Budynek Muzeum Tadeusza Kantora i siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej
 • Rodzaj: Realizacja
 • Autor: IQ2 Konsorcjum: Lider Konsorcjum - nsMoonStudio Sp. z o.o. Generalny projektant - arch. Sławomir Zieliński Konsorcjant - Wizja Sp. z o.o. Autorzy: arch. Stanisław Deńko, Piotr Nawara, Agnieszka Szultk
 • Lokalizacja: Kraków, ul. Nadwiślańska
 • Inwestor: Ośrodek Dokumentacji Sztuki T. Kantora ,,Cricoteka’’
 • Powierzchnia działki: 2428 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 3567 m2
 • Kubatura: 26 719 m3
 • Data projektu: 2009
 • Data realizacji: 2014
Budynek Muzeum Tadeusza Kantora i siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej

Na czym polega innowacyjność projektu/realizacji

Nowa Cricoteka – obiekt jako forma do zapamiętania, noszenia w sobie, powracania. Zawierająca potencjał ikony łączącej nowe ze starym, żywe z martwym, detal i prostotę. Niczym Kantorowski człowiek i stół. Architektura tworząca teatr zdarzeń z multiperspektywicznymi znaczeniami, ujęta w kadr, ramę sceny. To konfrontacja różnych przestrzeni oraz różnych typów aktywności. 
Przestrzeń, która ma za zadanie zachęcać do kreatywności, współpracy. Stać się jednym z wymiarów życia miasta, które skupia się w miejscu skrzyżowania aktywności i spotkań ludzi oraz różnych form kultury. Przestrzeń, która SPROSTA każdej funkcji, zaspokoi twórcze potrzeby poprzez modyfikowanie materialnego otoczenia. 
Nowa Cricoteka – obiekt innowacyjny, który zmienia fizyczność lub wizualność poprzez zapisany w swojej strukturze kod lub poprzez funkcje zachodzące wewnątrz. Fasada pochłaniająca światło w ciągu dnia i tląca się nim w nocy. Lewitujący budynek nad placem, domykający przestrzeń i pozwalający na swobodny przepływ perspektywy, powietrza, światła i dźwięku. Podbrzusze obiektu reagujące na wydarzenia z placu, bulwaru, ulicy, o potencjale przyjmowania, mapowania obrazu na nim, oraz umożliwiające natychmiastową interakcję z bryłą. Wnętrze, którego krwiobiegiem jest komunikacja w nieoczywisty sposób przeprowadzająca przez podziemie starej struktury elektrowni do nowo wykreowanej przestrzeni ekspozycyjnej. Zamknięte klamrą architektury wydarzenia z placu oraz potencjał interpretacyjny przestrzeni umożliwią utworzenie obszaru, który stanie się bodźcem do przekazania nowej jakości informacji. Wykorzystując technologię, ułatwią wykreowanie właściwej fabuły oraz dadzą możliwość kreowania sekwencji doświadczeń. Nowa Cricoteka to przestrzeń, teatr nowych i „niemożliwych” wydarzeń.
Txt: Piotr Nawara

Dodatkowe informacje

Opis konstrukcyjny : Budynek Muzeum Sztuki Tadeusza Kantora przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie

Część istniejąca:
Przystosowanie istniejącego budynku zabytkowego dla nowych potrzeb wymagało zaprojektowania wielu nowych elementów konstrukcyjnych.
Część fundamentów wzmocniono mikropalami, a następnie wykonano betonowe podbicia i izolację ciężką.
Ze względu na bliskie sąsiedztwo Wisły – dla zabezpieczenia przed wyporem płytę fundamentową kondygnacji podziemnej zakotwiono mikropalami.
Dla wzmocnienia osłabionych elementów konstrukcyjnych – zaprojektowano stalowe wzmocnienia. Konstrukcję dachową wzmocniono dodatkowymi kratownicami, zachowując zabytkową konstrukcje istniejącą. 

Nowy budynek:
Nowy budynek muzeum ma formę dwóch przenikających się przęseł zbudowanych z przestrzennych, stalowych kratownic opartych na dwóch żelbetowych trzonach. Trzecią podporą budynku jest stalowa dwugałęziowa podpora wahaczowa.

Projekt wymagał zaprojektowania szeregu niestandardowych rozwiązań konstrukcyjnych, co nie było łatwe wobec dość ostro zakreślonych wymagań architektonicznych.
Projekt konstrukcyjny:
Pracownia Inżynierska Czesław Hodurek
Projektanci: mgr inż. Czesław Hodurek
           mgr inż. Andrzej Soboń

 • Budynek Muzeum Tadeusza Kantora i siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej
 • Budynek Muzeum Tadeusza Kantora i siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej
 • Budynek Muzeum Tadeusza Kantora i siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej
 • Budynek Muzeum Tadeusza Kantora i siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej
 • Budynek Muzeum Tadeusza Kantora i siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej
SPONSORZY GŁÓWNI
PARTNER TECHNOLOGICZNY