Architektura MuratorKonkursyKonkurs architektoniczny na przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 w Białymstoku

Konkurs architektoniczny na przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 w Białymstoku

Ogłoszono konkurs architektoniczny na nadbudowę i przebudowę budynku przy ul. J. K. Branickiego 3 na potrzeby siedziby Rady Miasta Białystok. Obiekt pełnił niegdyś funkcję żydowskiej bożnicy. Jednym z najistotniejszych zadań w konkursie jest nadanie budynkowi nowego charakteru przy poszanowaniu jego historii

Synagoga Beit Szmuel w Białymstoku
Źródło: Wikimmedia Commons

Miasto Białystok ogłosiło konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy i nadbudowy budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 w Białymstoku. Dawniej mieściła się tu bożnica żydowska Bejt Szmuel (hebr. Dom Szmuela) pełni funkcję siedziby Białostockiego Klubu Sportowego Hetman.

Koncepcja konkursowa powinna obejmować zmianę wyrazu symbolicznego budynku oraz jego sposobu użytkowania na potrzeby siedziby Rady Miasta Białystok. Należy uwzględnić uwarunkowania historyczne, urbanistyczne, architektoniczno-budowlane, a także wytyczne funkcjonalno-programowe zamawiającego oraz zalecenia konserwatorskie. Projekt powinien odzwierciedlać refleksję na dziedzictwem kulturowym oraz przyszłością budynku. Dawny obiekt kultu religijnego ma stać się obiektem współczesnej żywej demokracji lokalnej, nowym miejscem posiedzeń przedstawicieli mieszkańców miasta, zwoływanych dla dobra ogółu.

Prace konkursowe powinny zawierać:
- koncepcję zagospodarowania terenu położonego w granicach określonych w regulaminie
- koncepcję architektoniczno-budowlaną przebudowy i nadbudowy budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 w Białymstoku, ze zmianą sposobu jego użytkowania na potrzeby siedziby Rady Miasta Białystok
- opis wykreowanej koncepcji projektowej z uzasadnieniem przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i konstrukcyjno-materiałowych, szczegółowym programem funkcjonalnym obiektu oraz szacunkowym wyliczeniem kosztów zgodnie z regulaminem

Terminy i nagrody w konkursie architektonicznym:

30 czerwca 2014, godz. 17:00 termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, miejsce: Departament Urbanistyki Urząd Miejski w Białymstoku (15-950 Białystok, ul. Dr I. Białówny 11; godziny pracy: 7:30 - 15:30, w poniedziałki: 8:00 - 17:00)
15 września 2014 do godz. 17:00 termin składania prac konkursowych

I nagroda 40.000 zł oraz zaproszenie autora lub autorów nagrodzonej pracy konkursowej do negocjacji, tj. udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki
II nagroda 20.000 zł
trzy wyróżnienia 10.000 zł każde

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

Organizator konkursu architektonicznego:
Miasto Białystok
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
Tel: 085 869 60 02

Nowa inwestycja w Białymstoku: projekt hali sportowej W 2014 roku rozpocząć ma się w Białymstoku nowa inwestycja zwiazana ze sportem. Na Krywlanach powstać ma nowa, wielofunkcyjna hala sportowa
Syberiada białostocka. Nowe muzeum w zrewitalizowanej części miasta Na powojskowych terenach tzw. Węglówki w stolicy Podlasia ma szansę stanąć Muzeum Pamięci Sybiru według projektu biura ARKON Jan Kabac
Przestrzenie miejskie Łodzi: konkurs architektoniczno-urbanistyczny Władze Łodzi szukają pomysłów na poprawę jakości przestrzeni publicznych w samym centrum miasta. Uczestnicy mogą zgłaszać projekty zagospodarowania jednego z podwórek, parku kieszonkowego lub zielonych ścian. Nagrodzone koncepcje posłużą jako wytyczne dla przyszłych inwestycji.
Konkurs na projekt zagospodarowania placu Czerwonych Gitar w Gdańsku Plac przed kultowym Cristalem przy al. Grunwaldzkiej we Wrzeszczu od niedawna nosi imię Czerwonych Gitar. Władze miasta ogłosiły właśnie konkurs studialny na nowe zagospodarowanie tej przestrzeni.
Kolejny konkurs na oprawę pomnika Narutowicza w Warszawie Miasto st. Warszawa ogłosiło nowy konkurs na oprawę architektoniczno-rzeźbiarską pomnika Gabriela Narutowicza. Poprzedni, w którym zwyciężyła koncepcja firmy Granity Skwara Group, został unieważniony.
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu Plany realizacji Parku Aktywności Rodzinnej w Wawrze budzą kontrowersje. Czy słusznie? Władze miasta właśnie rozstrzygnęły konkurs na zagospodarowanie czterohektarowej polany w sąsiedztwie tzw. Lasku Wawerskiego.
Będzie nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie. Właśnie ogłoszono konkurs na jej projekt Nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie powstać ma w wyniku adaptacji i rozbudowy tzw. Starej Octowni w samym centrum miasta. Poznański oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich właśnie ogłosił konkurs na projekt obiektu.
Będzie konkurs architektoniczny na odbudowę Pałacu Saskiego Projekt odbudowy Pałacu Saskiego zostanie wyłoniony w konkursie architektonicznym. Powołana w celu realizacji inwestycji spółka Pałac Saski planuje go ogłosić na początku 2023 roku.