Architektura Murator

Konkurs Dach W Wielkim Mieście

Dach w Wielkim Mieście

- projekt konkursowy

274002

Opis pracy

Na dachu Domu Żeglarza Polskiego w Gdyni, obecnie budynku Wydziału Nawigacji Akademii Morskiej, umieszczono instalację mającą ścisły związek z miejscem, w którym się znajduje. Ma ona na celu,bez bezpośredniego kontaktu z wodą,przybliżyć sylwetkę Morza Bałtyckiego,skupić uwagę na jego pewnych cechach, na które często nie zwracamy uwagi na co dzień, uwrażliwić na nie odbiorców. Bryła jest bardzo prosta, wykonana z betonu w dwóch odcieniach, nawiązująca do architektury „białego miasta”, jakim zwana jest Gdynia. Składa się z połączonych ze sobą kubików, które sprawiają wrażenie „wbitych” w prostopadłościenną formę. W każdym z nich znajduje się oddzielna instalacja, poruszająca dane zagadnienie związane z Morzem Bałtyckim i jego charakterem, zaprojektowana tak, by oddziaływać na wiele zmysłów.

Praca konkursowa
patroni