Architektura MuratorBiblioteka2017Architektura-Murator 11/2017
Zespół Mieszkaj w Mieście w Krakowie Według architektów projekt stanowi próbę stworzenia współczesnego kwartału, dzielnicy odpowiadającej na potrzeby mieszkańców, w której zaplanowali nie tylko budynki, ale też arterie komunikacyjne, piesze alejki, przestrzenie publiczne i funkcje uzupełniające.
O realizacji pierwszej części planowanego krakowskiego osiedla pisze Marcin Brataniec.
Dzielnica Wisła – o warszawskich bulwarach Tomasz Żylski Powstanie w ciągu zaledwie jednej dekady nowej „dzielnicy wodnej” możliwe było przede wszystkim dzięki dostępności funduszy unijnych, ale dużą rolę odegrały też starania Warszawy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, a wreszcie również powołanie w 2006 roku na stanowisko pełnomocnika ds. Wisły architekta krajobrazu Marka Piwowarskiego, który okazał się jednocześnie wizjonerem i skutecznym menadżerem – pisze Tomasz Żylski.
Apartamentowiec The Silo w Kopenhadze Rewitalizacja terenów Portu Północnego w Kopenhadze jest obecnie największym projektem urbanistycznym w Skandynawii. Do roku 2025 planuje się tu realizację mieszkań dla 100 tys. osób. W ramach przedsięwzięcia na cele mieszkaniowe przebudowano m.in. silos zbożowy z lat 60. XX wieku. Dziś to dwunastokondygnacyjny apartamentowiec mieszczący na 17 poziomach 38 indywidualnych jednostek mieszkalnych o powierzchni od 106 do 401 m2 i wysokości dochodzącej do 7 m – pisze Maciej Lewandowski.
Architektura-murator
nr 11/2017
Zdjęcie wstępne

Publikowana w bieżącym numerze „Architektury-murator” praca studencka, wyróżniona przyznaną w tym roku po raz pierwszy nagrodą Tygrysy dla najlepszego projektu magisterskiego obronionego na Wydziale Architektury Uniwersytetu świętych Cyryla i Metodego w Skopje, ustanowioną z inicjatywy Ambasady RP, ma za zadanie upamiętnienie wyjątkowej realizacji, jaką jest Muzeum Sztuki Współczesnej, zaprojektowane przez Wacława Kłyszewskiego, Jerzego Mokrzyńskiego i Eugeniusza Wierzbickiego, a szerzej – propagowanie działalności polskich architektów w Macedonii, szczególnie po tragicznym trzęsieniu ziemi z 1963 roku, gdy odbudową z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych kierował polski architekt Adolf Ciborowski. Niewątpliwie nagroda, która z założenia przyznawana ma być co roku, przypominać będzie studentom UCiM w Skopje o głoszonych przez twórców Muzeum walorach dobrej architektury, do których zaliczali skromność, użyteczność, integrację z otaczającym środowiskiem; lecz mam nadzieję będzie także okazją do przypominania o skali i wartości prac polskich architektów zagranicą.

 

Ewa P. Porębska

Spis treści