OBSERWATORIUM Z USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI I AMFITEATREM
 • Rodzaj: Projekt
 • Autor: MVProjekt i ArchiQuest
 • Lokalizacja: Chełmiec
 • Inwestor: Gmina Chełmiec
 • Powierzchnia działki: 4244 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 2619,8 m2
 • Kubatura: 13458m³
 • Data projektu: 2017
 • Data realizacji: 2018
 OBSERWATORIUM Z USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI I AMFITEATREM

Na czym polega innowacyjność projektu/realizacji

Projektowany budynek obserwatorium wraz z funkcjami towarzyszącymi stanowi punkt centralny rozwijającej się tkanki miejskiej wpisując się w urbanistyczny rozwój miejscowości Chełmiec. Usytuowanie oraz kształt obiektu stanowią zalążek zabudowy pierzejowej oraz wykształcają plac z amfiteatrem, który po uporządkowaniu planistycznym ma w przyszłości stać się nowym, funkcjonalnym centrum Gminy. Wobec braku innych, wyróżniających się dominant i otwarć widokowych, zdecydowano, że powyższy plac będzie miał charakter przestrzeni neutralnie łączącej dwa reprezentacyjne budynki Gminy tj.: Aquacentrum i projektowany obecnie obiekt. 
Do tego zamierzenia postanowiliśmy wykorzystać technologię BIM, z której pomocą projekt od samego początku powstaje jako trójwymiarowy model stanowiący jednocześnie bazę informacji o tworzonym obiekcie. Wykorzystanie innowacyjnej technologii BIM pozwala nie tylko na tworzenie dwuwymiarowych rysunków technicznych, ale przede wszystkim stanowi punkt wyjścia do trójwymiarowej koordynacji międzybranżowej z możliwością wykorzystania formatu wymiany informacji ifc, co pomaga również w wykonaniu opracowań kosztorysowych. W przyszłości przy odpowiednim oprogramowaniu będzie można łatwiej i efektywniej zarządzać powyższym budynkiem użyteczności publicznej na podstawie modelu BIM.

 • OBSERWATORIUM Z USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI I AMFITEATREM
 • OBSERWATORIUM Z USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI I AMFITEATREM
 • OBSERWATORIUM Z USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI I AMFITEATREM
 • OBSERWATORIUM Z USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI I AMFITEATREM
 • OBSERWATORIUM Z USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI I AMFITEATREM
SPONSORZY GŁÓWNI
PARTNER TECHNOLOGICZNY