Nowe Kopce
  • Rodzaj: Projekt
  • Autor: BudCud: Mateusz Adamczyk, Agata Wozniczka + Marcin Kropidło
  • Lokalizacja: Kraków
  • Powierzchnia działki: 13,5 ha
  • Data projektu: 2013
Nowe Kopce

Na czym polega innowacyjność projektu/realizacji

Nowe Kopce to innowacyjny w czerpaniu z tradycji projekt/manifest prospołecznej rewitalizacji terenu w centrum Krakowa. Wzgórze Wawelskie, stare miasto i rzeka płynąca przez centrum to najbardziej charakterystyczne elementy miasta. Unikatowym elementem ukształtowania są także kopce, czyli „(…) sztuczne góry usypywane jako miejsce pamięci lub w celu uzyskania wyższego punktu widokowego”. Obecnie w Krakowie znajdują się cztery takie obiekty. Te charakterystyczne budowle ziemne są dziś atrakcjami turystycznymi Krakowa, popularnymi miejscami pikników krakowian - żadne miasto na świecie nie posiada w swoich granicach tylu okazałych kopców, co Kraków. Działka „Nowych Kopców” zlokalizowana jest na południowym brzegu rzeki Wisły, blisko Wawelu. Obecnie znajduje się na niej opustoszały modernistyczny hotel Forum, którego dostosowanie do obecnych standardów jest niemożliwe. Postulaty „Nowych Kopców” to przede wszystkim ponowne zwrócenie miasta ku rzece i zachowanie zielonego charakteru bulwarów wiślanych. Nasz projekt zakłada powstanie czterech mieszkalnych, zielonych kopców – obiektów inspirowanych historią, naturą i tradycją sztucznych topografii. We wnętrzach znalazłyby się współczesne przestrzenie mieszkalne, komercyjne, rekreacyjne i o funkcjach kulturalnych, a na ich powierzchni park stanowiący naturalne przedłużenie bulwarów. Forma kopców nie tylko stworzyłaby nowoczesną (bo zrównoważoną i wielofunkcyjną), ikonę miasta Krakowa, ale i korzystnie reinterpretowała wytyczne do planu miejscowego, by w pełni wykorzystać potencjał działki. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Bulwary Wisły” mówi: “W wyznaczonym terenie dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej, której powierzchnia użytkowa nie może być większa niż 10% powierzchni użytkowej”. 

Dodatkowe informacje

Projekt zdobył pierwszą nagrodę w przeglądzie profesjonalnym Z:A Award w 2013 roku, rozstrzyganym przez Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej

  • Nowe Kopce
  • Nowe Kopce
  • Nowe Kopce
  • Nowe Kopce
  • Nowe Kopce
SPONSORZY GŁÓWNI
PARTNER TECHNOLOGICZNY