Nowe Orłowo
 • Rodzaj: Projekt
 • Autor: Arch-Deco Zbigniew Reszka /Michał Baryżewski
 • Lokalizacja: Gdynia
 • Inwestor: Invest Komfort
 • Powierzchnia działki: 41725
 • Powierzchnia użytkowa: 28157
 • Kubatura: 126000
 • Data projektu: 2011-2017
 • Data realizacji: 2014-2018
Nowe Orłowo

Na czym polega innowacyjność projektu/realizacji

Inwestycja zlokalizowana jest w prestiżowej, nadmorskiej części dzielnicy Gdyni Orłowa. Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu został wyłoniony w drodze ogólnopolskiego konkursu architektoniczno-urbanistycznego. 
Innowacyjne podejście związane jest z sposobem podejścia do kształtowania przestrzeni publiczno-prywatnych oraz gabarytów i formy zabudowy.
Budynki harmonijne wpisują się w charakter modernistycznej, willowej zabudowy dzielnicy Orłowo. Zabudowa tonie w zieleni tworząc korytarz ekologiczny z pobliskim rezerwatem Kępy Redłowskiej.
Zrealizowano niezwykle nowoczesną zabudowę o wysokim standardzie i charakterystycznej rozpoznawalnej formie przywiązując dużą uwagę do detalu.
Na pierwszy plan wychodzą biele elewacji z dużymi przeszkleniami otwierającymi wnętrza na otaczającą zieleń. Obiekty są bardzo dyskretnie iluminowany nocą.
Wysokość i intensywność zabudowy kaskadowo opada w stronę morza.
Z uwagi na lokalizację przy Al. Zwycięstwa stanowiącej główną arterię komunikacyjna Trójmiasta zabudowa narażona była by na bezpośredni hałas komunikacyjny. Dlatego chronią ją budynki biurowe stanowiące niejako ekran akustyczny.
W parterze pierzei Al. Zwycięstwa zlokalizowano usługi oraz w narożny plac z parterowym szklanym pawilonem restauracyjnym domykającym plac od strony ruchliwej ulicy. 
Zabudowa mieszkaniowa posiada wyraźnie wycofaną ostatnią kondygnację co pozwoliło na zaprojektowanie obszernych tarasów i dostępnych z nich tarasów widokowych na dachach podkreślających nadmorski i nowoczesny charakter zabudowy. 
Najważniejsze że wszystko to udało się spełnić przy niezwykle efektywnych ekonomicznie założeniach, zgodnych z wysokimi wymaganiami powierzchniowymi Inwestora.

 • Nowe Orłowo
 • Nowe Orłowo
 • Nowe Orłowo
 • Nowe Orłowo
 • Nowe Orłowo
SPONSORZY GŁÓWNI
PARTNER TECHNOLOGICZNY