Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi
 • Rodzaj: Realizacja
 • Autor: Projekt koncepcyjny: Pracownia Projektowa Joanna Kucharska-Kosatka (Budynek A), zespół architektów w składzie: Wojciech Wycichowski, Jacek Borkowski i Marek Solnica (Budynki B i C). Projekt wykonawczy: AB-Projekt Sp.z o.o. Prace remontowe: SKANSKA S.A
 • Lokalizacja: Łódź, ul. Tymienieckiego 3
 • Inwestor: Fabryka Sztuki w Łodzi
 • Powierzchnia działki: 5097 m2
 • Powierzchnia użytkowa: 6892 m2
 • Kubatura: 33382
 • Data projektu: 2009
 • Data realizacji: 2012 - 2013
Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi

Na czym polega innowacyjność projektu/realizacji

Art_Inkubator w Fabryce Sztuki to świadectwo wzorowej realizacji, w której w jedną całość połączono materialną spuściznę poprzemysłowej Łodzi z nowoczesnym centrum artystycznym prowadzącym inkubator wspierający kreatywną przedsiębiorczość. Innowacyjność projektu można rozpatrywać w dwóch obszarach, które w znaczący sposób wpływają na unikatowość tego miejsca.
Pierwszy obszar innowacji dotyczy łączenia zastanej, surowej, znakomitej 
w proporcjach XIX wiecznej architektury z współczesnymi, nieinwazyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i technologicznymi, stanowiącymi wyznacznik nowych funkcji budynku. To co mocno charakteryzuje tę realizację to szacunek do zabytkowej tkanki, wyczucie relacji przestrzennych istniejącej zabudowy i umiejętność doboru nowoczesnych, funkcjonalnych rozwiązań technicznych. Pomysł na remont dawnych magazynów opierał się na zachowaniu oryginalnej substancji zabytkowej w stopniu dotąd niespotykanym. 
Drugi obszar innowacji dotyczy sposobu finansowania inwestycji a także merytoryki działania instytucji. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE dedykowanych na wsparcie i rozwój przedsiębiorczości. Fabryka Sztuki to jedyna w Polsce instytucja kultury będąca jednocześnie instytucją otoczenia biznesu. To centrum kreatywne, które prowadzi inkubator przedsiębiorczości. Oferowane program wsparcia ma charakter kompleksowy, zarówno twardy (min.: preferencyjne warunki najmu) jak i miękki (szkolenia, warsztaty, spersonalizowane doradztwo indywidualne). 
Fragment dawnej fabryki Karola Scheiblera, został reanimowany w bardzo kulturalny sposób. Budynki i instytucja otworzyły się na nowe inicjatywy i aktywności. Fabryka poprzez swoją realizację w znaczący sposób ożywiła południową część Łodzi. 

Dodatkowe informacje

Wyróżnienia i nagrody dla Art_Inkubatora:

Laureat w konkursie Generalnego Konserwtora Zabytków "Zabytek Zadbany 2015" w kategorii specjalnej Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki,

"Najlepsze Wnętrze Roku 2013/2014" w kategorii Ogólnej w konkursie zorganizowanym przez Fundację Ulicy Piotrkowskiej,

Laureat w konkursie "Mocni w Biznesie 2015" w kategorii kultura, sztuka i tradycja,

Nagroda w konkursie TOP 10 Inwestycji Komunalnych w Polsce

 • Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi
 • Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi
 • Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi
 • Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi
 • Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi
SPONSORZY GŁÓWNI
PARTNER TECHNOLOGICZNY