FOROOM Sp. z o.o.
 • Rodzaj:
 • Właściciel: Bartłomiej Grotte, Rafał Jedliński - właściciele, Maciej Pędzich, Konrad Waligóra - partnerzy
 • Rok założenia: 2005
 • Liczba osób na stanowisku architekt: 11
 • Liczba pozostałych pracowników: 3
 • Adres pracowni: ul. Jana Pawła Woronicza 31 lok. 44
 • Najważniejsze realizacje: Półtunelowe Ekrany Akustyczne, Warszawa, 2012 Kładka pieszo-rowerowa, Kórnik, 2008 Spalarnia odpadów w Białymstoku, Białystok, 2015 Zadaszenie Przystanku Piotrkowska Centrum, Łódź, 2015
 • Najważniejsze projekty: Spalarnia oraz sortowania odpadów w Warszawie, Warszawa, 2016 Projekt Siedzby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawa, 2014 Projekt Mostu Krasińskiego, Warszawa, 2006 Projekt konkursowy budynku biurowego Schindler, Warszawa, 2011 Projekt przebudowy banku BGK, Warszawa, 2017
 • Nagrody i wyróżnienia : Dzieło Mostowe Roku, Kładka w Kórkniku, 2008. I nagroda w konkursie SARP, siedziba firmy Schindler w Warszawie, 2011 II nagroda na projekt Kommpleksu szkolno-przedszkolnego, Bielicha, 2014 III nagroda na projekt szkoły podstawowej, Umiastów 2010
FOROOM Sp. z o.o.

Na czym polega innowacyjność pracowni

Innowacyjność naszej pracowni uwidocznia się na dwóch polach działania. Pierwsze to wdrażanie idei BIM (Building Information Modeling) w wykonywanych projektach oraz poszukiwanie i tworzenie narzędzi, które pozwolą ten cel realizować. Wirtualne modele naszych projektów wykorzystywane są przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego do wzajemnej koordynacji, detekcji kolizji, optymalizacji rozwiązań czy analizy kosztów. Wykonywane przez nas projekty to nie tylko wielobranżowe modele BIM o wysokim stopniu zaawansowania. W projektach wykorzystujemy też modelowanie energetyczne – np. w projekcie przetargowym Muzeum Piłsudskiego, jak również modelowanie parametryczne – Przystanek Piotrkowska Centrum, na potrzeby którego powstały specjalne skrypty w Grasshooper. Kolejnym aspektem świadczącym o naszej innowacyjności jest projektowanie budynków służących poprawie jakości środowiska i ekologii. Przykładem mogą być projekty trzech spalarni odpadów z możliwością wytwarzania energii z procesu spalani śmieci - Białystok, Rzeszów, Warszawa, półtunelowe ekrany akustyczne nad trasą S8 w Warszawie oraz projekt studialny energooszczędnego biurowca - siedziby firmy Schindler.

 • FOROOM Sp. z o.o.
 • FOROOM Sp. z o.o.
 • FOROOM Sp. z o.o.
 • FOROOM Sp. z o.o.
 • FOROOM Sp. z o.o.
SPONSORZY GŁÓWNI
PARTNER TECHNOLOGICZNY