INNOWACJE W ARCHITEKTURZE

Innowacje w architekturze to inicjatywa redakcji miesięcznika „Architektura-murator”. Całoroczne, ogólnopolskie wydarzenie ma na celu promowanie nowatorskich idei oraz śmiałych wizji, które zmieniają polską architekturę a także wspieranie nowatorskich projektów, sposobów pracy, uczelni i produktów. Ich wskazaniu służy konkurs na najbardziej Innowacyjny Projekt / Realizację oraz najbardziej Innowacyjną Pracownię. Podobnie celem organizowanych w Krakowie, Gdańsku i Warszawie warsztatów prowadzonych przez wybitnych, znanych z innowacyjnego sposobu myślenia architektów, jest szerzenie idei innowacyjności pośród młodego pokolenia projektantów.
Aktualności
Maciej Siuda o pawilonie Devebere [FILM]

Wykład Macieja Siudy na temat pawilonu Devebere, który powstał na Biennale Architektury w Wenecji w 2012 roku (proj. Maciej Siuda, Rodrigo García González). Prezentacja odby...

Krzysztof Ingarden o Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie [FILM]

Wykład Krzysztofa Ingardena na temat Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie (proj. Ingarden & Ewý Architekci). Prezentacja odbyła się w ramach otwartych obrad jury towar...

Grzegorz Layer o projekcie Plac na Glanc w Katowicach [FILM]

Wykład Grzegorza Layera na temat projektu Plac na Glanc w Katowicach (proj. Grzegorz Layer, Ewa Labus, Michał Centkowski). Prezentacja odbyła się w ramach otwartych obrad ju...

Joanna Muszyńska i Mateusz Waszak o projekcie ruchomego falochronu [FILM]

Wykład Joanny Muszyńskiej i Mateusza Waszaka na temat projektu ruchomego falochronu ich autorstwa. Prezentacja odbyła się w ramach otwartych obrad jury towarzyszących konkur...

Krzysztof Zalewski i Adam Gil o projekcie balkonu Walk-on [FILM]

Wykład Krzysztofa Zalewskiego i Adama Gila na temat projektu balkonu Walk-on w Gliwicach (proj. Zalewski Architecture Group). Prezentacja odbyła się w ramach otwartych obrad...

Jakub Dalek o projekcie domu Podwójna hybryda [FILM]

Wykład Jakuba Dalka na temat projektu domu Podwójna hybryda – kooperatywy w pasywnym budynku wielorodzinnym na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu (proj. A+house). Prezentacja...

