Generator Malta

Co roku w Poznaniu odbywa się miejski eksperyment - próba nadania monumentalnej przestrzeni ludzkiej skali. W projekcie Atelier Starzak Strebicki, zrealizowanym w ramach Generatora Malta, za pomocą prostych zabiegów na placu Wolności stworzono serię miejskich pokoi.

Generator Malta
Konkurs architektoniczny PARK(ING) DAY - generator malta. Malta Festival Poznań 2013 Malta Festival Poznań ogłasza konkurs architektoniczny na projekt przestrzeni publicznej – transformacji miejsc parkingowych w zielone miejsce spotkań