Plac Nieznanego Żołnierza / Kwadrat
 • Rodzaj: Projekt
 • Autor: Pronobis Studio
 • Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski
 • Inwestor: Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski
 • Powierzchnia działki: 10 146 m2
 • Data projektu: 2016
 • Data realizacji: 2017/2018
Plac Nieznanego Żołnierza / Kwadrat

Na czym polega innowacyjność projektu/realizacji

Projekt przebudowy placu Nieznanego Żołnierza w Gorzowie Wielkopolskim był realizowany z uwzględnieniem procesu partycypacji. Celem procesu było włączenie mieszkańców do prac projektowych przestrzeni publicznej w Gorzowie. 
Organizacja działań partycypacyjnych leżała po naszej stronie. Zaplanowaliśmy serię spotkań informacyjnych i warsztatowych w tym spacery badawcze, aby poznać jak najwięcej uwarunkowań i potrzeb związanych z badaną przestrzenią, ale i po to, aby poznać mieszkańców i ich emocje. Spotkanie informacyjne – proces rozpoczął się otwartą dyskusją o funkcjonowaniu deptaka i placu Nieznanego Żołnierza. Istotnymi elementami funkcji tej przestrzeni miasta, które były poddane pod dyskusję była m.in. ruch samochodów i tramwajów oraz kwestia ich współistnienia z ruchem pieszych na deptaku. Z kolei na placu ważnym wątkiem było jego lepsze wykorzystanie; Spacery badawcze – ich celem było zdiagnozowanie barier i problemów przestrzennych zauważanych przez mieszkańców i użytkowników, promocja spotkań warsztatowych, badanie grup interesariuszy i ich oczekiwań. Odbyły się trzy spacery rano, po południu i wieczorem. W każdym wzięło udział ok. 10 osób w różnym wieku; Warsztaty projektowe – wzięło w nich udział kilkanaście osób, które dyskutowały nad koniecznymi rozwiązaniami i priorytetami. Aby łatwiej rozmawiać o przestrzeni, zorganizowaliśmy też modelowy fragment ulicy, żeby przetestować dotychczas zebrane postulaty. Wypracowane z mieszkańcami postulaty stały się podstawą do dalszych prac projektowych. Dzięki rozmowom z użytkownikami tej przestrzeni publicznej pozyskaliśmy wiedzę, której nie znaleźlibyśmy w żadnym przewodniku. Jeden z takich wartościowych postulatów dotyczył min przestrzeni dla mieszkających w pobliżu Cyganów, będących częścią społeczności gorzowskiej. 

Dodatkowe informacje

https://www.facebook.com/konsultacjegorzow/photos/pcb.1594180483943114/1594179947276501/?type=3&theater 

 • Plac Nieznanego Żołnierza / Kwadrat
 • Plac Nieznanego Żołnierza / Kwadrat
 • Plac Nieznanego Żołnierza / Kwadrat
 • Plac Nieznanego Żołnierza / Kwadrat
 • Plac Nieznanego Żołnierza / Kwadrat
SPONSORZY GŁÓWNI
PARTNER TECHNOLOGICZNY