Architektura MuratorBiblioteka2018Architektura-Murator 1/2018
01/2018
Zespół szkolno-przedszkolny na Stabłowicach we Wrocławiu Trudno nie ulec wrażeniu, że ten utrzymany w przemysłowej estetyce zespół o powierzchni ponad 13 tysięcy m2 jest rodzajem edukacyjnej fabryki, jednocześnie zapewnia jednak kameralność, wyciszenie i skupienie, niezbędne przecież przy nauczaniu – pisze Tomasz Głowacki.
Architektura wspomagająca edukację – o Szkole bez ławek Krzysztof Mycielski Kreacji projektowej nie da się tu opisać wyłącznie jako dzieła znanych projektantów. Raczej jako bezpośrednie przełożenie na język architektury oryginalnych w naszym kraju edukacyjnych założeń stworzonych przez świetnie wykształconą grupę nauczycieli pasjonatów. W szkole znajduje się cała masa wnętrz prowokujących do społecznej aktywności i nieskrępowanej wymiany zdań. Wyraźny nacisk na łatwe nawiązywanie kontaktu położono też w aranżacji sal lekcyjnych. Nie ma w nich rzędów ławek i pedagoga przemawiającego ex cathedra. Nauczyciel ma tu być partnerem, który stymuluje rozwój przez rozmowę i dyskusję – pisze Krzysztof Mycielski.
Muzeum Luwr w Abu Zabi Nowy oddział Luwru w Abu Zabi jest jednym z obiektów tworzących Island Cultural District – zespół zabudowy rozciągający się wzdłuż brzegu wyspy Saadiyat. Muzeum składa się z wolno stojących budynków przekrytych niską kopułą o rozpiętości 180 m, której konstrukcję nośną zbudowano z kilku tysięcy niepowtarzalnych elementów ze stali nierdzewnej. To ażurowe zadaszenie ogranicza przenikanie energii słonecznej o 98%, a jednocześnie w charakterystyczny sposób przepuszcza światło, kształtując architekturę obiektu – o nowej realizacji studia Jeana Nouvela pisze Maciej Lewandowski.
Architektura-murator
nr 1/2018
Zdjęcie wstępne

Za jedną z najbardziej innowacyjnych pod względem architektury współczesnych szkół na świecie uważa się Ørestad College w Kopenhadze – otwartą w 2007 roku placówkę autorstwa biura architektonicznego 3XN, przeznaczoną dla 1000 uczniów. To obiekt bez sal lekcyjnych, z możliwymi do wydzielenia przestrzeniami edukacyjnymi usytuowanymi wokół otwartego atrium, z wyznaczonymi centralnie ceremonialnymi schodami, na których toczy się codzienne życie uczniów. To miejsce, jak słusznie zakładali projektanci, skupia uwagę całej szkolnej społeczności. Kto choćby raz zobaczył architekturę Ørestad College, nie pomyli jej z żadną inną. Podobnie jak publikowanego w tym numerze „Architektury-murator” gmachu Akademeia High School autorstwa medusagroup, który wraz ze szkołą na Stabłowicach projektu VROA i ch+ stał się wyśmienitą wizytówką współczesnej polskiej architektury edukacji.

 

Ewa P. Porębska

Spis treści