Architektura MuratorBiblioteka2005Architektura-Murator 2/2005
Architektura-murator
nr 2/2005
Spis treści
 • INFORUM
 • Portret pokolenia - architektura w Japonii i w Polsce
  Collage Europa - Europa Wschodnia w Rotterdamie
  O tym, co wydawało się kurtyną, a okazało murem - krytyczna rekonstrukcja sympozjum Collage Europa
  Dawne stolice w nowej Europie
  Jak pomóc kurczącym się miastom? - projekt Shrinking Cities
  Bezludne wsie
  Stany nieokreślone Europy - John Palmesino w Warszawie
  Rumuński modernizm - wystawa
  Spotkanie na Ukrainie
  Historia ukraińskiej architektury: między symetrią i asymetrią - recenzja
  Blob - standardowa architektura przyszłości?
  Kalendarium

 • FELIETON
 • Roberto Salvadori - Miasto mieszczańskie

 • WWW.SZUKAJ DALEJ
 • Internetowe wydanie „ARCHITEKTURY-murator"

 • PREZENTACJE
 • Ambasada Francji w Warszawie
  Modernizacja budynku z lat sześćdziesiątych
  Strażnica w Poznaniu
  Nowa realizacja w historycznej części miasta
  Bank w Czechowicach-Dziedzicach
  Rozbudowa obiektu z lat trzydziestych
  Biuro architektoniczne w Warszawie
  Siedziba pracowni JEMS Architekci

 • KONTEKSTY
 • Ikony, piramidy i fałda - o formie w polskiej architekturze (1989-2004) - dyskusja redakcyjna

 • DEMOKRE(A)CJA
 • Węgry

 • KOLUMNY STUDENCKIE
 • Palimpsest - warsztaty w Moguncji
  Rewitalizacja pod palmami - warsztaty na Bahamach
  ZOBACZ WA-WĘ - wyniki konkursu fotograficznego
  Ogłoszenie VIII edycji Konkursu Studenckiego Miasto w górę i w dół

 • WNĘTRZA
 • Salon w mieszkaniu
  Studio Fryzur w Gliwicach

 • TECHNIKA
 • Wielkie budowy III Rzeczpospolitej - Złote Tarasy