Architektura MuratorKonkursyKonkurs architektoniczny na projekt budynków mieszkalnych dla osób w wieku 50+

Konkurs architektoniczny na projekt budynków mieszkalnych dla osób w wieku 50+

TBS w Gliwicach ogłasza konkurs na projekt budynków mieszkalnych CENTRUM +50. Założeniem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego zespołu mieszkalno-usługowego oraz wykreowanie przyjaznego środowiska życia dla osób w wieku senioralnym

Gliwice, panorama
Zdjęcie: Jan Mehlich, źródło: wikimedia commons

Przedmiotem konkursu ogłoszonego przez Towarzystwo budownictwa społecznego w Gliwicach jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50+ dla osób w wieku senioralnym przy ul. Warszawskiej w Gliwicach. Celem konkursu jest wyłonienie jednorodnego projektu koncepcyjnego składającego się z budynku / budynków mieszkalnych oraz budynku mieszkalno - usługowego z zapewnieniem opieki medycznej. Zadaniem projektantów będzie również przedstawienie koncepcji funkcjonalnego zagospodarowania terenu obejmującego ścieżki spacerowe, mini park rekreacyjny, zieleń urządzoną, oświetlenie terenu itp.

Istotnym założeniem inwestycji jest stworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska życia dla ludzi w wieku senioralnym. Koncepcja zespołu zabudowy mieszkaniowej "CENTRUM 50+” powinna wyróżniać się optymalnymi rozwiązaniami funkcjonalnymi, wizualnymi i technicznymi oraz przewidywać zastosowanie nowych technologii pozyskiwania i wykorzystania energii. Zespół budynków cechować ma nowoczesna jakość architektury oraz wysoki standard użytkowania.

Terminy i nagrody w konkursie architektonicznym:

4 sierpnia 2014 - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
24 października 2014, godz. 15:00 - termin składania prac konkursowych
Miejsce: Siedziba Zarządu Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b, Dział Przetargów, pok. nr 206.

I miejsce zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
II miejsce nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł netto
III miejsce nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł netto

W przypadku, gdy dwie lub więcej prac konkursowych otrzyma taką samą liczbę punktów do zajęcia II lub III miejsca, zamawiający przyzna więcej wyróżnień, zaś kwoty przeznaczone na nagrody pieniężne rozdzieli równomiernie pomiędzy wyróżnionych.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne na stronie internetowej TBS

Współczesna architektura Śląska: Biblioteka Politechniki Wrocławskiej. „Architektura-murator” nr 3/2014 Nowa Biblioteka Politechniki Wrocławskiej zamyka główną oś powstającego nad Odrą od stu lat uczelnianego kampusu. Gmach jak łuk triumfalny tworzy bramę prowadzącą w głąb założenia. Projekt budynku przygotowała pracownia architektoniczna Heinle, Wischer und Partner Architekci.
Konkurs na projekt schroniska na górze Jeżowa Woda w Beskidach Fundacja Ideanova ogłosiła międzynarodowy konkurs na projekt schroniska z restauracją i małym planetarium na górze Jeżowa Woda koło Nowego Sącza. Przyszły inwestor planuje obiekt na miarę słynnego obserwatorium na Śnieżce.
Konkurs realizacyjny na projekt modelowej szkoły dla południowego Senegalu Trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji konkurs Kaira Looro. Tym razem zadaniem uczestników jest zaprojektowanie modelowej szkoły podstawowej dla wsi w południowym Senegalu. Jury pod przewodnictwem Kengo Kumy wybierze 30 projektów, z których najlepszy zostanie zrealizowany.
W Gdańsku powstanie Muzeum Westerplatte. Właśnie ogłoszono konkurs na projekt gmachu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło dwuetapowy konkurs na projekt Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Obiekt stanąć ma na terenie historycznej bitwy na Westerplatte.
We Włochach powstanie nowe osiedle z mieszkaniami komunalnymi. Warszawa właśnie ogłosiła konkurs Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wraz ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta organizują konkurs na zespół budynków z mieszkaniami komunalnymi i lokalami usługowymi. Nowe osiedle powstanie przy ul. 1 Sierpnia we Włochach.
Trwa konkurs na projekt nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej. Budynek stanie na terenie Łazienek „Potrzebujemy dobrego pomysłu na ten budynek” – mówił wicepremier i minister kultury Piotr Gliński podczas konferencji prasowej zapowiadającej konkurs na projekt nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej. Gmach ma stanąć na terenie Łazienek, a w jury zasiadają m.in. Magdalena Kozień-Woźniak, Jacek Lenart i Piotr Lewicki.
Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze jako laboratorium pozytywistycznych idei Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt wystawy stałej w Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze. Według zwycięskiej koncepcji zespołu Marcina Kwietowicza nowo powołana placówka stanie się laboratorium pozytywistycznych idei, inspirując do pracy na rzecz rozwiązywania współczesnych problemów.