zobacz wszystkie
Konkurs Innowacje w Architekturze
Konkurs na najbardziej Innowacyjny Projekt lub Realizację 2017 oraz Innowacyjną Pracownię skierowany jest do architektów i biur projektowych, które w swojej codziennej pracy stosują odważne i nowatorskie rozwiązania. Poszukujemy oryginalnych rozwiązań i śmiałych wizji, które zmieniają oblicze polskiej architektury.
przejdź do strony konkursu
Ostatnio zgłoszone
Nowe Żerniki, Wrocław
Nowe Żerniki, Wrocław
Realizacja
Mam wrażenie, że to jest lekcja, którą w jakimś wymiarze odrobiliśmy wszyscy: architekci, deweloperzy, władze miasta, wreszcie mieszkańcy. Że wszyscy, każdy w innym aspekcie musieliśmy sobie zrobi...
Maćków Pracownia Projektowa
Maćków Pracownia Projektowa
Po latach doświadczeń zbieranych na realizacji pojedynczych projektów, próbujemy dookreślić swoją rolę, znaleźć ujcie dla naszych zainteresowań, a także budować kompetencje organizując zadania pro...
MUSCA architecture
MUSCA architecture
Pracownia działa na pograniczu sztuki, architektury i muzyki. Dążeniem naszego zespołu jest propagowanie technik parametrycznych jako poszerzania zakresu możliwości narzędzi projektowych o mat...
A+house
A+house
Od 1997 r. pracownia stopniowo przekształcała się z 1-os. biura architektonicznego w firmę projektowo-wykonawczą z własną produkcją domów szkieletowych. Specjalizacja polega na projektowaniu oraz ...
Komitet Innowacyjności
W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele 25 uczelni architektonicznych w Polsce. Jego członkowie wyróżniają się znaczącymi dokonaniami w działalności dydaktycznej i projektowej, a także cieszą dużym uznaniem wśród studentów. Rolą członków Komitetu jest m.in. rekomendowanie do konkursu innowacyjnych projektów lub realizacji oraz pracowni architektonicznych, a następnie wyłonienie spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń 10 finalistów w każdej z kategorii.
dr inż. arch. Jakub Bil Prowadzi interdyscyplinarne badania w zakresie architektury szpitali psychiatrycznych i obiektów służby zdrowia
dr hab. Anna Bochenek Jej zainteresowania obejmują malarstwo, architekturę i design oraz związki tych obszarów sztuki z innowacyjną myślą w różnych sektorach przemysłu
dr inż. arch. Janusz Faron Prezes w Przedsiębiorstwie Studiów Projektów i Realizacji Budownictwa z siedzibą w Gliwicach
arch. Marcin Giedrowicz Specjalizuje się w architekturze projektowanej cyfrowo, architekturze parametrycznej i generatywnej
dr inż. arch. Adam Jakimowicz specjalizuje się w dziedzinach: teoria architektury i media cyfrowe w architekturze; prowadzi badania naukowe z zakresu architekturzy na bazie praktyki (practice based research)
arch. Anna Jędrysko Przedmiotem zainteresowań są budownictwo naturalne, najnowsze technologie w budownictwie, architekturze i designie
arch. Justyna Juchimiuk Zajmuje się odnawialnymi źródłami energii, zintegrowanym procesem projektowym, architekturą energoaktywną i prosumeryzmem
arch. Michał Kaczmarzyk Specjalizuje się w tworzeniu projektów opartych na tworzywie jakim jest światło; właściciel Pracowni Architektonicznej Qbik s.c w Nysie
Dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka Prowadzi badania naukowe związane ze zrównoważonym projektowaniem architektoniczno-urbanistycznym
dr inż. arch. Krzysztof Koszewski Kierownik specjalności Architecture for Society of Knowledge koncentrującego się wokół zastosowania nowych technologii w architekturze, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi cyfrowych
dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski Jego zainteresowania badawcze obejmują architekturę Lubelszczyzny i zabezpieczanie obiektów zabytkowych. Brał udział w projektach konserwacji świątyń w środkowym Wietnamie.
arch. Jerzy Łątka Zajmuje się możliwościami wykorzystania papieru do realizacji nowatorskich konstrukcji, a także architekturą tymczasową i społeczną
dr inż. arch. Rafał Mazur Wykładowca i projektant. Autor m.in. domu kultury w Katowicach, „domu na wodzie” w Porcie Czerniakowskim w Warszawie
dr inż. arch. Farid Nassery Interesuje go aspekt geometryczny architektury, wpływ i zastosowanie komputerowych programów do wspomagania projektowania architektonicznego oraz innowacyjne techniki projektowania
mgr inż. arch. Michał Piasecki Projektant parametryczny i przedsiębiorca zafascynowany połączeniem projektowania algorytmicznego, rozdystrybuowanej cyfrowej produkcji i internetu rzeczy.
dr inż. arch. Ksenia Piątkowska Jej badania koncentrują się na roli i wpływie architektury na wartość rynkową określonej przestrzeni miejskiej.
dr inż. arch. Grzegorz Pęczek Dziekan Wydziału Architektury SSW; prowadzi własną działalność projektową pod nazwą Transforma.
dr inż. arch. Paweł Rubinowicz Autor publikacji naukowych, wystaw, projektów badawczych oraz opracowań urbanistycznych. Od 2008 roku kurator „Galerii Architektów Forma” w Szczecinie.
dr sztuk plastycznych Łukasz Sarnat Wykładowca, projektant wystaw muzealnych min. w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
dr hab. inż. arch. Michał Stangel Urbanista, prodziekan ds. nauki na WA Pś; członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego
inż. arch. Karol Szparkowski Współzałożyciel pracowni +48 znanej z innowacyjnego wykorzystania materiałów oraz działalności społecznej i współpracy rozwojowej
arch. Mariusz Tenczyński asystent w Katedrze Architektury i Urbanistyki WBiA PO; współzałożyciel pracowni db2 architekci.
dr inż. arch. Michał Tomaszewicz specjalista w zakresie ekonomiki i organizacji procesów inwestycyjnych w budownictwie oraz komputerowych technik wspomagania projektowania
arch. Bartosz Warzecha Prezes SARP Oddział w Koszalinie, członek ZPOiA, asystent na Politechnice Koszalińskiej, właściciel autorskiej pracowni architektonicznej Warzecha Studio
dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski Interesuje się problematyką rewitalizacji miast, kształtowaniem przestrzeni miejskiej, jak również dziejami transportu i miejską polityką transportową
Jakub Bil
