Architektura MuratorKrytykaObserwatorium na Śnieżce

Obserwatorium na Śnieżce

O unikalności obserwatorium decydują awangardowa forma, kojarząca się z UFO, i wyjątkowa, bardzo komplikująca realizację, lokalizacja - na szczycie Śnieżki, 1602 metry n.p.m.

Kosmiczne obserwatorium
Źródło: "A-m" nr 3/2014 s. 21
Obserwatorium Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego na Śnieżce
Autorzyarchitekci; Witold Lipiński, Waldemar Wawrzyniak, projekt konstrukcji: Andrzej Sokolski, Zbigniew Katoła
Architektura wnętrzPracownia Sztuk Plastycznych, Wrocław
Konstrukcjażelbetowa (fundamenty), ceglana (trzon, ściany), stalowa (dyski)
Projekt (data)1964
Data realizacji (początek)1969
Data realizacji (koniec)1974