Architektura MuratorBiblioteka2017Architektura-Murator 3/2017
03/2017
Dom w krajobrazie – o Domu po Drodze Ewa P. Porębska Malownicza wstęga precyzyjnie odcina strefę architektury od strefy przyrody, choć ta stara się zakłócić idealną biel na wszelkie możliwe sposoby – nagrzane od słońca płaszczyzny przyciągają gromady owadów, drobne liście tworzą własne, nietrwałe, bo szybko sprzątane kompozycje. Budowanie wizualnych napięć, komponowanie architektury tak, by wydobywała nieoczywiste walory krajobrazu, jest wynikiem coraz bardziej świadomego własnych możliwości projektanta – pisze Ewa P. Porębska.
Nowa klasyfikacja polskiej architektury Polscy historycy sztuki nadal nie wypracowali spójnej klasyfikacji rodzimej architektury. Próby systematyzacji podejmują sami projektanci – przedstawiamy jedną z nich, którą stworzył krakowski architekt Krzysztof Ingarden, posługując się metodą pozwalającą szeregować kierunki na wyobrażonej osi czasu.
Filharmonia w Hamburgu Konstrukcja budynku została wzniesiona na murach powstałego w połowie lat 60. i funkcjonującego do lat 90. ceglanego spichlerza, w którym przechowywano herbatę, kakao i tytoń. Oparto ją na ponad 1700 palach, z czego wykorzystano 1100 istniejących. W celu silniejszego powiązania wnętrza obiektu z otoczeniem, projektanci położyli szczególny nacisk na rozrzeźbienie elewacji, zarówno jako całości, jak i w rozwiązaniach szczegółowych. Szklaną fasadę o powierzchni 16 000 m2 wykonano z 1100 zestawów szklanych, w większości przypadków o niepowtarzalnej geometrii. Wybrane moduły są wybrzuszone lub wgłębione.
Architektura-murator
nr 3/2017
Zdjęcie wstępne

O osiągnięciach polskiej architektury świadczą coraz liczniejsze nagrody i wyróżnienia w międzynarodowych konkursach i rankingach. Ale czy wnosi coś nowego, istotnego do międzynarodowego dyskursu? Czy jest innowacyjna – w szerokim tego słowa znaczeniu?

W tym roku redakcja naszego miesięcznika zaplanowała wiele wydarzeń, mających na celu wspieranie innowacyjnych projektów, sposobów pracy, produktów, uczelni. Organizować będziemy warsztaty, spotkania, wykłady oraz konkursy, w czym wspomagać nas merytorycznie będzie 25-osobowy Komitet Innowacyjności, w skład którego weszli nauczyciele akademiccy z większości polskich uczelni architektonicznych. Mamy nadzieję, iż to wydarzenie pozwoli nam przyjrzeć się i upowszechnić wiedzę o najciekawszych trendach i zjawiskach w architekturze polskiej początków XXI wieku.

Ewa P. Porębska

Spis treści