Architektura MuratorBiblioteka2015Architektura-Murator 1/2015
01/2015
Synteza wielu wątków i odniesień – o rozbudowie ASP w Warszawie Krzysztof Mycielski Budynek łączy w sobie różne temperamenty. W twórczości Jemsów, przez długie lata nacechowanej uniwersalnym miesowskim puryzmem, jest to zjawisko stosunkowo nowe, być może związane z projektowaniem przez nich ostatnio gmachów publicznych w złożonym śródmiejskim kontekście. Odwaga zadawania wielu pytań, a następnie dochodzenie do spójnej, pozbawionej dogmatyzmu syntezy to świadectwo umiejętności, które osiąga się jedynie wieloletnią refleksją i rzetelną praktyką – pisze architekt i krytyk architektury Krzysztof Mycielski.
Brytyjski sposób na partycypację Istotą naszej pracy jest eliminacja barier psychologicznych, które tworzą się w momencie, gdy do konsultacji społecznych składany jest już dość zaawansowany projekt przygotowany przez architektów lub urbanistów oraz gdy konsultacje te przybierają standardową formę publicznych dyskusji – z Margaret Wilkinson, kierowniczką brytyjskiej organizacji Planning for Real zajmującej się projektowaniem partycypacyjnym, rozmawia wrocławski architekt Roman Rutkowski.
Wystawa stała w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Rzadko w Polsce się zdarza, by autorowi powierzano również wykonanie projektu. Wystawa główna w warszawskim Muzeum Żydów pokazuje, jakie są tego zalety: wszystkie detale są dopracowane, co ma ogromne znaczenie w instytucji, w której narracja opiera się głównie na multimediach i rekonstrukcjach, a nie na zabytkowych eksponatach – pisze Maja Mozga-Górecka.
Architektura-murator
nr 1/2015
Zdjęcie wstępne

Programowy brak wykończeń (…). Ta surowość pozwala, przynajmniej częściowo, ukryć lub „oswoić” wiele błędów wykonawstwa – tak o rozbudowie warszawskiej ASP, realizowanej w systemie niedoszacowanego budżetu, wypowiada się jej współautor Maciej Miłobędzki. Najnowsza realizacja JEMS niewątpliwie dowodzi zawodowego kunsztu tej pracowni. Szkoda jednak, że kolejny obiekt budowany z publicznych pieniędzy powstaje w sytuacji dyktatu najniższej ceny, co w konsekwencji prowadzi do redukcji architektonicznych zamierzeń.

Ewa P. Porębska

Spis treści