Architektura MuratorKonkursyKonkurs architektoniczny na projekt budynków mieszkalnych dla osób w wieku 50+

Konkurs architektoniczny na projekt budynków mieszkalnych dla osób w wieku 50+

TBS w Gliwicach ogłasza konkurs na projekt budynków mieszkalnych CENTRUM +50. Założeniem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego zespołu mieszkalno-usługowego oraz wykreowanie przyjaznego środowiska życia dla osób w wieku senioralnym

Gliwice, panorama
Zdjęcie: Jan Mehlich, źródło: wikimedia commons

Przedmiotem konkursu ogłoszonego przez Towarzystwo budownictwa społecznego w Gliwicach jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu mieszkalno-usługowego CENTRUM 50+ dla osób w wieku senioralnym przy ul. Warszawskiej w Gliwicach. Celem konkursu jest wyłonienie jednorodnego projektu koncepcyjnego składającego się z budynku / budynków mieszkalnych oraz budynku mieszkalno - usługowego z zapewnieniem opieki medycznej. Zadaniem projektantów będzie również przedstawienie koncepcji funkcjonalnego zagospodarowania terenu obejmującego ścieżki spacerowe, mini park rekreacyjny, zieleń urządzoną, oświetlenie terenu itp.

Istotnym założeniem inwestycji jest stworzenie przyjaznego i bezpiecznego środowiska życia dla ludzi w wieku senioralnym. Koncepcja zespołu zabudowy mieszkaniowej "CENTRUM 50+” powinna wyróżniać się optymalnymi rozwiązaniami funkcjonalnymi, wizualnymi i technicznymi oraz przewidywać zastosowanie nowych technologii pozyskiwania i wykorzystania energii. Zespół budynków cechować ma nowoczesna jakość architektury oraz wysoki standard użytkowania.

Terminy i nagrody w konkursie architektonicznym:

4 sierpnia 2014 - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
24 października 2014, godz. 15:00 - termin składania prac konkursowych
Miejsce: Siedziba Zarządu Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35b, Dział Przetargów, pok. nr 206.

I miejsce zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
II miejsce nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł netto
III miejsce nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł netto

W przypadku, gdy dwie lub więcej prac konkursowych otrzyma taką samą liczbę punktów do zajęcia II lub III miejsca, zamawiający przyzna więcej wyróżnień, zaś kwoty przeznaczone na nagrody pieniężne rozdzieli równomiernie pomiędzy wyróżnionych.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne na stronie internetowej TBS

Współczesna architektura Śląska: Biblioteka Politechniki Wrocławskiej. „Architektura-murator” nr 3/2014 Nowa Biblioteka Politechniki Wrocławskiej zamyka główną oś powstającego nad Odrą od stu lat uczelnianego kampusu. Gmach jak łuk triumfalny tworzy bramę prowadzącą w głąb założenia. Projekt budynku przygotowała pracownia architektoniczna Heinle, Wischer und Partner Architekci.
Konkurs na projekt rozbudowy wojewódzkiej straży pożarnej w Toruniu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu we współpracy z lokalnym oddziałem SARP zaprasza do udziału w konkursie na projekt modernizacji i rozbudowy historycznego obiektu przy ul. Prostej. Składnia wniosków do 14 lipca.
Konkurs na projekt modelowego placu zabaw bez barier PFR Nieruchomości i Fundacja Integracja zapraszają do udziału w konkursie na projekt uniwersalnego placu zabaw dla użytkowników w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności ruchowej. Założenie powstanie na terenie realizowanego właśnie w Katowicach osiedla społecznego autorstwa Kuryłowicz & Associates.
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej w Warszawie: konkurs SARP Trwa konkurs na projekt nowej siedziby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Flisa w Warszawie. Składanie wniosków do 15 czerwca.
Laureaci Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2022 Fundacja im. Stefana Kuryłowicza ogłosiła tegorocznych laureatów konkursów TEORIA i PRAKTYKA. Za najlepszą pracę teoretyczną doceniono Annę Jarugę-Rozdolską, absolwentkę Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej, natomiast stypendystą fundacji został Cezary Adamowicz, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Wyniki konkursu na zespół budynków Sądu Apelacyjnego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Warszawie Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt budynków Sądu Apelacyjnego i Sejmiku Województwa Mazowieckiego przy ul. Świętojerskiej w Warszawie. Główną nagrodę zdobyła warszawska pracownia Projekt Praga.
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy 2022: znamy laureatów Poznaliśmy laureatów 8. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. Grand Prix dla Browarów Warszawskich projektu Jemsów, ale wśród najlepszych stołecznych realizacji także kameralna plaża w Wawrze, targowisko Bakalarska czy Dom Ronalda McDonalda. Jury przyznało też dwie nagrody specjalne: za rozwiązania proekologiczne i zapewniające dostępność.