Architektura Murator

Konkurs Dach W Wielkim Mieście

Dach w Wielkim Mieście

- projekt konkursowy

992993

Opis pracy

Miejskie INHALATORIUM to trójetapowe działanie mające na celu zwiększenia jakości życia mieszkańców Warszawy. Pierwszym z nich jest umożliwienie „zaczerpnięcia świeżego powietrza”, czyli próba wpłynięcia na stan powietrza jaki mieszkańcy wdychają. Potrzeba ta wynika z przekraczania przez miasta normy stężenia pyłu. Kolejny etap to utworzenie enklawy „suchego obcowania z naturą”, które miałoby być miejscem, gdzie przebywanie wśród terenów zielonych pozbawione zostało wahań pogodowych. Taka interwencja umożliwiłaby korzystanie z terenów zielonych w każdych warunkach pogodowych. Trzecim aspektem tego projektu jest dialog architektoniczny z tkanką szeroko rozpoznawalną w mieście. Projekt takiego ożywienia architektury zamiast jej ‘zakonserwowania’, to pokazanie przeobrażeń architektury.

Praca konkursowa
patroni