Jakub S. Bil - doktor nauk technicznych, architekt, adiunkt na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Praca doktorska pt.: Wykorzystanie metody Evidence Based Design w procesie modernizacji szpitali psychiatrycznych., na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ukończył również Podyplomowe Studium Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych WAPK. Stypendysta i współpracownik Fondazione Romualdo del Bianco z Florencji. Architekt w Autorskiej Pracowni Projektowej ABil (współautorstwo projektów m.in. w zakresie architektury służby zdrowia, usługowej i mieszkaniowej). Posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Członek Małopolskiej Izby Architektów, Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, Movement for Global Mental Health, członek Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego „Przestrzeń i Forma”. Autor licznych publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych (m.in. The British Journal of Psychiatry, Przestrzeń i Forma), a także wielu wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Ekspert w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań w zakresie lecznictwa psychiatrycznego i architektury szpitali psychiatrycznych w projekcie BIHSENA Bridging Innovations, Health and Societies. Prowadzi interdyscyplinarne badania w zakresie architektury szpitali psychiatrycznych, obiektów służby zdrowia, Evidence Based Design – projektowania opartego na dowodach naukowych, Evidence Based Design for mental healthcare – projektowania obiektów lecznictwa psychiatrycznego, opartego na dowodach naukowych, terapeutycznej roli środowiska zbudowanego obiektów służby zdrowia, szczególnie szpitali psychiatrycznych. Kierownik projektu badawczego w zakresie architektury specjalistycznych szpitali i oddziałów dla pacjentów z dysfunkcjami OUN. Promotor wielu prac dyplomowych w zakresie architektury służby zdrowia jak i ochrony zabytków. Zajmuje się również wykorzystaniem nieliniowych systemów dynamicznych w architekturze i ochroną zabytków architektury. Jego twórczość artystyczna skupia się na grafice 3d i klasycznych technikach grafiki warsztatowej. Swoje prace prezentował na wystawach poza granicami kraju. Członek: Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów-MOIA, Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej- PTPS, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - PTP, Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych - PTZS, Movement for Global Mental Health, członek Rady Redakcyjnej czasopisma naukowego „Przestrzeń i Forma”.
Anna Bochenek
Artysta malarz, profesor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, współtwórca kierunku Architektura Wnętrz w Katedrze Sztuk Wizualnych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, kierownik Katedry i uczelnianej Galerii Innowacji. Prace malarskie prezentowała na ponad czterdziestu wystawach indywidualnych i ponad stu wystawach zbiorowych - w kraju i za granicą. Laureatka wielu konkursów, uczestniczka konferencji naukowych i metodycznych, plenerów i warsztatów artystycznych. Jej prace znajdują się w zbiorach: Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Fundacji Malarstwa Polskiego w Lesku, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Fundacji Polsko-Japońskiej im. Miyauchi, Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz zbiorach prywatnych w Belgii, Holandii, Rosji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie, USA i Australii. W obszarze jej zainteresowań jest malarstwo, architektura i design oraz związki tych obszarów sztuki z innowacyjną myślą w różnych sektorach przemysłu.
Janusz Faron
Janusz Józef Faron (ur. 25 grudnia 1965 w Moskwie); W 1989 ukończył studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. W latach 1989 -1993 zatrudniony w biurze projektowym "AiB" w Katowicach. Od 1993 przez pięć lat pełnił funkcję inspektora w Wydziale Architektury Urzędu Miasta w Zabrzu. Od 1994 do 2009 zawodowo związany z Politechniką Śląską, gdzie był adiunktem na macierzystym wydziale. W 1997 przestawił pracę doktorską pt. "Jakość techniczna obiektów architektonicznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpieczeństwa pożarowego", za którą otrzymał grant promotorski. Od 2000 prezes w Przedsiębiorstwie Studiów Projektów i Realizacji Budownictwa z siedzibą w Gliwicach. Od 2015 równolegle związany zawodowo z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, gdzie od roku 2016 pełni funkcję kanclerza.
Marcin Giedrowicz
Architekt i urbanista, absolwent Politechniki Poznańskiej. Wykładowca Wydziału Architektury PP specjalizujący się w architekturze projektowanej cyfrowo. Autor licznych publikacji z zakresu architektury parametrycznej i generatywnej.
Adam Jakimowicz
Dr arch. Adam Jakimowicz, architekt, nauczyciel akademicki i naukowiec - adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej - od 2016 r. prodziekan ds. Promocji i Współpracy Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej - architekt, nauczyciel akademicki i naukowiec w dziedzinach: teoria architektury, media cyfrowe w architekturze i badania naukowe w architekturze na bazie praktyki (practice based research) - 1989 - 2000 - praktyka projektowa w biurach architektonicznych - absolwent Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej (1991) - doktorat na Politechnice Warszawskiej (praca "Geneza postawy dekonstrukcyjnej w architekturze współczesnej", promotor prof. K. Kucza - Kuczyński, 2000) - stypendysta The British Council (Portsmouth University) i programu EU Tempus Phare (The Berlage Instute, Ansterdam - Roterdam) - w latach 2001 - 2008- członek jury międzynarodowego konkursu Far Eastern International Digital Architecture Design Competition FEIDAD w Taiwanie - członek zespołów realizujących międzynawowe projekty naukowe EU (AVOCAAD Leonardo da Vinci, ACCOLADE - 5th Framework of Research, OIKONET) - w latach 1997 - 2005 - reprezentant naukowej organizacji ECAADE na Polskę - w latach 2007 - 2011 - senior profesor w Sint-Lucas Architecture W Brukseli i Gent w Belgii - w latach 2008 - 2010 - koordynator programu Research Training Sessions w Sint-Lucas Architecture - w latach 2011 - 2013 - visiting profesor w KU Leuven w Belgii
Anna Jędrysko
architekt i wykładowca, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, studiowała również na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu. Absolwentka studiów podyplomowych Architektura i Budownictwo Zrównoważone na Politechnice Krakowskiej. Posiada dyplom ukończenia Studium Profesjonalnej Grafiki Komputerowej-Digital Pro Art z dziedziny Poligrafii i Reklamy. Od 2008 roku wykłada w Instytucie Nauk Technicznych Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Jest także opiekunem Koła Naukowego Modulor. Przedmioty jej zainteresowań to budownictwo naturalne, najnowsze technologie w budownictwie, architekturze i designie.
