Dom ukryty
 • Rodzaj: Projekt
 • Autor: PAG PRACOWNIA ARCHITEKTURY GŁOWACKI, Tomasz Głowacki zespół projektowy: Katarzyna Rybczyńska, Aleksandra Konieczna, Mateusz Skalski, Iga Peruga wizualizacje Jakub Podgórski współpraca branżowa SEGESTA
 • Powierzchnia działki: min 470 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 193 m2
 • Kubatura: 1275 m2
 • Data projektu: 2011
Dom ukryty

Na czym polega innowacyjność projektu/realizacji

Ideą projektowanego domu ekologicznego jest jego całkowite zagłębienie w terenie. „Dom ukryty” to podziemny dom atrialny, doświetlany przez wewnętrzne patio i świetliki, o zerowej emisji dwutlenku węgla, „zero energetyczny”. Do jego ogrzania/chłodzenia wykorzystywana jest tylko energia geotermalna i energia własna domu, tj. ciepło wytworzone przez ludzi, oświetlenie LED, komputery, sprzęt AGD, itp.

Proponowane rozwiązanie wkopania domu w ziemię owocuje wieloma korzyściami proekologicznymi. Po pierwsze, samo zagłębienie domu w gruncie ze względu na wyeliminowanie przewiewów i wysokich amplitud temperatur podnosi radykalnie komfort cieplny budynku. Ponadto warstwa ziemi tworzy naturalną i stabilną otulinę termiczną. Dom w tym wypadku ma budowę szczelnego termosu z wyeliminowaniem mostków cieplnych. Otoczony został warstwami ziemi i szkłem piankowym – recycligowym materiałem przyjaznym środowisku. Zastosowany w projekcie zintegrowany systemem grzewczo-wentylacyjny z wykorzystaniem kolektora pionowego, wymiennika gruntowego, pompy ciepła i rekuperatora pozwala na ogrzanie i chłodzenie domu (w tym wody użytkowej) bez konieczności wydatkowania dodatkowej energii
kopalnej (spalania gazu, oleju, koksu, drewna). Niewielka ilość energii elektrycznej potrzebna jest tylko do podtrzymania pracy urządzeń i podgrzania temperatury w sytuacji znacznych mrozów. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną wynosi jedynie 0,2 kWh/(m2/rok) Proponowana wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła zapewnia pełną wymianę powietrza i eliminuje konieczność stosowania nieefektywnej i powodującej duże straty cieplne wentylacji grawitacyjnej. 

Dodatkowe informacje

Poza aspektami energetycznymi i ekonomicznymi, „dom ukryty” nie ingeruje wizualnie w środowisko naturalne i kulturowe. Lokalizacja domu pod ziemią pozwala zachować krajobrazowe walory działki i otoczenia. Dom znika z horyzontu, tym samym go nie przekształcając i nie zajmując powierzchni biologicznie czynnej. Takie rozwiązanie korzystne jest także w przypadku małych, ciasnych działek otoczonych zabudową sąsiednią. Umożliwia zachowanie zieleni i właściwego nasłonecznienia adresowanemu domowi i sąsiadom. „Dom ukryty” jest idealnym rozwiązaniem dla działek zlokalizowanych w rejonie parków krajobrazowych lub innych terenów, których walory widokowe są warte ochrony.

Projektowany dom przeznaczony jest na teren płaski (ewentualnie o nieznacznym nachyleniu), odpowiedni zarówno dla lokalizacji plenerowej – w otwartym krajobrazie, jak i zurbanizowanej – w zabudowie jednorodzinnej, lub innych nietypowych sytuacjach. Wymagana minimalna powierzchnia działki pokrywa się z powierzchnią wyznaczoną przez obrys zewnętrzny rzutu domu i wynosi niecałe 430 m². Dom pokryty warstwą biologicznie czynną, z zewnątrz jest nie-widoczny. Wejście i zjazd do domu wyznacza utwardzona pochylnia zagłębiająca się w terenie. Dom, poza podłączeniem do sieci energetycznej, nie wymaga podłączenia do innych mediów. Woda może być czerpana z własnej studni i dodatkowo filtrowana; ścieki uzdatniane przydomową oczyszczalnią. „Dom ukryty” dostosowany jest do klimatu i nasłonecznienia panującego w Polsce.

 • Dom ukryty
 • Dom ukryty
 • Dom ukryty
 • Dom ukryty
 • Dom ukryty
SPONSORZY GŁÓWNI
PARTNER TECHNOLOGICZNY