Architektura MuratorBiblioteka2018Architektura-Murator 10/2018
10/2018
Nowa jakość w starej szacie – o nowym Cedecie Jerzy S. Majewski Budynek pozbawiony dawnej materii, nie pełniący już roli świadka czasu, utracił cechy, z powodu których uważany był za dzieło wyjątkowe. Jedynie jego przywrócona, pierwotna forma zewnętrzna jest dziś świadectwem urbanistycznej i architektonicznej ciągłości miejsca – pisze Jerzy S. Majewski.
Mieszkanie po polsku 1945-2018 Powojenne polskie mieszkalnictwo w swej ponad siedemdziesięcioletniej historii miało swoje sukcesy, ale i częste porażki. Jednak mimo tych ostatnich, w każdym okresie, w każdej stylistyce, powstawały ekspery-mentalne zespoły lub pojedyncze obiekty o niebanalnej i innowacyjnej formie, strukturze i technologii. Su-biektywny wybór dziesięciu najlepszych rozwiązań polskiej architektury mieszkaniowej prezentuje jej znawca Ryszard Nakonieczny.
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w San Francisco By zapewnić bezproblemową sekwencję działań, która umożliwiła optymalizację niemal każdego etapu projektowania, produkcji i budowy, inżynierowie i pracownicy fabryki byli zaangażowani w projekt już podczas fazy wstępnej. Ta bezpośrednia linia komunikacji między projektantem a wykonawcą umożliwiła wyprodukowanie bardzo złożonej konstrukcji elewacji, bez uszczerbku dla detali – pisze Radosław Stach.
Architektura-murator
nr 10/2018
Zdjęcie wstępne

W tym miesiącu we Wrocławiu odbywa się 30. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teoria Habitatu: współczesny kontekst organizowana przez Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Szkołę Naukową Habitat. I z tej okazji, choć środowiskiem mieszkaniowym zajmowaliśmy się już na naszych łamach wielokrotnie, postanowiliśmy przyjrzeć się na nowo powojennemu polskiemu budownictwu. Jakie zespoły lub budynki można uznać za najbardziej innowacyjne, eksperymentalne? Czy pojedyncze wyjątkowe dzieła miały szerszy wpływ na polską architekturę? Mamy nadzieję, iż publikowany w tym numerze subiektywny wybór najlepszych dzieł architektury mieszkaniowej wywoła na naszych łamach dalszą dyskusję.

 

Ewa P. Porębska

Spis treści