Justyna Juchimiuk
Justyna Juchimiuk - architekt, naukowiec, asystent w Katedrze Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest autorką i współautorką licznych publikacji na temat odnawialnych źródeł energii w architekturze i urbanistyce. Zajmuje się także zagadnieniami dotyczącymi transformacji obszarów miejskich w wymiarze energetycznym, audytem miejskim, zintegrowanym procesem projektowym, architekturą energoaktywną oraz prosumeryzmem. Pracuje przy projektach naukowo-badawczych oraz strategicznych dotyczących powyższej problematyki. Współpracowała z kwartalnikiem Archiwolta w latach 2013-14. Była moderatorem grup projektowych na zagranicznych i krajowych warsztatach architektonicznych. Należy do Mazowieckiej Izby Architektów RP, SARP, Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej - ISES.
Michał Kaczmarzyk
architekt, absolwent wydziału Architektury i Urbanistyki, Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalizuje się w tworzeniu projektów opartych na tworzywie jakim jest światło. Właściciel Pracowni Architektonicznej Qbik s.c w Nysie, która realizuje projekty iluminacyjne i oświetleniowe. Wykładowca w Instytucie Architektury w PWSZ Nysa, współtwórca specjalności Architektura Światła w PWSZ w Nysie. Autor projektów iluminacji wielu znaczących obiektów zabytkowych i przemysłowych na terenie Polski m.in. Żurawia Gdańskiego, Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Zespołu Zabytkowych Spichlerzy w Grudziądzu, murów obronnych wraz z obiektami przyległymi Chełmna, Opola i Głogowa oraz Bazyliki w Rybniku. Autor masterplanów iluminacyjnych i oświetleniowych obszarów Starego Miasta Rzeszowa, Kłodzka, Krapkowic, Niemodlina, Kętrzyna i Opola. Współautor projektów mappingowych. Dyrektor artystyczny Karkonoskiego Festiwalu Światła oraz autor projektów iluminacyjnych realizowanych dla Festiwali Światła w Jeleniej Górze, Łodzi, Rybniku, Lublinie, Warszawie - Wilanowie, Pile i Olsztynie.
Lucjan Kamionka
Główne tematy prac naukowych i zawodowo- twórczych: Teoria i praktyka projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Projektowanie architektoniczno – urbanistyczne obiektów użyteczności publicznej, sakralnych, szkolnictwa, opieki społecznej, obiektów usługowo-handlowych, zespołów mieszkaniowych, rewitalizacja i modernizacja oraz przekształcanie istniejących struktur miejskich. Kształtowanie przestrzeni publicznych w mieście, zagadnienia związane z czynnikiem kompozycji i kreacji w projektowaniu architektoniczno-urbanistycznym. Badania naukowe związane są ze zrównoważonym projektowaniem architektoniczno-urbanistycznym, gdzie zrównoważone środowisko człowieka jest tematem wiodącym.
Krzysztof Koszewski
architekt, zatrudniony w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Prodziekan WA PW ds Studiów (odpowiedzialny za proces nauczania) w latach 2008-12 oraz ponownie od 2016. Kierownik i współtwórca nowatorskiego programu anglojęzycznych studiów magisterskich w specjalności Architecture for Society of Knowledge, poświęconych zastosowaniu nowych technologii w architekturze, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi cyfrowych. Koordynator specjalności Architektura Informacyjna prowadzonej w ramach studiów magisterskich na Wydziale Architektury PW od 2015 roku. W 2006 roku z wyróżnieniem obronił pracę doktorską pt. „Koncepcja architektoniczno-historycznej bazy wiedzy na przykładzie Saskiej Kępy w Warszawie“. Autor i współautor publikacji oraz uczestnik grantów z zakresu zastosowania nowych technologii w architekturze, zarządzania wiedzą o dziedzictwie architektonicznym, informacyjnych i komunikacyjnych aspektów procesu twórczego.
Bartłomiej Kwiatkowski
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1997). Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej (2006). Jego zainteresowania badawcze obejmują takie zagadnienia jak: - architektura przemysłu wiejskiego Lubelszczyzny - Infrastruktura techniczna obszarów wiejskich - Architektura efektywna energetycznie - Architektura żydowska XIX i XX wieku w Lublinie - Budownictwo szpitalne Lubelszczyzny - Architektura personalizowana - Zabezpieczenia obiektów zabytkowych Brał udział w projekcie badawczym w ramach Misji Konserwatorskiej z PP PKZ na temat „Projekt konserwacji i zabezpieczenia grupy G w zespole świątyń w My Son w środkowym Wietnamie” w latach 1994 – 1995, oraz w realizacji projektu restauracji świątyni The To Mieu w Hue (wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO) w środkowym Wietnamie w ramach umowy międzynarodowej pomiędzy rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Socjalistycznej Republiki Wietnamu od grudnia 1996 do marca 1998 roku. Ważniejsze prace projektowe (projekty zrealizowane oraz objęte nadzorem autorskim): - Koncepcja programowo przestrzenna „Wschodniego innowacyjnego centrum Architektury w Lublinie” - 2009 - Projekt budowlano – wykonawczy Rozbudowy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie – 2008 - Projekt budowlano wykonawczy modernizacji Pawilonu X w Szpitalu Tworkowskim 2009 r. - Projekt budowlano wykonawczy modernizacji Pawilonu VII w Szpitalu Tworkowskim 2010 r. Członek Komisji Dóbr Kultury Architektury Współczesnej Prezydenta Miasta Lublina od 2009 roku Członek Komisji SARP – Konkurs na najlepszy dyplom roku w dziedzinie architektura i urbanistyka. Przewodniczący Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oddz. Lublin od 2011 roku. Nagrody i wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi za zasługi dla polskiej sztuki konserwatorskiej oraz osiągnięcia w ratowaniu architektury światowej, 12 marca 1998 r. Wyróżnienie Ministra Budownictwa Rzeczypospolitej Polskiej za pracę doktorską, 14 maja 2007 r.
Jerzy Łątka
