Architektura MuratorBiblioteka2000Architektura-Murator 4/2000
Architektura-murator
nr 4/2000
Spis treści
 • PREZENTACJE
 • Za aulą - adaptacja i rozbudowa Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
  Na planie kwadratu - fabryka pod Warszawą
  W starej łaźni - przebudowa dziewiętnastowiecznego zabytku w Katowicach
  W miejskiej mozaice - biurowiec w centrum Katowic
  Na półwyspie - dom wielorodzinny w nadmorskim kurorcie

 • NA ŚWIECIE
 • Hala w Millesgården  - rozmowa z Johanem Celsingiem, laureatem szwedzkiej nagrody architektonicznej

 • FELIETON
 • Chce mi się wyć...! - felieton Krzysztofa Piesiewicza - adwokata, polityka, autora filmowych scenariuszy

 • KALENDARIUM
 • Wydarzenia architektoniczne w kraju i na świecie w II kwartale 2000 roku

 • PUBLICYSTYKA
 • Pierwsze europejskie spotkanie czasopism architektonicznych
  Martin Pawley - Czemu służy krytyka architektoniczna?
  Dietmar M. Steiner - Jak robić pismo architektoniczne? - Pięć tez, trzy możliwości
  Bohdan Paczowski - Żywa krytyka architektury
  Stanisław Fiszer - Sztuka architektonicznej edukacji
  Dariusz Bartoszewicz - Won z pracy
  Polskie nagrody architektoniczne

 • KONKURS
 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu - I nagroda

 • INFORMACJE
 • Lektury „ARCHITEKTURY" - Lista Krzysztofa Ingardena
  Książki
  Międzynarodowe standardy wykonywania zawodu architekta
  Organizacje zawodowe architektów

 • OGŁOSZENIA
 • III edycja Konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE na najlepsze budynki w Polsce zrealizowane po 1989 roku

 • KOLUMNY STUDENCKIE
 • Jak odmierzać czas w mieście?
  III edycja Studenckiego Konkursu „ARCHITEKTURY-murator" na małą formę architektoniczną
  Krótki film o zaliczaniu
  Nieznani i lubiani - NIL
  Jak ocalić tajskie slumsy? - interdyscyplinarne warsztaty w Chiang Mai
  Obiekty na Wydziale Architektury PW

 • TECHNIKA
 • Rozbudowa Politechniki Warszawskiej dla potrzeb biblioteki
  Domy równowagi energetycznej
  Nowoczesna technika grzewcza — system solarny
  Przegląd techniczny — systemy kominowe
  Detale — Biblioteka Politechniki Warszawskiej
  Detale — Przebudowa łaźni na inspektorat PZU Zycie