Architektura MuratorBiblioteka2017Architektura-Murator 3/2017
Dom po Drodze projektu KWK Promes Kształt Domu po Drodze KWK Promes widać w pełni dopiero z lotu ptaka, ale już sam spacer betonowym szlakiem sprawia, że jesteśmy tym obiektem zaintrygowani. Malownicza wstęga ciągnie się od wjazdu, zaplata w centrum działki i spływa do rzeki, wydobywając nieoczywiste walory krajobrazu – o najnowszej realizacji pracowni KWK Promes piszą Ewa Kuryłowicz i Ewa P. Porębska. W numerze także wypowiedź architekta Roberta Koniecznego o okolicznościach powstania projektu i wyzwaniach, jakie towarzyszyły realizacji.
Nowa klasyfikacja polskiej architektury Polscy historycy sztuki nadal nie wypracowali spójnej klasyfikacji rodzimej architektury. Próby systematyzacji podejmują sami projektanci – przedstawiamy jedną z nich, którą stworzył krakowski architekt Krzysztof Ingarden, posługując się metodą pozwalającą szeregować kierunki na wyobrażonej osi czasu.
Filharmonia w Hamburgu Konstrukcja filharmonii w Hamburgu została wzniesiona na murach powstałego w połowie lat 60. i funkcjonującego do lat 90. ceglanego spichlerza, w którym przechowywano herbatę, kakao i tytoń. Oparto ją na ponad 1700 palach, z czego wykorzystano 1100 istniejących. W celu silniejszego powiązania wnętrza filharmonii w Hamburgu z otoczeniem, projektanci położyli szczególny nacisk na rozrzeźbienie elewacji, zarówno jako całości, jak i w rozwiązaniach szczegółowych. Szklaną fasadę o powierzchni 16 000 m² wykonano z 1100 zestawów szklanych, w większości przypadków o niepowtarzalnej geometrii. Wybrane moduły są wybrzuszone lub wgłębione.
Architektura-murator
nr 3/2017
Zdjęcie wstępne

O osiągnięciach polskiej architektury świadczą coraz liczniejsze nagrody i wyróżnienia w międzynarodowych konkursach i rankingach. Ale czy wnosi coś nowego, istotnego do międzynarodowego dyskursu? Czy jest innowacyjna – w szerokim tego słowa znaczeniu?

W tym roku redakcja naszego miesięcznika zaplanowała wiele wydarzeń, mających na celu wspieranie innowacyjnych projektów, sposobów pracy, produktów, uczelni. Organizować będziemy warsztaty, spotkania, wykłady oraz konkursy, w czym wspomagać nas merytorycznie będzie 25-osobowy Komitet Innowacyjności, w skład którego weszli nauczyciele akademiccy z większości polskich uczelni architektonicznych. Mamy nadzieję, iż to wydarzenie pozwoli nam przyjrzeć się i upowszechnić wiedzę o najciekawszych trendach i zjawiskach w architekturze polskiej początków XXI wieku.

Ewa P. Porębska

Spis treści