Jerzy Łątka jest architektem, projektantem, doktorantem na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej (w Zespole Architektury Mieszkaniowej) oraz na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Delft (w Departamencie Architectural Engineering + Technology). W swojej pracy badawczej i projektowej zajmuje się możliwościami wykorzystania papieru i jego pochodnych do realizacji nowatorskich konstrukcji wykonanych z tego materiału a także architekturą tymczasową, pomocową i społeczną. Doświadczenie zawodowe i naukowe zdobył w polskich i międzynarodowych biurach projektowych oraz uczelniach wyższych. Odbył praktyki zawodowe i staże naukowe w Polsce, Irlandii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Japonii i Holandii. W 2013 roku wraz z Shigeru Ban Architects i Voluntary Architects Network brał udział w projekcie i realizacji pomocowego przedszkola Paper Nursery School w mieście Yaan w Chinach. W roku 2016 zdobył pierwsze miejsce w konkursie Futu Wro Miasto Przyszłości / Laboratorium Wrocław w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. Zrealizowany w ramach ESK projekt Domek z Kart / House of Cards jest pierwszą w Polsce jednostką mieszkalną wykonaną z komponentów papierowych. Jest założycielem platformy projektowo – badawczej architektury papierowej: www.archi-tektura.pl
Rafał Mazur
architekt, adiunkt na Politechnice Rzeszowskiej. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej, gdzie obronił doktorat na temat proporcji w architekturze. Jest absolwentem Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. Poza pracą naukową zajmuje się praktyczną stroną projektowania. Od 2006 roku w Warszawie działa założona przez niego Pracownia Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur, w której powstały między innymi projekty domu kultury w Katowicach, „domu na wodzie” w Porcie Czerniakowskim w Warszawie, przystani żeglarskiej w Piszu oraz wielu budynków mieszkalnych.
Farid Nassery
ur. 13.02.1974 w Krakowie. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, ukończone dyplomem z wyróżnieniem w 2001 r. Dyplom pt.: „Założenie Hotelowo – Konferencyjne Światowego Ośrodka Chopinowskiego przy Pałacu Potockich w Krzeszowicach” pod kierunkiem prof. zw. dr hab. inż. arch. Wiktora Zina w roku 2003 zdobył I nagrodę w Konkursie „PRESIGNIS” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na najlepszą pracę magisterską. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej w latach 1999/2000 i 2000/2001. Ukończenie w 2003 r. Studium Pedagogicznego dla Absolwentów Szkół Wyższych w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Obrona pracy doktorskiej w roku 2011 pt.: „Zagadnienia geometryczne występujące w tworzeniu struktur architektonicznych”. Promotorem dysertacji był dr hab. inż. arch. Otmar Vogt prof. PK oraz uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. W roku 2016 ukończenie z wyróżnieniem Studium podyplomowego Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. Otrzymanie w 2011 r. indywidualnej nagrody I stopnia Rektora Politechniki Krakowskiej za utworzenie e-kursu do przedmiotu „Techniki Komputerowe w Projektowaniu semestr I”, w 2013 r. zespołowej nagrody I stopnia Rektora Politechniki Krakowskiej za utworzenie e-kursu do przedmiotu „Techniki Komputerowe w Projektowaniu semestr II” oraz w 2015 zespołowej nagrody II stopnia Rektora Politechniki Krakowskiej za utworzenie e-kursu do przedmiotu „Rysunek Techniczny i Grafika Komputerowa” prowadzonych na Politechnice Krakowskiej. Praca w Zakładzie Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki od roku 2002 do stycznia 2011 na stanowisku asystenta naukowo – dydaktycznego, a od lutego 2011 adiunkta naukowo – dydaktycznego. Od 2005 r. sprawowanie funkcji Sekretarza Kół Naukowych Wydziału Architektury przy Pełnomocniku Dziekana Wydziału Architektury do spraw Kół Naukowych prof. art. mal. Ewie Gołogrskiej – Kuci, a od 2011 r. opiekuna naukowego Koła Imago. W latach 2002 - 2004 udział w realizacji projektu badawczego – grantu pt.: „Monitoring stanu zachowania obiektów zabytkowych przy wykorzystaniu współczesnych systemów informatycznych” pod kierownictwem prof. dr hab. inż. arch. Macieja Bonawentury Pawlickiego. Opublikowanie 16 artykułów oraz 33 w współautorstwie. Prezentują one trzy główne dziedziny zainteresowań naukowych: aspekt geometryczny architektury i inne zagadnienia geometryczne; wpływ i zastosowanie komputerowych programów do wspomagania projektowania architektonicznego; innowacyjne techniki stosowane w projektowaniu architektonicznym.
Michał Piasecki
Michal Piasecki, projektant parametryczny i przedsiębiorca zafascynowany połączeniem projektowania algorytmicznego, rozdystrybuowanej cyfrowej produkcji i internetu rzeczy. Jest współzałożycielem Tylko – start-upu, którego misją jest digitalizacja przemysłu meblowego. To jedno z pierwszych na świecie rozwiązań łączących rozszerzoną rzeczywistość, masową personalizację i lokalną cyfrową produkcję na żądanie. Tylko wystartowało na festiwalu designu w Londynie we wrześniu 2015 roku i przyciągnęło uwagę inwestorów takich, jak Paua Ventures i Yves Behar. Michal Piasecki pracuje też jako projektant parametryczny, tworząc indywidualne rozwiązania software’owe, skrypty i modele parametryczne, które umożliwiają generowanie, zarządzanie i produkcję złożonej geometrii. Pracował z wieloma projektantami, w tym z Jorisem Laarmanem, dla którego opracował serię microlattice. Składają się na nią trzy drukowane 3d krzesła, które znalazły się w stałej kolekcji MoMA w Nowym Jorku oraz Vitra Design Museum. Wykładowca projektowania parametrycznego w School of Form oraz w Creative Coding na SWPS. Poprowadził też szereg warsztatów. Ukończył studia inżynierskie na wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, Iaac w Barcelonie oraz Msc Adaptive Architecture and Computation w the Bartlett w Londynie.
Ksenia Piątkowska
