Architektura MuratorBiblioteka2019Architektura-Murator 1/2019
Morfologia fasady – o Unikato Zbigniew Maćków Bardzo ważne jest pierwsze wrażenie. Tymczasem moje było takie, że patrząc w kierunku budynku, nie zauważyłem go – jest to jeden z największych komplementów, jaki może dostać współczesna realizacja miejska. Ten dom nie stara się zostać niczym więcej niż miał być. Jest wyrazisty, a jednocześnie nie epatuje i nie krzyczy zanadto, jedynie tam, gdzie może i powinien.
Jak oczyścić świat? Opierająca się na przetwarzaniu odpadów gospodarka o obiegu zamkniętym nie jest już opcją ani utopijnym celem – jest koniecznością, a jej początek stanowi ekoprojektowanie. Piotr Barczak z Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (EEB) mówi o wizji świata bez śmieci oraz krokach, jakie trzeba podjąć, by ją urzeczywistnić. Prezentujemy także najbardziej innowacyjne projekty i inicjatywy zmieniające dzisiejsze postrzeganie problemu odpadów i zanieczyszczenia środowiska.
Centrum Sztuki w Kaohshiung Holenderskie biuro architektoniczne Mecanoo zaprojektowało monolityczny obiekt, łączący cztery sale koncertowe pod jednym dachem. Koncepcja zakłada podniesienie poziomu parteru i wytworzenie szeregu przenikających się przestrzeni otwartych oraz płynne powiązanie budynku z otaczającym go parkiem. Jednym z najciekawszych zadań projektowych było zdefiniowanie okładziny fasady i wielokrzywiznowej powierzchni sufitu, która przechodzi w podpory konstrukcyjne. O pomoc zwrócono się do lokalnej stoczni, która zaproponowała, aby wykorzystać stalowe płyty o grubości 6 mm, które stosuje się do budowy statków. Zewnętrzną części zadaszenia wykonano z płyt aluminiowych – pisze Radosław Stach.
Architektura-murator
nr 1/2019
Zdjęcie wstępne

W październiku minie 25 lat od wydania pierwszego numeru miesięcznika „Architektura-murator”. To były ważne lata. Przemiany po 1989 roku miały swoje odzwierciedlenie także w architekturze. Towarzyszyliśmy wszystkim najważniejszym wydarzeniom architektonicznym – tysiącom realizacji, debatom zawodowym, konkursom. Pokazywaliśmy polską transformację uwidocznioną w architekturze na szerokim tle społecznym, gospodarczym, politycznym. Na łamach „Architektury-murator” znajdziecie wywiady z politykami, wypowiedzi aktywistów, analizy krytyków. Też wiele podsumowań – a wśród nich zorganizowaną z okazji 20-lecia wystawę 20 obiektów najbardziej znaczących dla polskiej transformacji po 1989 „Kolekcja Architektury-murator dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej”, której towarzyszyło wiele dyskusji. Dlatego dziś czuję się zwolniona od kolejnych rozliczeń, choć mam nadzieję, że publikowane od 1994 roku w naszym miesięczniku materiały także w przyszłości służyć będą krytycznej analizie minionych lat.

Co będzie dalej? Czyż to nie jest najciekawsze? Stoimy wobec przewartościowań i wyzwań – klimatycznych, politycznych, społecznych. Jak jesteśmy jako architekci do tego przygotowani? Jaki możemy mieć wpływ? W 2019 roku znajdziecie w „Architekturze-murator” 12 istotnych publikacji na temat przyszłości architektury. Ale to nie wszystko. Będziemy z Wami budować, spotykać się, dyskutować. Szczegóły już wkrótce. Zróbmy wspólnie krok w przyszłość – zapraszamy!

 

Ewa P. Porębska

Spis treści