Kwartał FKŻ
 • Rodzaj: Realizacja
 • Autor: BudCud
 • Lokalizacja: Kraków, ul. Dajwór
 • Inwestor: Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie
 • Powierzchnia działki: 950 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 150m2
 • Data projektu: marzec 2015
 • Data realizacji: czerwiec 2015
Kwartał FKŻ

Na czym polega innowacyjność projektu/realizacji

Kwartał FKŻ jest innowacyjny w swojej metodzie projektowej - to kompleksowe założenie urbanistyczne w skali obiektu architektonicznego. Taka zasada kształtowania pawilonu FKŻ sprawiła, że jest on współcześnie wernakularny i sprawnie wpisuje się w kontekst, wreszcie definiując miejsce nieformalnych i swobodnych spotkań społeczności lokalnej.
Tematem przewodnim 25. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie był Kwartał – dzielnica diaspory żydowskiej. Zauważyliśmy, że strukturę krakowskiej dzielnicy żydowskiej – Kazimierza - budują różne typologie placów i skwerów, obecnie funkcjonujące głównie jako parkingi czy przestrzenie skomercjalizowane. Celebrując Kazimierz, zaprojektowaliśmy tymczasową przestrzeń publiczną, która tę dzielnicę oddaje mieszkańcom; angażującą sytuację przestrzenną, która buduje rzeczywistą społeczność lokalną. Powtórzyliśmy więc format placu jako centralnej przestrzeni z orbitującymi wokół obiektami. Wzdłuż trawiastego skweru zazwyczaj parkują autokary wycieczkowe, a mieszkańcy wyprowadzają tam psy. Jednak bliskość ulicy Szerokiej I naturalny stok do wnętrza placu sprawiają, że potencjał działki jest ogromny – dlatego to tam zasymulowaliśmy nową przestrzeń publiczną, nadając jej proste ramy, które mieszkańcy miasta oraz turyści mogą wypełniać swoją obecnością I aktywnością. Trzy pawilony (z biblioteką społeczną, kawiarnią Cheder i studiem graficznym Gelada), uzupełnione obiektami ramp i schodów/widowni, ustawiliśmy wokół zadaszonego placu tak, by przestrzeń była elastyczna, wielofunkcyjna oraz otwarta, zapraszająca przechodniów do udziału w kolejnych spotkaniach, warsztatach czy spontanicznym odpoczynku. Wieczorami, dzięki użyciu przeziernych materiałów elewacyjnych, Kwartał FKŻ zmieniał się w “miejską” latarnię.

 • Kwartał FKŻ
 • Kwartał FKŻ
 • Kwartał FKŻ
 • Kwartał FKŻ
 • Kwartał FKŻ
SPONSORZY GŁÓWNI
PARTNER TECHNOLOGICZNY