Architektura MuratorKonkursyKonkurs na projekt stałej wystawy dla Muzeum Warszawskiej Pragi

Konkurs na projekt stałej wystawy dla Muzeum Warszawskiej Pragi

Muzeum Historyczne m.st. Warszawy ogłasza konkurs na koncepcję plastyczno – przestrzenną ekspozycji stałej Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziału MHW. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie upływa 19 września

Muzeum Warszawskiej Pragi

Muzeum Warszawskiej Pragi to oddział stołecznego Muzeum Historycznego, dokumentujący i prezentujący historię prawobrzeżnej części miasta, a jednocześnie pierwsze praskie muzeum. Praga, dawna robotnicza dzielnica Warszawy, nie została zniszczona tak poważnie, jak dzielnice leżące na lewym brzegu Wisły. W zbiorach placówki znajda się fotografie, przedmioty codziennego użytku, stroje, zabawki, meble, ale też materiały multimedialne, przede wszystkim zapisy lokalnych zwyczajów i historii. Wciąż rośnie archiwum nagrań.

Zgłaszane prace powinny uwzględniać specyfikę placówki oraz jej zbiorów i pozwalać na prezentowanie zabytkowych eksponatów w zestawieniu z nowoczesnymi technologiami multimedialnymi.

Kryteriami, które wpływać będą na ocenę prac będą:
- przejrzystość i oryginalność koncepcji, niepowtarzalność podejścia do tematu, kreatywność i umiejętność wykorzystania zabytkowej przestrzeni, atrakcyjność zastosowanych rozwiązań z punktu widzenia merytorycznego (zakres przekazanych informacji, spójność kompozycji, wartości edukacyjne) i wystawienniczego – 35%
- sposób zastosowania nowych technologii w zestawieniu z muzealiami i obiektem zabytkowym, zastosowanie różnorodnych form multimedialnych i interaktywnych, funkcjonalności walory użytkowe wpisanie ekspozycji w architekturę w sposób efektywny, relacja ekspozycji z architekturą, czytelność zwiedzania, łatwość obsługi elementów interaktywnych – 20%
- realność realizacji koncepcji – 20%


Terminy
19.09.2012 –  termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
30.10.2012 –  termin składania prac konkursowych

Nagrody
I nagroda – 15 000 zł i zaproszenie do negocjacji dotyczących szczegółowego opracowania projektu ekspozycji wraz z niezbędnymi projektami branżowymi i projektami wykonawczymi
Liczbę  i wysokość pozostałych nagród i wyróżnień ustali sąd konkursowy; łączna pula nagród wynosi 50 000 zł
więcej informacji: www.mhw.pl

Wyniki konkursu architektonicznego na projekt Sądu Rejonowego w Nysie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu we współpracy z opolskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) ogłosił w lipcu 2013 otwarty konkurs na projekt architektoniczny nowej siedziby. Znamy już zwycięzców - pierwszą nagrodę w konkursie architektonicznym otrzymała pracownia Atelier Loegler.
Domy na wodzie. Warszawska pracownia WXCA nagrodzona w międzynarodowym konkursie architektonicznym Pracownia WXCA otrzymała I nagrodę w rozstrzygniętym w grudniu 2013 konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji Bałtyckiego Parku Sztuki w estońskim mieście Parnawa (Pärnu)
SARP Kraków: wyniki konkursu na projekt Ratusza Marszałkowskiego Krakowski oddział SARP 16 października 2013 ogłosił wyniki konkursu na projekt Ratusza Marszałkowskiego w Krakowie. Pierwsza nagroda nie została przyznana
Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Historia konkursu architektonicznego W 2007 roku na łamach miesięcznika "Architektura-murator" prezentowany był konkurs na projekt nowego gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wobec ostatnich wydarzeń przypominamy historię prestiżowego konkursu architektonicznego...  
Konkurs na projekt identyfikacji wizualnej Dworca Centralnego w Warszawie PKP S.A. zaprasza do udziału w konkursie na projekt identyfikacji wizualnej – logo oraz materiałów promocyjnych – Dworca Centralnego w Warszawie. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 26 września 2013
Konkurs na projekt parku w Starych Babicach Urząd gminy Stare Babice  ogłasza konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji parku gminnego w miejscowości Stare Babice