Architektura MuratorBiblioteka2018Architektura-Murator 5/2018
W duchu HafenCity – o gdańskim Garnizonie Daniel Załuski Realizacja Garnizonu jest prowadzona w duchu najlepszych, wielkoskalowych projektów śródmiejskich, takich jak Aker Brygge w Oslo, HafenCity w Hamburgu czy Rotermanni kvartal w Tallinie. Nowoczesna zabudowa nanizana jest na dawny układ ulic z pojedynczymi, ale emblematycznymi obiektami poprzemysłowymi lub powojskowymi – pisze Daniel Załuski.
Piętnaście młodych gwiazd architektury Z okazji czwartego spotkania Młodzi do Łodzi zwróciliśmy się do redaktorów naczelnych wiodących zagranicznych magazynów architektonicznych z prośbą o wskazanie najciekawszych pracowni z ich krajów wraz z krótkim uzasadnieniem dokonanego wyboru. Dzięki temu, podobnie jak dziesięć lat temu, możemy przedstawić na łamach „A-m" piętnaście biur architektonicznych o ogromnym potencjale twórczym, intelektualnym, organizacyjnym – pisze Ewa P. Porębska.
Centrum kulturalne w Szanghaju Wielofunkcyjny zespół Bund Finance Center zaprojektowany wspólnie przez pracownie Foster + Partners oraz Heatherwick Studio stanowi element rewitalizacji nabrzeża rzeki Huangpu w historycznej części Szanghaju. Głównym elementem założenia jest budynek centrum kulturalnego – siedziba Fundacji Fosun z charakterystyczną ruchomą elewacją. Składa się ona z trzech przesuwnych zasłon, zbudowanych łącznie z 675 metalowych rur o długości od 2 do 16 metrów, podwieszonych do automatycznie sterowanych prowadnic – pisze Maciej Lewandowski.
Architektura-murator
nr 5/2018
Zdjęcie wstępne

W maju już po raz czwarty odbędą się organizowane przez naszą redakcję konfrontacje młodych architektów. Jak dowodzą kolejne edycje, 5 lat to w architekturze bardzo długi okres. W opublikowanym w bieżącym numerze „Architektury-murator” wywiadzie Hubert Trammer, trzykrotny uczestnik Młodzi do Łodzi, tak o tym mówi: na spotkaniu w 2003 roku podejście było bardziej introwertyczne (…). W 2013 roku pojawiło się wiele osób realnie zaangażowanych społecznie, architektów-aktywistów. Taki trend jest powszechny na całym świecie. Co dalej? Szukając odpowiedzi, przyglądamy się 15 najciekawszym młodym pracowniom wytypowanym przez redaktorów naczelnych wiodących zagranicznych magazynów architektonicznych.

Spis treści