REWITALIZACJA BUDYNKU DWORCA PKP W WĄGROWCU I JEGO OTOCZENIA
 • Rodzaj: Realizacja
 • Autor: Consultor Sp. z o.o. arch. Michał Kapturczak, arch Joanna Kapturczak, Ahor Pracownia arch. Anita Horowska
 • Lokalizacja: Wągrowiec
 • Inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wągrowcu
 • Powierzchnia działki: 1,95 ha (obszar opracowania urbanistycznego)
 • Powierzchnia użytkowa: 1417 m2
 • Kubatura: 8186 m3
 • Data projektu: 2013-2014
 • Data realizacji: 2015-2016
REWITALIZACJA BUDYNKU DWORCA PKP W WĄGROWCU I JEGO OTOCZENIA

Na czym polega innowacyjność projektu/realizacji


Projekt został zrealizowany na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej. Przedmiot konkursu, jak i jego założenia były złożone. 
Zadaniem Projektantów było przedstawienie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dotyczącej tkanki zdegradowanych obszarów pokolejowych, rewitalizacji obiektu dworca PKP wraz z obsługą pasażerów PKS.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu miał powstać w centrum miasta Wągrowiec- zintegrowany system komunikacyjny wraz z nowoczesną infrastrukturą przeznaczoną dla podróżujących pasażerów.

W istniejącym, rozbudowanym, zabytkowym budynku dworca PKP powstało centrum komunikacyjne, obsługujące ruch kolejowy i autobusowy. Wokół budynku powstał system parkingów park&ride , drogi rowerowe, wraz z zadaszeniami dla rowerów, postój taksówek; wszystko na bardzo ograniczonym terenie. 

Zachowaliśmy charakter zabytkowego dworca, nowe elementy zostały wykonane ze współczesnych materiałów: z betonu, cegły, szkła.
 
Innowacyjność projektu polegała na: 
zintegrowaniu różnych form komunikacji – kolejowe, samochodowej , rowerowej i pieszej oraz na podjęciu takiego tematu, nie w dużej aglomeracji, ale w stosunkowo niewielkiej miejscowości jaką jest miasto Wągrowiec (25 000 mieszkańców). 

 • REWITALIZACJA BUDYNKU DWORCA PKP W WĄGROWCU I JEGO OTOCZENIA
 • REWITALIZACJA BUDYNKU DWORCA PKP W WĄGROWCU I JEGO OTOCZENIA
 • REWITALIZACJA BUDYNKU DWORCA PKP W WĄGROWCU I JEGO OTOCZENIA
 • REWITALIZACJA BUDYNKU DWORCA PKP W WĄGROWCU I JEGO OTOCZENIA
 • REWITALIZACJA BUDYNKU DWORCA PKP W WĄGROWCU I JEGO OTOCZENIA
SPONSORZY GŁÓWNI
PARTNER TECHNOLOGICZNY