jest architektem i adiunktem w Katedrze Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W 2002 roku ukończyła Wydział Architektury Uniwersytetu w Stuttgarcie, a następnie w 2010 r. uzyskała doktorat Politechnice Gdańskiej. Jej praca doktorska dotyczyła zachowania obiektów tymczasowych, które pozostały po historycznych Wystawach Światowych. Celem pracy było zbadanie dwóch zagadnień - zjawiska dlaczego pawilony Expo - choć zaprojektowane jako obiekty tymczasowe - pozostawały w strukturze miasta i jak pawilony te były przedmiotem kompleksowych i uzasadnionych procesów transformacji, aby kontynuować ich realne funkcjonowanie w tkance miejskiej. Za badania nad zachowaniem tymczasowych struktur architektonicznych Ksenia Piątkowska w 2011 r. otrzymała nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Obecnie jej badania koncentrują się na roli i wpływie architektury na wartość rynkową określonej przestrzeni miejskiej w odniesieniu do kontekstu gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Badania mają na celu określenie cech architektury, które mogą stanowić narzędzie do budowania przewagi konkurencyjnej danego miejsca na rynku światowym. Jej zainteresowania obejmują również podnoszenie kompetencji pracowników w edukacji architektonicznej. Dokładniej, jej badania analizują potencjalne zagrożenia wynikające ze współczesnego trendu, który eliminuje formułę uczeń-mistrz z nauczania przyszłych architektów. W swoich badaniach zajmuje się koniecznością restrukturyzacji kształcenia nauczycieli w powiązaniu z kontekstem technologicznym i wymaganiami współczesnego rynku pracy. W trakcie zajęć dydaktycznych propaguje podniesienie wiedzy na temat roli ekonomicznej architektury marki i procesów over-brandingu. Jest stypendystką programu Erasmus w Niemczech i wymiany międzynarodowej CEEPUS Teachers w Austrii w ramach programu ‘Urban Innovation Network’. Ksenia Piątkowska jest autorką licznych książek i tekstów, m.in. 1888-1929 Wystawy światowe w Barcelonie. Problemy zachowania dziedzictwa kulturowego (2014), City as a Product. Architecture as an Economic Instrument. Are Global Cities People-Friendly Places?, SGEM, (2014), Architecture in the Branding and Over-branding Process. How Globalization Influenced Architecture Quality, SGEM (2014), Primo non nocere–Die Neuevaluierung Und Revitalisierung des alten Universitätsgeländes in Danzig, Neuer Wissenschaftlicher Verlag GmbH Nfg KG, Wien 2011, Moving Towards Competence in Teaching Architecture: The Relationship of Research and Design in Academia, Procedia Engineering, Elsevier Limited, Oxford (2016). Jest członkiem rady redakcyjnej i recenzentem Aten Journal of Architecture. Od 2002 r. jest członkiem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Polsce. Współpracowała z renomowanymi z renomowanymi biurami architektonicznymi, takimi jak Behnish, Behnish & Partner w Niemczech czy Estudio Lamela w Hiszpanii. Jest laureatką licznych nagród w konkursach architektonicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Jest autorką i współautorką wielu projektów i realizacji budynków użyteczności publicznej m.in.: Projektu adaptacji Wielkiego Młyna w Gdańsku na Muzeum Bursztynu (2016), Projektu adaptacji poddaszy kościoła Św. Katarzyny w Gdańsku na Muzeum Nauki im. Jana Heweliusza (2016), Rewitalizacji budynków Wydziału Gdańska Hydromechaniki Politechnika (2015), Projektu architektonicznego modułowej konstrukcji dla infrastruktury turystycznej szlaków rowerowych w obszarach przybrzeżnych, korytarza Wisły i szlaków kajakowych w Województwie Pomorskim (2015), Projektu Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej i renowacji audytorium nr II elektroniki dla WETI PG (2012), Projektu rewitalizacji historycznej auli z 1904 Wydziału Chemii(2010), Projektu architektonicznego Terminalu 2 Lotniska Chopina w Warszawie(2004). Współorganizatorka wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych m.in.: w latach 2008-2011 Festiwalu Gdynia Design Days, następnie kurator 2011-2013 wystawy GDD Rzeczy piękne i mądre. Projekty innowacyjne.
Grzegorz Pęczek
Architekt i nauczyciel akademicki, urodzony w Gdańsku (rocznik 1976). Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w roku 2001, doktorat obronił tamże w roku 2007. Studiował na Uniwersytecie w Stuttgarcie (1999-2001), oraz na Harvard Graduate School of Design i Massachusetts Institute of Technology (2004-2005). Od roku 2006 związany z Sopocką Szkołą Wyższą (SSW), gdzie obecnie pełni funkcję Dziekana Wydziału Architektury. Posiada doświadczenie zawodowe w dziedzinie architektury z pracy w biurach projektowych w Polsce i Niemczech. Od roku 2007 prowadzi własną działalność projektową pod nazwą Transforma – Grzegorz Pęczek. Architekt IARP i członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów.
Paweł Rubinowicz
PAWEŁ RUBINOWICZ, architekt, studia na Politechnice Szczecińskiej i Fachhochschule Oldenburg (Niemcy). Pracę doktorską zatytułowaną „Chaos jako porządek wyższego rzędu w wybranych trendach współczesnej architektury” obronił w 2011 roku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracuje na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie od 1999 roku. Uczestnik licznych konkursów, warsztatów architektonicznych oraz konferencji naukowych polskich i zagranicznych. Współautor kilku opracowań urbanistycznych dla Szczecina i Lublina dla potrzeb strategii rozwoju miast, w tym studiów nad zastosowaniem Wirtualnych Modeli Miast w analizie krajobrazu miejskiego. Obszar jego badań na gruncie architektury i urbanistyki to: modelowanie parametryczne (od 1996), teoria chaosu i geometria fraktalna (od 2000), zastosowanie wirtualnych modeli miast w urbanistyce (od 2005). Współkoordynator projektów europejskich w ramach programu 'Culture 2000' (2003-2004). Od 2013 roku jest współwykonawcą międzynarodowego projektu badawczego „2TaLL” finansowanego w ramach tzw. Mechanizmu Norweskiego. Od 2008 roku pełni funkcję kuratora „Galerii Architektów Forma” działającej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie. Od tego czasu był organizatorem, kuratorem kilkudziesięciu wystaw za zakresu twórczości architektonicznej i artystycznej. Jest autorem indywidualnych lub zbiorowych wystaw twórczości prezentowanych w Polsce i za granicą, m.in.: De-coding Complexity, Weimar 2011; Współczesne panoramy historycznego Lublina, Lublin 2011; Architektura eksperymentalna, Szczecin 2010; Szczecin - czy budować wysoko?, Szczecin 2009; Narodowy Park Krugera - Impresje, Kraków 2004, Impresje Afrykańskie, Szczecin, Słupsk, Bolesławiec, Nowogard 2001-2002, EXPO2000 - Architektura w Detalu, Szczecin 2000.architekt, studia na Politechnice Szczecińskiej i FH Oldenburg (Niemcy). Doktorat na Politechnice Krakowskiej w 2010 roku. Pracuje na Wydziale Budownictwa i Architektury na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Autor publikacji naukowych, wystaw, projektów badawczych oraz opracowań urbanistycznych. Od 2008 roku jest kuratorem „Galerii Architektów Forma” w Szczecinie.
