Węzeł transportowy w Solcu Kujawskim
 • Rodzaj: Realizacja
 • Autor: RYSY ARCHITEKCI Rafał SIeraczyński
 • Lokalizacja: Solec Kujawski
 • Inwestor: Gmina Solec Kujawski
 • Powierzchnia działki: 21570 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 256 m2
 • Kubatura: 2090,5 m3
 • Data projektu: 2014
 • Data realizacji: 2016
Węzeł transportowy w Solcu Kujawskim

Na czym polega innowacyjność projektu/realizacji

Innowacyjność węzła transportowego w Solcu Kujawskim jest efektem zrównoważonego oddziaływania trzech zagadnień: aspektów społecznych, wyzwań technicznych i technologicznych oraz przekształceń przestrzeni.
Zastany krajobraz i otoczenie stanowiło ciekawe wyzwanie projektowe: perony kolejowe zlokalizowane były na wąskiej, wysokiej skarpie, niewielkie przedpole ograniczały ruchliwe ulice, zabytkowy XIX - wieczny dworzec kolejowy był odizolowany od niezagospodarowanego otoczenia.
W odpowiedzi zaprojektowano architekturę, którą cechuje otwartość i możliwość różnorodnego przenikania przez bryłę swobodnego, choć uporządkowanego strumienia ludzi. Wykorzystując walory skarpy, obiekt wraz z prowadzącymi do niego schodami terenowymi działa na społeczność, kreując swoisty plac miejski, z którego chętnie korzystają zarówno podróżni, jak i mieszkańcy. Zaprojektowane ukształtowanie terenu jest też wykorzystywane jako widownia i scena miejskich wydarzeń kulturalnych (koncerty, spektakle). Budynek punktu obsługi pasażerów wraz z projektowanym zagospodarowaniem terenu integruje ze sobą różne funkcje: dworcową, komunikacyjną, informacyjną. Zastosowane w projekcie nowoczesne technologie fasad multimedialnych rozszerzają swoisty hejnał miasta, prezentując codziennie w południe informacje soleckiego ratusza. Zadbano, by multimedia nie służy celom reklamowym. 
Zaproponowana bryła obiektu jest wyrazem ekspresji sił w przestrzeni, balansu pomiędzy formą zadaszenia pieszych, a punktu obsługi pasażerów. Geometria szerokich wiat peronowych ułatwia kontakt wzrokowy oczekującym na przeciwległych peronach.

Dodatkowe informacje

Autorzy zdjęć: Piotr Krajewski, Krzysztof Palacz

 • Węzeł transportowy w Solcu Kujawskim
 • Węzeł transportowy w Solcu Kujawskim
 • Węzeł transportowy w Solcu Kujawskim
 • Węzeł transportowy w Solcu Kujawskim
 • Węzeł transportowy w Solcu Kujawskim
SPONSORZY GŁÓWNI
PARTNER TECHNOLOGICZNY