Architektura MuratorKonkursyKonkurs na projekt budynku Szkoły Filmowej w Gdyni

Konkurs na projekt budynku Szkoły Filmowej w Gdyni

22 czerwca upływa termin nadsyłania wniosków o dopuszczenie do udziału w ogłoszonym przez Pomorską Fundację Filmową konkursie na koncepcję architektoniczno-urbanistycznej budynku gdyńskiej szkoły filmowej wraz z parkingiem podziemnym oraz zagospodarowaniem otoczenia

Informacje ogólne
Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do architektów legitymujących się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń, którzy wykonali w okresie ostatnich 3 lat - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu projektu lub koncepcji architektonicznej budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2 000 m². Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie Konkursu.
Przedmiotem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem estetycznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji architektoniczno – urbanistycznej budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej, parkingu podziemnego pod placem Grunwaldzkim oraz koncepcji zagospodarowania placu Grunwaldzkiego w Gdyni. Wyłoniona w drodze Konkursu praca musi uwzględniać rangę miejsca i walory krajobrazowe otoczenia. Zgłaszane projekty mają pozwolić na uzyskanie spójnego zespołu przestrzennego z sąsiednią zabudową oraz przylegającym zboczem Kamiennej Góry, a także uwzględnić przyszły rozwój tej częsci miasta. Obszar opracowania konkursowego to teren obejmujący plac Grunwaldzki w Gdyni, objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni. Regulamin konkursu zezwala na odstępstwa od ustaleń obowiązującego planu miejscowego w zakresie wysokości i nieprzekraczalnych linii zabudowy. Odstępstwa te nie będą skutkowały dyskwalifikacją pracy, lecz będą przedmiotem oceny Sądu Konkursowego pod względem zasadności przyjętych rozwiązań - skutkujących koniecznością zmiany obowiązującego planu miejscowego.


Terminy
22.06.2012 – ostatni dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
27.06.2012 – ogłoszenie wyników kwalifikacji
19.07.2012 – zapytania konkursowe
25.07.2012 – termin udzielania odpowiedzi na pytania
26.10.2012 – termin składania prac konkursowych
10.11.2012 – rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników

Nagrody:
I nagroda – 25 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na projekt dokumentacji koncepcyjnej wielobranżowej
II nagroda – 20 000 zł 
III nagroda – 15 000 zł
więcej informacji:  www.fundacjafilmowa.pl, www.gdynia.pl,

 

Konkurs na pawilon dla bezdomnych kotów w Warszawie Władze Warszawy ogłosiły konkurs na projekt nowej kociarni w Wawrze. Pawilon będzie mógł przyjąć do 300 kotów.
Konkurs na projekt rewitalizacji Miejskiego Parku Rodzinnego w Redzie Władze Redy ogłosiły konkurs na rewitalizację i rozbudowę Miejskiego Parku Rodzinnego. Zadaniem uczestników jest m.in. zaprojektowanie tężni oraz wodnego placu zabaw.
Konkurs na projekt sali sportowej w Miechowie Gmina i Miasto Miechów ogłosiły konkurs na projekt nowej sali sportowej w Miechowie. W jury m.in. Piotr Lewicki, Marcin Brataniec i Piotr Chuchacz. Składanie wniosków do 8 sierpnia.
Konkurs na zagospodarowanie przestrzeni przed siedzibą Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki we współpracy z lokalnym oddziałem SARP zaprasza do udziału w konkursie na projekt zagospodarowania przedpola obecnej siedziby Wydziału Architektury przy ul. Podchorążych. Składanie wniosków do  15 sierpnia.
Polacy zwyciężyli w konkursie inwestorskim na projekt kawiarni u podnóża wulkanu Hverfjall na Islandii Polscy architekci Weronika Plata i Wiktor Stankiewicz zajęli pierwsze miejsce w realizacyjnym konkursie na projekt kawiarni u podnóża wulkanu Hverfjall w północnej Islandii. „Koncepcja doskonale łączy krajobraz z architekturą” – napisało jury w uzasadnieniu.
Wyniki konkursu na projekt kulturoteki w Starej Miłosnej W konkursie na projekt nowej kulturoteki na osiedlu Stara Miłosna w Warszawie zwyciężyło  xystudio. Architekci zaprojektowali obiekt o prostej, modułowej bryle i drewnianej konstrukcji z zielenią na dachu oraz głównej fasadzie.