Łukasz Sarnat
Łukasz Sarnat - dr sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe, absolwent Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie (dyplom w roku 2002 w Pracowni Projektowania Mebli). Doktorat w macierzystej uczelni w roku 2010. Od roku 2013 wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Poza pracą dydaktyczną aktywny zawodowo na polu projektowania wystaw muzealnych (współpraca min. z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Muzeum Historii Kielc, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie).
Michał Stangel
Urbanista, prodziekan ds. nauki na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Zajmuje się problematyką projektowania urbanistycznego, rewitalizacji, zagospodarowania przestrzeni publicznych i stref okołolotniskowych. Stypendysta Fundacji Bauhaus-Dessau oraz Fulbrighta w Massachusetts Institute of Technology, gdzie współtworzył projekt Zaragoza Digital Mile. Autor ok. 40 opracowań urbanistycznych (m.in. Nowe Centrum Tczewa, teren byłej kopalni Michał w Siemianowicach Śl., koncepcja zagospodarowania terenów lotniska Katowice). Laureat dwudziestu konkursów urbanistyczno-architektonicznych (m.in. I miejsce w międzynarodowym konkursie Nowa Huta Przyszłości). Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich i Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Autor trzech książek i artykułów, dostępnych na politechnikaslaska.academia.edu/MichalStangel
Karol Szparkowski
Architekt młodego pokolenia, współzałożyciel, wraz z Kamilem i Miklaszewskim wielokrotnie nagradzanej i wyróżnianej pracowni architektonicznej +48. Wymieniono ją jako jedna z najciekawszych pracowni młodego pokolenia w Polsce w ramach wystawy Awangarda Jutra. Pracownia interesuje się zarówno konstrukcją (trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie na port lotniczy w Szymanach), jak innowacyjnym wykorzystaniem materiałów (np. Dom z Opału, nagrodzony przez międzynarodowy portal architektoniczny World Architecture COMMUNITY, w jury zasiadał m.in. Massimiliano Fuksas czy Arata Isozaki). Karol Szparkowski wykłada w Polsce w wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, gdzie prowadzi zajęcia wykorzystując metodę warsztatową, w tym specjalizuje się w warsztatowej nauce kształtowania obiektów. Szczególną uwagę przywiązuje do konstrukcji, budując – w czasie zajęć – tymczasowe pawilony. Metoda oparta jest na zobrazowaniu i zrozumieniu warunków które wpływają na kształtowanie budynku. W czasie zajęć ze studentami chętnie wykorzystuje warsztaty, w tym prowadzone ciekawymi, niekonwencjonalnymi metodami (np. Warsztaty Paper City 2.0 – system elementów przestrzennych pokazujących w jaki sposób urbanistycznie działa miasto). Te zajęcia były adresowane zarówno do studentów polskich, ale metodologię wykorzystano także w pracy z dziećmi z Ukarany i Gruzji, jako komunikatywną, dostosowaną do różnych grup metodę pracy. Działalność społeczna to istotny element zaangażowania zarówno samego architekta jak jego kolegów z Grupy +48. Grupa od kilku lat aktywnie wspiera organizacje społeczne bezpośrednio zainteresowane architekturą, urbanistyką i ochroną zabytków, jak też działające na polu współpracy rozwojowej i edukacji, wykorzystujące architekturę i warsztaty architektoniczne w swojej działalności statutowej. +48 jest też regularnie zapraszana na studenckie warsztaty architektoniczne OSSA, i warsztaty Architektour. +48 była jedną z czterech polskich pracowni architektonicznych zaproszonych do prezentacji wiodących rozwiązań inkluzyjnych w architekturze w Tbilisi (projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP). Wykonała też projekt instalacji świetlnej promującej polską myśl techniczną w Nowej Kachowce na Ukrainie (Projekt w ramach programu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej i kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP). Grupa promuje demokratyczne, dyskursywne podejście do architektury i przestrzeni miejskiej – projekty realizowane na południowej Ukrainie w Nowej Kachowce i Holej Prystani, we współpracy z Fundacją Polityki Rozwojowej, powstawały w oparciu o rozbudowane, innowacyjne konsultacje społeczne (m.in. konsultacje wykorzystujące narzędzia on-line, charette, itd.) Do najnowszych projektów tego typu należy realizacja placu zabaw na wieloetnicznym blokowisku w Tbilisi, który powstał w oparciu o konsultacje społeczne i metodą Life-Lab, angażując studentów polskich, gruzińskich, jak też ludność lokalną. Grupa jest też zainteresowana współpracą z organizacjami społecznymi działającymi w Turcji, Tadżykistanie, Iranie, Mołdawii. W tym ostatnim kraju, na zaproszenie Fundacji Polityki Rozwojowej, będzie prezentować rozwiązania innowacyjne, możliwe do wykorzystania na terenach wiejskich w Mołdawii, w tym stanowiących reinterpretację lokalnego dziedzictwa i projekty związane z turystyką winną.
Mariusz Tenczyński
Mariusz Tenczyński, architekt (dyplom WA PŚl, 2002), współzałożyciel pracowni db2 architekci (2003), asystent w Katedrze Architektury i Urbanistyki WBiA PO, laureat Nagrody Roku SARP 2009, wiceprezes opolskiego oddziału SARP. Laureat wielu konkursów architektonicznych. Współautor m.in. Muzeum Wsi Opolskiej (2005-2008), budynku nominowanego do Europejskiej Nagrody Fundacji Miesa van der Rohe oraz domu pod Opolem nagrodzonego II nagrodą w konkursie Polski Cement w Architekturze.
Michał Tomaszewicz
