Architektura Murator

Młodzi do Łodzi 2018

Młodzi do Łodzi

- formularz zgłoszeniowy

Rejestracja na czwarte ogólnopolskie konfrontacje Młodzi do Łodzi 2018 jest dwuetapowa. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz zgłoszeniowy od 27 marca do 23 kwietnia br. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają wiadomość e-mail z linkiem do strony internetowej poprzez, którą należy wnieść opłatę kwalifikacyjną w wysokości 160 zł. Każdy z uczestników w ramach opłaty otrzymuje półroczną prenumeratę miesięcznika lub półroczne przedłużenie.

Po potwierdzeniu dokonania przelewu uczestnik otrzyma link do drugiej części formularza zgłoszeniowego, pozwalającego na przesłanie planszy zgłoszeniowej odpowiadającej na pytanie Kim jestem? (Czym się zajmuję, do czego dążę). Termin nadsyłania plansz upływa 27 kwietnia. Pobierz wzór planszy: LINK

Dane osobowe
Adres korespondencyjny
Edukacja
dyplom
Obecna praktyka zawodowa *
Wcześniejsze doświadczenie zawodowe

Jeżeli nie masz wcześniejszego doświadczenia - w obydwu polach wpisz BRAK, a w polu "Lata" wpisz 0000-0000

Wybrane realizacje
Nagrody i wyróżnienia
Wybrane publikacje/inna aktywność zawodowa
(maksymalnie 900 znaków)
(jpg, 72 dpi)
* pole obowiązkowe ** do użytku wewnętrznego
ORGANIZATOR
SPONSORZY