Architektura MuratorBiblioteka2017Architektura-Murator 1/2017
Warstwy czasu – o hali Koszyki Bolesław Stelmach Jemsi odtworzyli starą strukturę z użyciem oryginalnej konstrukcji, dodając kubaturę do odrestaurowanych budynków bramnych. Mistrzowsko wpisane nowe, tym razem na obrysie starego, z pozostawieniem niewielkich szczelin – podwórek, które pięknie dystansują dom od zabytkowego budyneczku i sąsiedztwa. Ale ważniejsze jest to, co Jemsi pozostawili: jakaś brama prowadząca kiedyś na zaplecza hali, jakieś fragmenty posadzek z różnych epok, jakieś żaluzje peerelowskie do zamykania sklepów – pisze Bolesław Stelmach.
Hawrylakowie – architekci Wrocławia Czy pokolenie architektów, które krótko po wojnie zaczynało karierę na Dolnym Śląsku miało większe szanse na awans niż inne generacje? Jadwiga Grabowska-Hawrylak i jej syn Maciej Hawrylak opowiadają Tomaszowi Żylskiemu, jak prowadzi się rodzinną pracownię i czy znane nazwisko bardziej przeszkadza, czy pomaga w osiągnięciu zawodowego sukcesu? Rozmową z wrocławskimi architektami wracamy do cyklu Rody architektów, który publikowaliśmy w latach 1997-2002.
Muzeum Dizajnu w Londynie projektu OMA Na potrzeby nowej siedziby muzeum zaadaptowano zabytkowy budynek Commonwealth Institute z roku 1962. W ramach skomplikowanego procesu przebudowy usunięto oryginalną konstrukcję żelbetowych stropów, wspierając charakterystyczne dwukrzywiznowe zadaszenie tymczasowymi stalowymi podporami. Oryginalną elewację zmieniono na podwójną, przeszkloną „skórę”, znacząco poprawiając w ten sposób izolacyjność termiczną i jednocześnie zapewniając odpowiednie nasłonecznienie pomieszczeń.
Architektura-murator
nr 1/2017
Zdjęcie wstępne

To pierwszy numer „Architektury-murator” w nowym roku, a zakończenie poprzedniego zawsze skłania do podsumowań. W ubiegłym roku miałam zaszczyt uczestniczyć w 11 gremiach jurorskich, w tym dwóch zagranicznych, pięciu dotyczących zrealizowanej architektury. Być może na tyle sporo, by pokusić się o uogólnienia. Najbardziej znaczące wydarzenia w polskiej architekturze 2016? – Moim zdaniem dwie międzynarodowe nagrody dla Centrum Dialogu Przełomy i warszawska nagroda dla wystawy Spór o odbudowę. Co ciekawe oba wychodzą od cezury 1945 roku, dotyczą miast zrujnowanych w czasie II wojny światowej i oba pozwalają spojrzeć na ostatnie 70 lat polskiej historii przez pryzmat losów mieszkańców, sposobów kształtowania przestrzeni. Reasumując: tak, to oczywiste, mamy w Polsce coraz lepszej jakości architekturę. Ale w werdyktach liczy się też architektura jako polityka, pamięć, manifest – czego najlepszym przykładem uzasadnienia zeszłorocznych nagród The European Prize for Urban Public Space.

Ewa P. Porębska

Spis treści