Budynek Urzędu Marszałkowskiego
 • Rodzaj: Realizacja
 • Autor: Projekt Polsko - Belgijska Pracownia Architektury Sp. z o.o. Architekci: Adam Wagner, Dariusz Bodzioch, Bartosz Popławski, Adam Oleszczuk
 • Lokalizacja: na działkach nr 7/5 przy ul. Grottgera 4 i nr 5 – pas drogowy ul. Grottgera w Lublinie
 • Inwestor: Województwo Lubelskie, ul. Spokojna 4, 20-20-074 Lublin
 • Powierzchnia działki: 3113m2
 • Powierzchnia użytkowa: 12835,5m2
 • Kubatura: 88389,6m3
 • Data projektu: 2010
 • Data realizacji: 2015
Budynek Urzędu Marszałkowskiego

Na czym polega innowacyjność projektu/realizacji

Forma budynku jest tradycyjna. Budynek posiada symetrycznie zaprojektowaną strukturę fasady i schemat rzutu. Fasada frontowa zdominowana jest formą betonowych słupów do wysokości czwartej kondygnacji oraz metalowo – szklanymi balkonami. Bryła wypełnia maksymalnie teren działki. Po obu stronach od osi wejścia znajdują się wewnętrzne zielone patia, a na osi windy. Prostopadle do osi wejścia zaprojektowano kładki komunikacyjne łączące patia i porządkujące układ komunikacyjny. Zaprojektowano użycie na fasadach płyt kamiennych z piaskowca oraz elementów z betonu architektonicznego. Dodatkowo wprowadzono metalowe balkony i szklane balustrady. Powtarzalne okna umożliwiają podział na pomieszczenia biurowe zgodnie z potrzebami. Wewnętrzne korytarze oraz biura otwarte są na każdej kondygnacji na zielone wewnętrzne patia. W przestrzeni patia zaprojektowano wysokie na 6 do10 metrów kępy bambusów umieszczone w donicach zagłębionych w posadzki. Zaprojektowano system odpowiedniego naświetlania i wytwarzania wilgotnego powietrza w koronach krzewów. 

Dodatkowe informacje

 Zastosowano elementy instalacyjne w budynku, stanowiące o innowacyjności i unikalności oraz ich wpływie na wyznaczanie kierunków rozwiązań instalacyjnych w przyszłości:
1.Instalacje sanitarne wody zimnej.
Zaprojektowano unikalne jak na rok 2010 rozwiązanie zasilania płuczek ustępowych, pisuarów, oraz zaworów podlewania zieleni ze zbiornika retencyjnego wód deszczowych. W tamtym czasie był to pierwszy w Lublinie i jeden z pierwszych w Polsce obiektów z takim rozwiązaniem. Tym samym jak widać wyznaczył  kierunek rozwoju instalacji w bliskiej przyszłości. 
2.Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej części nadziemnej, wywiew z biur skierowany został jako nawiew do garaży, centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła w wymiennikach obrotowych, latem powietrze dochładzane przed podaniem do pomieszczeń. Cała kubatura biurowca  wentylowana mechanicznie przy czym bilans nawiewu z wywiewem z kondygnacji jest z 10% przewagą nawiewu. Rozwiązanie takie zapewnia wytworzenie nadciśnienia w pomieszczeniach co daje podniesienie korzystnego samopoczucia użytkowników oraz zabezpiecza przed niekontrolowaną infiltracją powietrza zewnętrznego przez nieszczelności stolarki okiennej.  Już w 2010r. zaprojektowano tu  systemy odzysku ciepła na wymiennikach obrotowych o sprawnościach jakie będą obowiązywać w Polsce dopiero w roku 2017. 
3.Instalacje ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń klimakonwektorami oraz w przypadku parterów w wybranych pomieszczeniach ogrzewania/chłodzenia  podłogowe niskoparametrowe. 
Zastosowano urządzenia (fan-coile) wentylatorowe nowej generacji z silnikami EC o płynnej regulacji obrotów pozwalające uzyskać oszczędności zużycia prądu o ok. 40% w stosunku do tradycyjnych 3 biegowych klimakonwektorów .  Obecnie to standard dla nowoczesnych budynków ale w 2010 roku rozwiązanie stanowiło wyznacznik dopiero przyszłego trendu .  
Zaprojektowanie lekko podwyższonej  temperatury w pom.  latem  +27°C  jest kolejnym elementem, obok wykorzystania deszczówki , kolektorów słonecznych, wykorzystaniem ciepła gruntu itd. ,  świadczącym o wyjątkowo ekologicznym podejściu projektantów.   
Źródłem chłodu są kompaktowe chillery umieszczone na dachu budynku, w wykonaniu super cichym oczywiście z free-coolingiem (wykorzystaniem naturalnego zewnętrznego chłodu przy niższych temp. zewnętrznych). Z uwagi na zaprojektowaną instalację jako zmienno-przepływową wykorzystano zawory smaobalansujące = samodostosowujące się do zmiennych potrzeb budynku .  Jest to kolejne rozwiązanie techniczne które w 2010 roku było nowością , a i dziś pozostaje dalej wyznacznikiem innowacyjności budynku. 
4.Instalacja glikolowa pasywnego odzysku ciepła /chłodu z gruntu pod budynkiem do powietrza nawiewanego do pomieszczeń nadziemnych. 
Na wlocie powietrza wentylacyjnego dla central został zaprojektowany system wstępnego podgrzewu (zimą) / ochłodzenia (latem) całego powietrza przekazywanego do części nadziemnej , działający na zasadzie czerpania energii/chłodu bezpośrednio z gruntu pod garażem podziemnym na poziomie 03. Stała temperatura gruntu +8°C pozwala na uzyskanie dużych oszczędności energetycznych na przygotowanie cieplne świeżego powietrza wprowadzanego do pomieszczeń. W roku 2010 nie istniały jeszcze takie instalacje w skali większej niż domek jednorodzinny , był to pierwszy w Polsce i zapewne jeden z pierwszych projektów w Europie budynków, o dużej kubaturze z pasywnym ogrzewaniem/chłodzeniem ciepłem gruntu pod budynkiem. 
5.Instalacje kolektorów słonecznych na dachu zasilających zasobniki c.w.u.
Instalacja została zaprojektowana w oparciu o kolektory słoneczne próżniowe usytuowane na dachu w pozycji pochylonej w stronę południową. 

 • Budynek Urzędu Marszałkowskiego
 • Budynek Urzędu Marszałkowskiego
 • Budynek Urzędu Marszałkowskiego
 • Budynek Urzędu Marszałkowskiego
 • Budynek Urzędu Marszałkowskiego
SPONSORZY GŁÓWNI
PARTNER TECHNOLOGICZNY