architekt, kierownik biura prowadzącego kompleksową obsługę inwestycji budowlanych (EMIEM PROJECT, wspólnik, wiceprezes zarządu). Ma doświadczenie w obszarze rozwiązań energooszczędnych i OZE w obiektach budowlanych. Posiada uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Od 2003 roku członek Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów. Specjalista w zakresie ekonomiki i organizacji procesów inwestycyjnych w budownictwie oraz komputerowych technik wspomagania projektowania. Niezależny inspektor nadzoru i dyrektor do spraw architektury i planowania przestrzennego w MVT Multiinvestment s.a. Od 2015 rzeczoznawca SNTACE w zakresie efektywności energetycznej. Posiada wiedzę z zakresu technologii energooszczędnych i OZE w obszarach: - fotowoltaika/perowskity, - turbiny wiatrowe z pionową osią, - depolimeryzacja katalityczna, - termoliza produktów oponiarskich, - biogazownie kontenerowe, - biologiczne oczyszczalnie ścieków, - reaktory plazmowe. Posiada prawie piętnastoletnie doświadczenie w projektowaniu architektonicznym, prowadzeniu inwestycji na rynku budowlanym, optymalizacji procesu projektowego, inwestycyjnego oraz eksploatacyjnego obiektów budowlanych. Uczestniczył w procesach powstawania obiektów produkcyjnych i obiektów służby zdrowia, także w zamówieniach publicznych. Koordynator projektów wielobranżowych. Jego szesnastoletnie doświadczenie dydaktyczne oraz interdyscyplinarna wiedza praktyczna przekazywana studentom i kursantom przekłada się skutecznie na ich praktykę zawodową. Pracował jako wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi (grafika użytkowa), Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (CAD w rysunku planistycznym), w Katedrze Zarządzania, Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Łódzkiej (budynki produkcyjne). Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta i Kierownika Zakładu Budownictwa i Konstrukcji w renomowanej Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi, z którą związany jest niezmiennie od września 2000 roku.
Bartosz Warzecha
architekt, absolwent Politechniki Szczecińskiej (obecnie ZUT, dyplom w 1997 roku). Od 1998 roku prowadzi własną pracownię, dodatkowo pracuje w biurach Art-Projekt i Taylor Architects. Od 2002 roku posiada uprawnienia budowlane. Jest współautorem wielu nagrodzonych projektów z dziedziny architektury i urbanistyki.
Jacek Wesołowski
architekt, absolwent Politechniki Łódzkiej, gdzie obecnie kieruje Zakładem Projektowania Urbanistycznego w Instytucie Architektury i Urbanistyki, na stanowisku profesora. Interesuje się problematyką rewitalizacji miast, kształtowaniem przestrzeni miejskiej, jak również dziejami transportu i miejską polityką transportową. Pierwotnie związany z Zakładem Historii Architektury i Konserwacji Zabytków IAiU PŁ, zgodnie z dodatkowymi zainteresowaniami architekturą nowożytną i XIX-wieczną. Autor lub współautor około 40 publikacji o charakterze naukowym, kilku opracowań urbanistycznych i transportowych oraz artykułów w prasie ogólnopolskiej i lokalnej. Odbył wizyty studialne do kilkudziesięciu miast europejskich i Japonii. Autor monografii „Transport miejski – ewolucja i problemy współczesne”, „Miasto w ruchu”, jak też dwutomowej rozprawy o architekturze hal peronowych „Od wozowni do katedry”.
Obiekty referencyjne
warsztaty
Nowa prefabrykacja 27.10.2017 Z architektem Zbigniewem Maćkowem poszukamy innowacyjnych sposobów na wykorzystanie w pełni prefabrykowanych modułów mieszkalnych.
Zbigniew Maćków
Zbigniew Maćków architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej (1996), przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów, jeden z inicjatorów budowy modelowego osiedla Nowe Żerniki, kurator ds. architektury Wrocław ESK 2016. Od 1995 roku prowadzi biuro Maćków Pracownia Projektowa. Autor takich wrocławskich realizacji jak siedziba Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr (2003), modernizacja i rozbudowa domu towarowego Renoma (2009), budynek apartamentowo-usługowy Thespian (2011) czy Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. Karola Szymanowskiego (2014). Laureat wielu krajowych i zagranicznych nagród architektonicznych. Na koncie ma m.in. nominację do Mies van der Rohe Award 2013 i główną nagrodę za Najlepszą Przestrzeń Publiczną w konkursie Życie w Architekturze 2000-2012 za Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy przy Stadionie Miejskim we Wrocławiu (2011).
Nowy model domu - warsztaty studenckie z Maciejem Miłobędzkim 25.01.2018 Wspólnie z architektem Maciejem Miłobędzkim poszukamy innowacyjnych modeli budowania, zamieszkiwania i życia w architekturze.
Maciej Miłobędzki
Maciej Miłobędzki architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1985), wspólnik i jeden ze współzałożycieli pracowni JEMS Architekci, która w dorobku ma ponad 50 realizacji oraz 25 prestiżowych nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych, w tym Honorową Nagrodą SARP za wkład w rozwój architektury polskiej (2002). Od 2008 roku prowadzi zajęcia z projektowania na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Współautor takich realizacji jak zespół mieszkaniowy przy ul. Hozjusza (Warszawa, 1996), siedziba wydawnictwa Agora (Warszawa, 2002), Dom Przyszłości (Warszawa-Choszczówka, 2003), osiedle 19. Dzielnica (Warszawa 2012, 2015), biurowiec Pixel (Poznań, 2013), Biblioteka Raczyńskich (Poznań, 2013), nowa siedziba ASP (Warszawa, 2014), Międzynarodowe Centrum Kongresowe (Katowice, 2015) czy modernizacja i rozbudowa hali Koszyki (Warszawa, 2016).
Muzeum Architektury i Dizajnu w Krakowie 19.05.2017 Nowatorskie koncepcje, historyczna architektura - ćwiczenia wokół adaptacji budynku dawnego hotelu Cracovia dla celów Muzeum Architektury i Designu jako oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie. Nabór na warsztaty, które poprowadzi Fernando Menis rusza 18 kwietnia 2017 roku.
Fernando Menis
Fernando Menis architekt, od 2004 roku prowadzi pracownię Menis Arquitectos w Santa Cruz na Teneryfie, profesor Uniwersytetu Europejskiego na Teneryfie i laureat nagrody Taburiente (Hiszpania, 2016). Autor projektów takich jak centrum Magma (Adeje, 2005), szkoła im. Rafaela Arozareny (La Orotava, 2004), a także wielokrotnie nagradzanego budynku CKK Jordanki (Toruń, 2015), za który otrzymał m.in. nagrody w konkursach: miasta Tajpei w kategorii przestrzeń publiczna (Tajwan, 2016), World Architecture News w kategorii beton w architekturze (Wielka Brytania, 2016), ICONIC Awards w kategorii budynek użyteczności publicznej (Niemcy, 2016).
Gala Innowacyjności - 16.11.2017
Gala Innowacyjności to podsumowanie wydarzenia Innowacje w Architekturze. Podczas uroczystości odbędzie się wręczenie nagród konkursowych i prezentacja najbardziej innowacyjnych projektów i realizacji w Polsce oraz najbardziej innowacyjnych polskich pracowni. Galę rozpocznie wykład na temat światowych innowacji w architekturze.

Kontakt

Sekretarz Redakcji

Katarzyna Szadkowska

architektura_innowacje@grupazpr.pl

Tel. 22 590 5139

Adres korespondencyjny

„Architektura-murator”

Dęblińska 6

04-187 Warszawa

SPONSORZY GŁÓWNI
PARTNER TECHNOLOGICZNY