Architektura MuratorWydarzeniaFinał programu Le CorbusYear: Charles Jencks, seria wykładów i premiera polskiego wydania książki papieża modernizmu

Finał programu Le CorbusYear: Charles Jencks, seria wykładów i premiera polskiego wydania książki papieża modernizmu

Centrum Architektury zaprasza na cykl wykładów prezentujących postać i idee klasyka modernizmu; gwiazdą spotkania będzie teoretyk i krytyk architektury, Charles Jencks. W dniu urodzin Le Corbusiera, 6 października zaprezentowana zostanie pierwsza polska edycja głośnej książki W stronę architektury

Lwów modernistyczny – wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu Jak zauważa kurator ekspozycji Lwów 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm, historyk sztuki i wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Szczerski w towarzyszącej jej obszernej monografii, wśród polskich badaczy o modernistycznym Lwowie pisali dotąd szerzej nieliczni. Tymczasem pytanie o tożsamość lwowskiego modernizmu jest jednocześnie pytaniem o tożsamość nowoczesności w Polsce i w całej Europie Środkowo-Wschodniej – twierdzi. Do współpracy przy publikacji, która powstawała równolegle z wystawą, zaproszeni zostali eksperci z Polski i Ukrainy, którzy specyfikę lwowskiego modernizmu definiują jako silnie antropocentryczną, opartą na kontynuacji, nie negacji zastanej architektury, dzięki czemu nowa zabudowa świetnie dopełniała historyczną tkankę i była dość łatwo akceptowana przez mieszkańców – recenzja Tomasza Żylskiego.
Hotel Lemon Restort Spa w Gródku nad Dunajcem Pracownia Paprocki Architekci zaprojektowała modernizację i rozbudowę ośrodka wczasowego z lat 70. na potrzeby nowoczesnego hotelu. Powstał obiekt wpisany w otoczenie, nawiązujący do architektury powojennego modernizmu.
Powojenny modernizm prawem chroniony Batalia o ochronę dziedzictwa powojennego modernizmu w Warszawie pokazuje, że oddolne ruchy i organizacje pozarządowe mogą mieć realny wpływ na działania odpowiednich służb. Dzięki zaangażowaniu społeczników w sierpniu 2016 roku do warszawskiej gminnej ewidencji zabytków trafiło 90 nowych obiektów. Tym samym stolica zyskała pokaźną liczbę nowych zabytków, choć może bardziej zasadne byłoby stwierdzenie, że je „odzyskała” – pisze Patrycja Jastrzębska.
Powojenny modernizm – podsumowanie głosowania Internautów W październiku 2016 roku postanowiliśmy spytać naszych czytelników o to które przykłady powojennej warszawskiej architektury powinny zostać objęte ochroną konserwatorską. Największą liczbę głosów w internetowej sondzie otrzymał hotel Victoria przy placu Piłsudskiego.
Prawda i kłamstwo radzieckiej architektury Dietmar Steiner, dyrektor Wiedeńskiego Centrum Architektury (AZW), twierdzi, że odkrywając radziecki modernizm zyskujemy nową perspektywę, dzięki której możemy na nowo przyjrzeć się architekturze lat 60. i 70., i to po obu stronach żelaznej kurtyny. Wystawa Radziecki modernizm 1955- 1991. Nieznane historie i towarzyszący jej kongres stanowią pierwszą naukową próbę spojrzenia na to zjawisko. Badacze z Wiednia skoncentrowali się na architektonicznych dokonaniach 14 radzieckich republik, uznając, że to nie Moskwa, a peryferia imperium zrodziły unikalne rozwiązania.
Powojenny modernizm prawem chroniony W sierpniu bieżącego roku do gminnej ewidencji zabytków trafiło 90 nowych obiektów. Tym samym Warszawa zyskała pokaźną liczbę nowych zabytków, choć może bardziej zasadne byłoby stwierdzenie, że je “odzyskała” - pisze Patrycja Jastrzębska.