych przyglądają się twórcy wrocławskiej wystawy Lepsze jutro. Rzecz o ogródkach działkowych.