Architektura MuratorKonkursyKonkurs na koncepcję parku na Błoniach pod Zamkiem w Lublinie

Konkurs na koncepcję parku na Błoniach pod Zamkiem w Lublinie

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej p.n. "Koncepcja parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem na tle zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych".

Celem Konkursu jest uzyskanie koncepcji parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem, która w czytelnej i zwięzłej formie, odpowiedniej dla rangi historycznej i kulturowej przeszłości Lublina, a także jego przyszłości, będzie wyznaczała ramy dla rozwoju tej części miasta. Teren będący przedmiotem konkursu położony jest w centralnej części Lublina, w rejonie ulic: al. Unii Lubelskiej, al. Tysiąclecia, Placu Zamkowego, Podwale, Zamojska wraz ze wzgórzem zamkowym i błoniami, a jego wielkość to 36,66 ha.

Terminy:

11 maja 2015, godz. 13:00 - termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pok. nr 8, 20-080 Lublin.
21 września 2015, godz. 12:00 - termin składania prac konkursowych
Miejsce: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pok. nr 8, 20-080 Lublin.

Nagrody:

I nagroda - 50 000 zł oraz zaproszenie laureata do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, tj.: projektu budowlanego, wykonawczego, przedmiarów robót, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich parku i pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją
II nagroda - 40 000 zł
III nagroda - 30 000 zł
10 wyróżnień po 10 000 zł

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne na stronie BIP Lublin.

Polska pracownia zwyciężyła w międzynarodowym konkursie na rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze W międzynarodowym konkursie na zagospodarowanie i rozbudowę kampusu Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze zwyciężyła krakowska pracownia SBS Engineering Group. Propozycję Polaków za najciekawszą uznała też lokalna społeczność akademicka.
Kolejny etap realizacji Dzielnicy Nowych Technologii w Katowicach. Trwa konkurs na projekt nowego budynku Władze Katowic ogłosiły konkurs na projekt nowego budynku w Dzielnicy Nowych Technologii. Obiekt mieszący m.in. studia telewizyjne z z reżyserkami i pokojami do obsługi produkcji powstanie na terenie dawnej kopalni Wieczorek w ramach katowickiego hubu gamingowo-technologicznego.
Nowy dom kultury w Mikołowie na Śląsku. Wyniki konkursu Poznaliśmy wyniki konkursu na projekt Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie. Zwyciężyła młoda architektka Magdalena Jagoda. Drugą nagrodę zdobyło lokalne biuro GIGAarchitekci, a trzecią pracownia PRAZA z Dąbrowy Górniczej.
W Krakowie powstanie nowa siedziba Instytutu Ekspertyz Sądowych. Trwa konkurs architektoniczny Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie we współpracy z lokalnym oddziałem SARP ogłosiły dwuetapowy konkurs na koncepcję nowego budynku placówki. Termin składania wniosków mija 10 marca.
Konkurs Geberit 2023: trwa jubileuszowa edycja konkursu na projekt łazienki Wystartowała jubileuszowa, 25. edycja konkursu Geberit 2023 (dawniej konkurs KOŁO) dla studentów i młodych architektów. Tym razem zadaniem jest opracowanie koncepcji mobilnej toalety przy Pałacu Zamoyskich w Warszawie.
Konkurs na zagospodarowanie rynku w Raciborzu Katowicki oddział SARP we współpracy z Urzędem Miasta Racibórz ogłosił właśnie konkurs na koncepcję zagospodarowania rynku w leżącej nad Odrą historycznej stolicy Śląska. Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do 6 marca