Architektura MuratorBiblioteka1999Architektura-Murator 1/1999
Architektura-murator
nr 1/1999
Spis treści
 • PREZENTACJE
 • O nową tożsamość
  Budynek magazynowo-biurowy firmy Arcon
  Minimalistyczna odtrutka
  Budynek magazynowo-biurowy firmy Pomaton EMI
  Godzenie przeciwieństw
  Hurtownia w Katowicach
  Rewolucja na Polnej
  Nowe oblicze warszawskiego bazaru

 • PEJZAŻE
 • Ziemia obiecana pod Poznaniem
  Hurtownie i fabryki w Tarnowie Podgórnym

 • NA ŚWIECIE
 • Muzeum w ogrodzie
  Galeria sztuki pod Bazyleą

 • BIENNALE
 • Krakowskie Biennale
  Wyniki VII Międzynarodowego Biennale Architektury

 • FELIETON
 • Przytulność, żart i koniec architektury — Notatki na ścianie Felieton Tomasza Jastruna — poety i dziennikarza

 • KALENDARIUM
 • Wydarzenia architektoniczne w kraju i na świecie w pierwszym kwartale 1999 roku

 • PROJEKT
 • Inwestycje handlowe
  Centrum handlowo-usługowe Bródno w Warszawie
  Zespół medyczno-usługowo--handlowy w Skoczowie
  Podgórskie centrum handlowo--usługowe w Krakowie
  Pasaż handlowy w Wodzisławiu Śląskim

 • PROBLEMY
 • Powstrzymać chaos
  Rozmowa z architektem Janem Rutkiewiczem o projektach dla Warszawy

 • INFORMACJE
 • Książki — Europa i architektura jutra — Biała Księga
  Listy do redakcji
  Ogłoszenia — Pasaż '99. Pierwszy Ogólnopolski Festiwal Komunikacji Wizualnej

 • KOLUMNY STUDENCKIE
 • Na czym można usiąść w mieście? Ogłoszenie Studenckiego Konkursu Architektury
  OSSA '98
  EASA

 • PUBLICYSTYKA
 • Lunapark Złota
  Silne poparcie z ograniczonym skutkiem — rozmowa z Rafałem Szczepańskim, prezesem Oddziału Warszawskiego SARP
  Stare i nowe recepty dla Warszawy
  Pytania o Domy Towarowe Centrum
  Handlowi giganci na obrzeżach
  Mosty zawieszone w przyszłości

 • TECHNIKA
 • Biurowiec firmy Arcon
  Siedziba firmy Pomaton EMI
  Budynek na Solcu
  Bloki z betonu komórkowego
  Bezpieczeństwo pożarowe obiektów handlowych
  Przegląd techniczny — Blachy dachówkowe
  ABC projektowania — Blachy dachówkowe
  Detale