Architektura MuratorKonkursyKonkurs na projekt budynku Szkoły Filmowej w Gdyni

Konkurs na projekt budynku Szkoły Filmowej w Gdyni

22 czerwca upływa termin nadsyłania wniosków o dopuszczenie do udziału w ogłoszonym przez Pomorską Fundację Filmową konkursie na koncepcję architektoniczno-urbanistycznej budynku gdyńskiej szkoły filmowej wraz z parkingiem podziemnym oraz zagospodarowaniem otoczenia

Informacje ogólne
Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do architektów legitymujących się uprawnieniami do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń, którzy wykonali w okresie ostatnich 3 lat - a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na sporządzeniu projektu lub koncepcji architektonicznej budynku użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2 000 m². Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie Konkursu.
Przedmiotem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem estetycznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji architektoniczno – urbanistycznej budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej, parkingu podziemnego pod placem Grunwaldzkim oraz koncepcji zagospodarowania placu Grunwaldzkiego w Gdyni. Wyłoniona w drodze Konkursu praca musi uwzględniać rangę miejsca i walory krajobrazowe otoczenia. Zgłaszane projekty mają pozwolić na uzyskanie spójnego zespołu przestrzennego z sąsiednią zabudową oraz przylegającym zboczem Kamiennej Góry, a także uwzględnić przyszły rozwój tej częsci miasta. Obszar opracowania konkursowego to teren obejmujący plac Grunwaldzki w Gdyni, objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni. Regulamin konkursu zezwala na odstępstwa od ustaleń obowiązującego planu miejscowego w zakresie wysokości i nieprzekraczalnych linii zabudowy. Odstępstwa te nie będą skutkowały dyskwalifikacją pracy, lecz będą przedmiotem oceny Sądu Konkursowego pod względem zasadności przyjętych rozwiązań - skutkujących koniecznością zmiany obowiązującego planu miejscowego.


Terminy
22.06.2012 – ostatni dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie
27.06.2012 – ogłoszenie wyników kwalifikacji
19.07.2012 – zapytania konkursowe
25.07.2012 – termin udzielania odpowiedzi na pytania
26.10.2012 – termin składania prac konkursowych
10.11.2012 – rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników

Nagrody:
I nagroda – 25 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na projekt dokumentacji koncepcyjnej wielobranżowej
II nagroda – 20 000 zł 
III nagroda – 15 000 zł
więcej informacji:  www.fundacjafilmowa.pl, www.gdynia.pl,

 

Wilanów Park: konkurs inwestorski na projekt ogólnodostępnego parku w Warszawie Firma Ceetrus Polska wraz z warszawskim oddziałem SARP zapraszają do udziału w otwartym konkursie na projekt parku miejskiego w Wilanowie. Koncepcja przeszło dwuhektarowego założenia zostanie wyłoniona w tzw. formule flamandzkiej.
Nagroda SARP 2020: laureaci konkursu o Nagrodę SARP 2020 [GALERIA] Prezentujemy laureatów konkursu o Nagrodę SARP 2020. Jury pod przewodnictwem Bohdana (Bisia) Lisowskiego przyznało 6 nagród, 10 równorzędnych wyróżnień oraz Grand Prix. Poznaj najbardziej cenione przez środowisko realizacje architektoniczne 2019 roku.
Wyniki konkursu na projekt szkoły przy ul. Świderskiej w Warszawie Na warszawskiej Białołęce powstanie nowa szkoła! Władze dzielnicy rozstrzygnęły właśnie konkurs na projekt podstawówki przy ul. Świderskiej w Warszawie. Zwyciężyła koncepcja pracowni Bujnowski Architekci.
Modelowe Schronisko Górskie na Lubaniu – konkurs SARP Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza międzynarodowy, jednoetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na stworzenie budynku Schroniska Górskiego Na Lubaniu.
Nagroda POLITYKI – finaliści 2020 Znamy finalistów Nagrody Architektonicznej POLITYKI 2020. Swoje nominacje do tegorocznej edycji zgłosił także zespół redakcji „Architektura-murator”.
Rewitalizacja centrum Myszkowa – wyniki konkursu na nowe zagospodarowanie centrum Myszkowa Gmina Myszków we współpracy z częstochowskim oddziałem SARP rozstrzygnęła konkurs na koncepcję rewitalizacji centrum 30-tysięcznego Myszkowa w województwie śląskim. Zwyciężyła pracownia 4am Architekci z Warszawy. Na podium także Bartosz Kowal i Bartłomiej Poteralski oraz JAZ+Architekci.