Architektura MuratorBiblioteka2017Architektura-Murator 7/2017
Muzeum dla wszystkich, choć nie dla każdego – o Muzeum Warszawy Czesława Frejlich Autorzy wystawy (Agnieszka Łańko i PL Studio Patryk Żurawski) nie zaproponowali dioram, multimediów czy interaktywności. Postawili na prostotę przekazu, na skromność i solidność konstrukcji ekspozycyjnych, a nawet na pewną konwencjonalność. Uznali, że najważniejsze są obiekty i ich dobra relacja ze zwiedzającymi. Przewidzieli wiele miejsc do siedzenia, zachęcając widza do niespieszności. Taka aranżacja szybko się nie znudzi, nie zestarzeje, a multimedia nie będą popsute miesiącami – pisze Czesława Frejlich.
Czas architektury mieszkaniowej – EU Mies Award 2017 Przyznając w tym roku EU Mies van der Rohe Award modernizacji bloku Kleiburg de Flat w Amsterdamie, jury doceniło zbiorowy wysiłek wielu ludzi. To werdykt bezprecedensowy, podkreślający potrzebę dyskusji o mieszkalnictwie w Europie – pisze Agnieszka Skolimowska. Prezentujemy zwycięski obiekt oraz cztery pozostałe finałowe realizacje, a także budynek mieszkalny w Brukseli autorstwa pracowni MSA i V+, które zdobyły nagrodę specjalną dla młodych architektów.
Muzeum Palestyny w Bir Zajt Punktem wyjścia do wykreowania formy architektonicznej obiektu było kaskadowe ukształtowanie terenu, poprzecinanego kamiennymi murami oporowymi, odgraniczającymi kolejne tarasy, dawniej użytkowane rolniczo. Charakter otaczających tarasów zmienia się od silniej przekształconego do bardziej naturalnego, w miarę oddalania od budynku, którego wyrazista bryła organicznie wyłania się ze szczytu wzgórza. Obiekt jest pierwszym palestyńskim budynkiem certyfikowanym w LEED. Dochowanie surowych wymagań certyfikacji wymagało przyjęcia technik niestosowanych dotąd w lokalnym budownictwie, szczególnie w odniesieniu do izolacji przeciwwilgociowej i termicznej, ale także do recyklingu odpadów budowlanych – o najnowszej realizacji pracowni Heneghan Peng Architects pisze Maciej Lewandowski.
Architektura-murator
nr 7/2017
Zdjęcie wstępne

Kiedy mówimy o innowacjach, mamy zazwyczaj na myśli te techniczne. Tymczasem istota architektonicznych odkryć tkwi w ideach, w eksperymencie, reinterpretacji. Doskonałym przykładem jest tegoroczna nagroda EU Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award dla Kleiburg De Flat w Amsterdamie projektu NL Architects i XVW achitectuur. Ta realizacja stanowi dowód, że innowacyjne podejście do powszechnie krytykowanej, wielkoskalowej zabudowy mieszkaniowej jest możliwe. To doskonały moment, by przyjrzeć się także niszczejącym blokowiskom w Polsce. Jasne, Kleiburg nie jest tu receptą, tylko otwarciem oczu. Słowami jury: Rewitalizacja typologii z przeszłości jest równie istotna, co eksperymentowanie z nowymi, nieprzetestowanymi jeszcze modelami, czym jest właśnie radykalna transformacja istniejących budynków. Mam nadzieję, iż ogłoszony przez naszą redakcję konkurs Innowacje w Architekturze pozwoli ujawnić najciekawsze, nowe wątki także w polskiej architekturze.

Ewa P. Porębska

Spis treści