Architektura MuratorKonkursyEuropan po raz trzynasty

Europan po raz trzynasty

Miasto stołeczne Warszawa ogłasza nową edycję międzynarodowyego konkuru architektonicznego Europan. Tym razem na lokalizację wybrano skwer kpt. Stanisława Skibniewskiego "Cubryny", a tematem będą "Kamienne skarby Wisły" - odnalezione niedawno elementy architektoniczne, które zatonęły kilkaset lat temu, podczas próby transportu przez wojska szwedzkie.

Europan

Do udziału zaproszeni są młodzi profesjonaliści z dziedzin architektury, inżynierii, planowania i budowy miast, oraz wszystcy inni specjaliści i entuzjaści pragnący poszukiwać awangardowych rozwiązań, nowatorskich idei i możliwości w zakresie budowy współczesnego miasta europejskiego.

Tym razem na lokalizację zadania projektowego wybrany został warszawski skwer kpt. Stanisława Skibniewskiego "Cubryny". Miejsce to jest częścią rewitalizowanych bulwarów Wiślanych, a bezpośrednie sąsiedztwo Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Centrum Nauki Kopernik wpływa na jego wyjątkowość, która przyciąga coraz więcej ludzi.

Temat: KAMIENNE SKARBY WISŁY

Wysokiej klasy kamienne elementy architektoniczne w XVII wieku były rabowane w Warszawie i wywożone drogą wodną przez wojska szwedzkie. Część z nich zatonęła w Wiśle. Tematem konkursu jest projekt ekspozycji dla tych niedawno wyłowionych kamiennych skarbów w ramach skweru kpt. Stanisława Skibniewskiego "Cubryny". Skwet leży pomiędzy Wisłą a Pałacem Kazimierzowskim skąd pochodzi wiele spośród cennych elementów ekspozycji.

Zadaniem projektowym jest stworzenie warunków do oglądania zabytków o każdej porze dnia i nocy, a także ich ochrony przed śniegiem, deszczem i wandalizmem. Oprócz zaproponowania formy ekspozycji należy również zaplanować przestrzeń otwartą dla innych, pojawiających się spontanicznie sposobów użytkowania skweru.

Istotną rolą projektu jest zintegrowanie skweru z przebudowanymi bulwarami, w tym przestrzenią amfiteatru, a także Placem Uniwersyteckim. Warto przekształcić dawną jezdnię Wisłostrady w integralną część otoczenia i rozważyć umożliwienie dostępu od strony skweru do ogrodu Biblioteki Uniwersyteckiej. W przestrzeń skweru należy wkomponować pomnik Dowborczyków, który stał znajdował się tam w latach 1930-1948 i ma na niego powrócić.

Terminy:

2 marca 2015 - rozpoczęcie konkursu
30 czerwca 2015 - oddanie prac konkursowych

Nagrody:
Nagroda gwarantowana - 12 000 €
Wykonanie realizacyjnych projektów ekspozycji i zagospodarowania terenu skweru.
Dokładny zakres zlecenia będzie przedmiotem negocjacji.

Szczegółowe informacje: www.europan.com.pl, http://www.europan-europe.eu
Text: Hubert Trammer,Hubert Wójcicki

Europan E15 – kolejna edycja prestiżowego konkursu dla młodych Europan to międzynarodowy konkurs dla projektantów poniżej 40 roku życia, który odbywa się pod wspólnym hasłem w kilkudziesięciu europejskich miastach, także w Warszawie. Tegoroczny temat po raz kolejny odnosi się do miast produktywnych.
Europan 14 - wyniki konkursu Tegoroczna edycja europejskiego konkursu, obejmująca ponad 30 miast, odbyła się pod hasłem "Productive city" - przywrócenia wytwórczości miastu. Tym razem w konkursie warszawskim nie przyznano głównej nagrody.
Produktywne miasta. Europan 14 Europan to międzynarodowy konkurs dla projektantów poniżej 40 roku życia, który odbywa się równocześnie w kilkudziesięciu europejskich miastach, także w Warszawie. Tym razem jego główne hasło brzmi Produktywne miasta, a prace można nadsyłać do 30 czerwca 2017 roku.
Europan i architektura przyszłości Celem konkursu od zawsze były poszukiwanie niestandardowych rozwiązań i świeżych pomysłów, jednak dla młodych pracowni niemniej istotna jest możliwość wcielenia ich w życie – seminarium towarzyszące wrocławskiej wystawie "Europan – laboratorium architektury" podsumowuje Aleksandra Czupkiewicz.
Europan E13 – co powstanie obok Centrum Nauki Kopernik? Zadanie uczestników ostatniej polskiej edycji Europanu polegało na zaprojektowaniu plenerowej ekspozycji kamieniarskich detali i innych elementów architektonicznych wyłowionych z Wisły w trakcie prac archeologicznych. Tym razem władze Warszawy obiecały zrealizować zwycięską koncepcję.
Mies van der Rohe Award 2013: przestrzeń publiczna i drzewo ze stali Cor-Ten Na tzw. krótkiej liście nominacji Mies van der Rohe Award 2013 znalazł się wśród 32 realizacji Plac Pormetxeta w Barakaldo. Autorami projektu są architekci z pracowni architektonicznych Xpiral oraz MTM Arquitectos