Architektura MuratorBiblioteka2016Architektura-Murator 5/2016
Dobra zmiana w Śródmieściu – o biurowcu Nowy Świat Krzysztof Domaradzki Budynek dobrze wykorzystuje potencjał miejsca – stwarza pierzeję nowego pasażu łączącego Nowy Świat ze skarpą i parkiem na tyłach Muzeum Narodowego. Daje szansę na zaktywizowanie mało znanej uliczki – alei Stanisława Lorentza między gmachem KC a Muzeum. Wykorzystuje także potencjał ukryty w dawnym Domu Partii, uzupełniając sekwencję trzech wnętrz urbanistycznych – pisze urbanista Krzysztof Domaradzki.
Kto dziś kształtuje miasto? W ostatnich latach aktywiści coraz głośniej domagają się współudziału w podejmowaniu decyzji dotyczących miasta. Planiści i architekci stają przed koniecznością tworzenia projektów przy wsparciu, a może czasem pod nadzorem kolejnych interesariuszy. Kto podejmuje dziś decyzje o kształcie przestrzennym miasta? Jaka powinna być w tym rola mieszkańców, a jaka planistów? Czy urbaniści są jeszcze potrzebni? Czy zastąpią ich urbanolodzy i ekonomiści miejscy? Do dyskusji redakcyjnej zaprosiliśmy urbanistów Krzysztofa Domaradzkiego i Łukasza Pancewicza, architekt Marlenę Happach, eksperta samorządowego Wojciecha Kłosowskiego, socjolożkę i aktywistkę miejską Joannę Erbel oraz Artura Celińskiego z „Magazynu Miasta”.
Osiedle Xixi Wetland w Hangzhou Osiedle powstało w 2015 roku w ramach kolejnego etapu rewaloryzacji malowniczych bagnistych terenów na obrzeżach portowego miasta Hangzhou we wschodnich Chinach. Projektanci z biura David Chipperfield Architects zaproponowali dwadzieścia kamiennych bloków zlokalizowanych na wodzie, połączonych betonowym traktem. W każdym mieszczą się dwa apartamenty o powierzchni ok. 190 m2 lub 290 m2.
Architektura-murator
nr 5/2016
Zdjęcie wstępne

W bieżącym numerze „Architektury-murator” przyglądamy się mechanizmom kształtowania miast w Polsce. Tym tematem zajmowaliśmy się na przestrzeni lat wielokrotnie; we wszystkich publikacjach pojawiają się te same nuty niemożności – brak całościowych wizji, mechanizmów, wielość i sprzeczność interesów. Jest jednak wyraźny nowy wątek – działalność aktywistów miejskich. O partycypacji mówi się w Polsce oczywiście od dawna, ale nigdy do tej pory nie była tak widoczna. Jak wpłynie na planowanie miast? Zaczynamy mówić o mieście zwartym, o jakości powietrza, o parkach, o czasie dojazdów, twierdzi Artur Celiński, politolog. I jednocześnie dodaje nie zapominajmy, że ten powrót do pozabranżowych dyskusji o mieście nastąpił 8-9 lat temu, więc dajmy sobie jeszcze trochę czasu, aż będziemy w stanie tę dyskusję jakoś podsumować. To prawda, budowa miasta wymaga czasu i rozwagi. Ale też szeroko rozumianych badań i analiz, bowiem to właśnie strefa badań, powtarzając za włoskim architektem i urbanistą Stefano Boerim – wchłania wszystko, otwiera przyszłość i poszerza wybór.

Ewa P. Porębska

Spis treści