Architektura MuratorKonkursyKonkurs architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Białogardzie

Konkurs architektoniczny na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Białogardzie

Miasto Białogard organizuje otwarty jednoetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny. Przedmiotem konkursu jest projekt nowej przestrzeni publicznej

Konkurs architektoniczny zakłada opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Zaułek Drzewny a Nadbrzeżną (wzdłuż rzeki Liśnicy) oraz  w rejonie ulic Lutyków i Kaszubskiej, wokół miejsca przecięcia się południka 16º i równoleżnika 54º, jako przestrzeni publicznych na trasie planowanych ścieżek rowerowych w mieście Białogard.

Konkurs na projekt przestrzeni publicznej kierowany jest do architektów. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

Projekty konkursowe będą oceniane przez Komisję konkursową. Kryteria oceny:

1. jakość rozwiązań funkcjonalnych i powiązań z terenami w najbliższym sąsiedztwie – max. ilość punktów 5,
2. jakość i czytelność rozwiązań architektoniczno – przestrzennych – max. ilość punktów 5,
3. nowatorstwo i oryginalność przyjętych rozwiązań – max. ilość punktów 5,
4. walory eksploatacyjne i estetyczne – max. ilość punktów 5

Terminy konkursu:

od 26 sierpnia do 12 września 2013 r. zostaną przesłane materiały konkursowe na wniosek uczestnika o udostępnienie materiałów konkursowych
od 13 września do 20 września 2013 r. należy składać pytania w sprawach merytorycznych oraz dotyczące regulaminu konkursu
do dnia 30 listopada 2013 r., godz. 15:00 składanie projektów konkursowych
18 grudnia 2013 r. w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich przy ul. 1 Maja 15 w Białogardzie nastąpi ogłoszenie wyników konkursu

Nagrody w konkursie:

Nagroda I - 10 000 zł
Nagroda II - 5.000 zł
Nagroda III - 3.000 zł

Regulamin konkursu oraz więcej informacji na temat konkursu dostępne na stronie www.bialogard.info

Kontakt w sprawie konkursu:

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z uczestnikami konkursu architektonicznego są pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Białogard:
Agnieszka Warchulska, Maria Wiśniewska, Marek Zalewski, Joanna Bieniek
tel. 94 312 20 64 tel. kom. 695 387 654 fax. 94 312 29 19
e-mail: um.joanna.bieniek@bialogard.info

bialogard konkurs na projekt przestrzeni publicznej
Przestrzeń publiczna w Białogardzie zgłoszona do konkursu architektonicznego na zagospodarowanie
Fot.: Miasto Białogard
Przestrzenie miejskie Łodzi: konkurs architektoniczno-urbanistyczny Władze Łodzi szukają pomysłów na poprawę jakości przestrzeni publicznych w samym centrum miasta. Uczestnicy mogą zgłaszać projekty zagospodarowania jednego z podwórek, parku kieszonkowego lub zielonych ścian. Nagrodzone koncepcje posłużą jako wytyczne dla przyszłych inwestycji.
Konkurs na projekt zagospodarowania placu Czerwonych Gitar w Gdańsku Plac przed kultowym Cristalem przy al. Grunwaldzkiej we Wrzeszczu od niedawna nosi imię Czerwonych Gitar. Władze miasta ogłosiły właśnie konkurs studialny na nowe zagospodarowanie tej przestrzeni.
Kolejny konkurs na oprawę pomnika Narutowicza w Warszawie Miasto st. Warszawa ogłosiło nowy konkurs na oprawę architektoniczno-rzeźbiarską pomnika Gabriela Narutowicza. Poprzedni, w którym zwyciężyła koncepcja firmy Granity Skwara Group, został unieważniony.
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu Plany realizacji Parku Aktywności Rodzinnej w Wawrze budzą kontrowersje. Czy słusznie? Władze miasta właśnie rozstrzygnęły konkurs na zagospodarowanie czterohektarowej polany w sąsiedztwie tzw. Lasku Wawerskiego.
Będzie nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie. Właśnie ogłoszono konkurs na jej projekt Nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie powstać ma w wyniku adaptacji i rozbudowy tzw. Starej Octowni w samym centrum miasta. Poznański oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich właśnie ogłosił konkurs na projekt obiektu.
Będzie konkurs architektoniczny na odbudowę Pałacu Saskiego Projekt odbudowy Pałacu Saskiego zostanie wyłoniony w konkursie architektonicznym. Powołana w celu realizacji inwestycji spółka Pałac Saski planuje go ogłosić na początku 2023 roku.