W.M Pracownia Projektowania Miasta

W.M Pracownia Projektowania Miasta

Gdańskie biuro architektoniczne istnieje od 1989 roku. Pracownia świadczy kompleksowe usługi architektoniczne, inwestorskie i marketingowe. Wykonuje wielobranżowe projekty architektoniczne i urbanistyczne, projekty domów, osiedli mieszkaniowych, obiekty usługowe, budynki użyteczności publicznej - handlowe, biurowe, kultury i sportu, adaptacje, przebudowy  i rozbudowy, w tym obiektów zabytkowych. Ten szeroki zakres odzwierciedla zainteresowania i doświadczenia jej założyciela Pawła Wład Kowalskiego, który architektoniczne szlify zdobywał m.in. w gdańskim Miastoprojekcie i słynnej Autorskiej Pracowni ZAPA Gdańsk. Współpracował także z „Muratorem” jako członek redakcji i autor licznych gotowych projektów domów jednorodzinnych, zajmując się teorią i krytyką oraz poradnictwem budowlano-architektonicznym. Pracownia, współczesną w wyrazie architekturę opracowuje według zasad Witruwiusza, w ludzkiej skali, łącząc harmonię piękna z wymogami funkcjonalnymi i racjonalnością budowy, w dobrych technologiach, w ramach przyjętego kosztorysu.

W.M Pracownia Projektowania Miasta
sp. z o.o.
ul. Klonowa 1
80-264 Gdańsk
tel. +48 583456926
e-mail: office@wm.com.pl
www.wm.com.pl

Nasi architekci

Paweł Wład Kowalski