Nowe Żerniki, Wrocław
 • Rodzaj: Realizacja
 • Autor: ponad 40 pracowni architektonicznych liczni konsultanci i współpracownicy
 • Lokalizacja: Wrocław, Nowe Żerniki
 • Inwestor: Gmina Wrocław, deweloperzy, gestorzy mediów, TBS, kooperatywy, osoby fizyczne
 • Powierzchnia działki: ok. 6 Ha /1 etap/
 • Data projektu: 2011-obecnie
 • Data realizacji: 2014-obecnie
Nowe Żerniki, Wrocław

Na czym polega innowacyjność projektu/realizacji

Mam wrażenie, że to jest lekcja, którą w jakimś wymiarze odrobiliśmy wszyscy: architekci, deweloperzy, władze miasta, wreszcie mieszkańcy. Że wszyscy, każdy w innym aspekcie musieliśmy sobie zrobić powtórkę z budowania dobrego, przyjaznego ludziom miasta. I że w oparciu o te doświadczenia, które już mamy, ale także i te najważniejsze, których oczekujemy – wynikające z życia na osiedlu, będziemy mogli wypracować nowe, lepsze strategie budowania miasta w najbliższej przyszłości. Mam wrażenie, że przede wszystkim zrozumieliśmy, że priorytet formy, tak dziś determinujący to co na co dzień robimy, jest na jednym z ostatnich miejsc jeśli chodzi o dobrze rozumiane miejskie potrzeby.

Po 8 latach od powstania idei i po 6 od rozpoczęcia prac mamy już odpowiednią perspektywę, by w miarę rzetelnie ocenić realizację naszych początkowych założeń. Myślę, że udało się zmaterializować następujące założenia programowe:
- udało się zbudować, to czego się zwykle nie udaje – spójny, nasycony usługami i funkcjami publicznymi kawałek miasta. W praktyce rzeczywistości wolnorynkowej budowaliśmy nawet dobre domy, jednak one nie tworzyły miasta.

Dodatkowe informacje

- udało się zaimplementować w praktyce właściwą kolejność tworzenia miasta, czyli najpierw kompleksowa wizja, potem plan miejscowy, następnie infrastruktura techniczna: drogi, chodniki, wszystkie sieci, zaś potem poszczególne domy, równolegle z małą architekturą, zielenią i meblami miejskimi. Zaraz po pierwszych mieszkańcach powinna przyjść kolej na instalowanie infrastruktury społecznej, czyli: żłobków, przedszkoli, domu seniora, domu kultury, targowiska, szkoły.
- udało się wyznaczyć w planie i utrzymać w realizacji dobrej jakości przestrzeń publiczną, która stanowi trzon kompozycyjny i funkcjonalny osiedla i od niej budować rozrzedzone odpowiednio poszczególne przestrzenie na półpubliczne, sąsiedzkie, prywatne;
- udało się zorganizować niepisany proces partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego: miasto, deweloperzy, architekci i mieszkańcy, partycypowali w tworzeniu osiedla, tworząc tym samym wartość dodaną wspólnego przedsięwzięcia;
- udało się zdywersyfikować sposoby budowania, mamy nie tylko występujące powszechnie inwestycje dużych, uznanych deweloperów, ale też budowy małych firm rodzinnych, TBS i w końcu kooperatywy mieszkaniowe aż po prywatne domy jednorodzinne budowane metodą gospodarczą;
- udało się zaimplementować zrównoważone podejście do projektowania – w projekcie osiedla zastosowano retencję wód opadowych, ogrzewanie miejskie, oświetlenie oparte na lampach energooszczędnych typu LED, dużą ilość zieleni w przestrzeniach publicznych;
- udało się przeprowadzić przy pomocy konkursów architektonicznych wszystkie projekty obiektów użyteczności publicznej
- udało się utrzymać usługi w parterach w strefach publicznych i uniknąć koncentracji handlu w postaci dużych wielkopowierzchniowych sklepów
- udało się pracować i dyskutować metodą warsztatową, w grupie ponad 40 pracowni architektonicznych, wymieniać poglądami i nie pokłócić przez 6 lat
- udało się uniknąć grodzonych osiedli
- udało się zbudować i pokazać kilka nowych na wrocławskim rynku sposobów zamieszkiwania – m.in. budynek punktowy, budynki jednotraktowe, budynki wielorodzinne w charakterze budynków szeregowych, itd
- udało się skoncentrować uwagę na budowaniu rzetelnej architektury tła, która to jest składnikiem dobrego, współczesnego miasta, zamiast epatowania formami ścigania się na architekturę;

co się nie udało?:
- nie udało się mieć tu wszystkich typów budowania, nie udało się zaprosić spółdzielni mieszkaniowej czy funduszu mieszkań na wynajem
- nie udał nam się eksperymentowanie w typologie i sposoby mieszkania na taką skalę na jaką to początkowo zakładaliśmy
- mamy jak każdy trochę drobnych problemów koordynacyjnych związanych z rozmieszczeniem poszczególnych elementów zagospodarowania terenu
- drobne uszkodzenia w trakcie budowy – niestety wciąż nam brak wysokiej kultury budowania
- w większym stopniu przełamać nieufność mieszkańców i zbudować wokół tego projektu
- jeszcze bardziej budować wspólnie – np. Mieć jeden duży pawilon, w którym poszczególni deweloperzy mogą przedstawiać swoje inwestycje
- technologie budowlane m.in. prefabrykacja


Inicjatorzy:
Patronat – Prezydent Wrocławia
Organizator: DSOIA we współpracy z o/o SARP Wrocław
Koordynator: Architekt Miasta

 • Nowe Żerniki, Wrocław
 • Nowe Żerniki, Wrocław
 • Nowe Żerniki, Wrocław
 • Nowe Żerniki, Wrocław
 • Nowe Żerniki, Wrocław
SPONSORZY GŁÓWNI
PARTNER TECHNOLOGICZNY