Architektura MuratorBiblioteka2018Architektura-Murator 8/2018
08/2018
Obiekt znaczący i kameralny – o ratuszu w Konstancinie Krzysztof Mycielski Budynek jest utylitarną, modernistyczną strukturą, detalami i materiałem zakorzenioną w lokalności. Jej ceglana bryła wydaje się miejscami monumentalna, z przewyższeniem w narożniku wyróżniającym się w przestrzeni miasta. Równocześnie obiekt ma swój egalitarny wymiar. Dokonana przez architektów gra skalą, czyni go obiektem znaczącym, a zarazem kameralnym – pisze Krzysztof Mycielski.
Już czas na zmianę warty? Pięć lat to w architektonicznej rzeczywistości okres szczególnie długi. Nie tylko dlatego, że pojawiają się zupełnie nowe trendy i zjawiska, ale też z uwagi na fakt, że uczelniane mury opuszcza kolejne pokolenie architektów, zwykle negujące zastany porządek i obowiązujące reguły gry. Tegoroczne konfrontacje Młodzi do Łodzi zdają się doskonale ilustrować tę tezę – pisze Tomasz Żylski.
Architektura i media W ostatnich 10 latach narodziły się i zniknęły setki portali architektonicznych. Papierowym magazynom powodzi się różnie – „Building Design” przeszedł w całości na wersję cyfrową, a inne anglojęzyczne pismo „Mark Magazine” ukazało się w ubiegłym roku po raz ostatni. W międzyczasie ogromną popularność zyskały platformy internetowe. Poświęconą mediom i architekturze konferencję w Barcelonie podsumowują redaktor naczelna „A-m” Ewa P. Porębska i włoska dziennikarka Paola Pierotti.
Architektura-murator
nr 8/2018
Zdjęcie wstępne

Trzy miesiące temu, w trakcie pierwszej europejskiej konferencji Architektura i Media, prezentowałam przygotowany przez nasze wydawnictwo, na podstawie opracowań jednej ze szwedzkich firm, diagram, ukazujący w nieco ironiczny sposób historię rozwoju mediów. Lata przed 1980 rokiem to „zaranie dziejów”: z drukiem, telewizją i radiem. 1990-2000 – czas boomu. Dołączają media lokalne, e-mail, strony internetowe. Rok 2010 okrzyknięty jest mianem „anarchii”, bowiem o palmę pierwszeństwa walczy już 18 form – w tym online, blogi, vlogi, youtube… A co dalej? Podobno przyszłość należy do Facebooka i Googla. Prawda czy nie, daje do myślenia. Jak i gdzie pisać? Oczywiście mam na myśli architekturę. O doświadczeniach i kierunkach przyjętych przez europejskie media architektoniczne – podsumowanie konferencji w tym numerze „Architektury”.


Ewa P. Porębska

Spis treści