Architektura MuratorKonkursyKonkurs na projekt zagospodarowania dwuhektarowego terenu w centrum Jeleniej Góry

Konkurs na projekt zagospodarowania dwuhektarowego terenu w centrum Jeleniej Góry

W ścisłym centrum Jeleniej Góry powstać ma nowoczesne targowisko z zielenią i atrakcyjnym terenem rekreacyjnym. Władze miasta właśnie ogłosiły konkurs na projekt nowego zagospodarowania blisko dwuhektarowego obszaru w śródmieściu.

Konkurs na projekt zagospodarowania dwuhektarowego terenu w centrum Jeleniej Góry
Obszar opracowania konkursowego; il. A2P2 architecture & planning

Przedmiotem ogłoszonego właśnie konkursu architektonicznego jest opracowanie propozycji zagospodarowania blisko dwuhektarowego obszaru w  śródmieściu Jeleniej Góry. Przestrzeń od północy graniczy z ul. Chrobrego, od zachodu z ul. Kasprowicza, a od wschodu z zabudową położoną przy ul. Wyszyńskiego. Przez dziesiątki lat znajdowały się tu tereny zieleni urządzonej. W XVIII wieku ogród w stylu francuskim ufundował w tym miejscu zamożny kupiec Daniel von Buchs, później założenie należało do rodziny Weinholdów, a do 1989 roku funkcjonowało jako zakład ogrodniczy, gdzie uprawiano rośliny użytkowe i ozdobne.

W latach 90. teren między Kasprowicza i Wyszyńskiego zaczęto wykorzystywać jako targowisko. Tak było aż do 2020 roku, kiedy to władze miasta zdecydowały o likwidacji bazaru i ucywilizowaniu handlu w tym miejscu. Uczestnicy konkursu mają więc wyjątkowe trudne zadanie. Powinni pogodzić zarówno tradycje historyczne, jak i te bardziej współczesne. Jak czytamy w założeniach, nowe zagospodarowanie ma przede wszytskim sprzyjać rozwojowi funkcji centrotwórczych i służyć jako miejsce spotkań mieszkańców, teren zieleni oraz obszar ewentualnego handlu lokalnego

Podstawowe oczekiwania określone są w Planie Rozwoju Lokalnego: Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa terenu po byłym targu miejskim „Flora” ukierunkowana na stworzenie ogólnodostępnego nowoczesnego targowiska z parkingiem oraz przyległym atrakcyjnym rekreacyjnym terenem zielonym. Celem działania jest utworzenie w centrum miasta miejsca dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, będącego jednocześnie atrakcyjnym miejscem rekreacyjnym sprzyjającym integracji międzypokoleniowej, rozwoju tradycji i kultury przedsiębiorczości, budowaniu tożsamości lokalnej. Miasto chce wesprzeć i wypromować ideę „kupuj lokalnie” poprzez poparcie dla lokalnego handlu i lokalnej przedsiębiorczości.

Konkurs obejmuje część ideową i realizacyjną. Wyniki z jednej strony będą stanowić podstawę do konsultacji społecznych na temat przyszłości tego terenu i posłużą do ustalenia założeń nowego planu miejscowego. Z drugiej, organizatorzy zapowiadają, że część propozycji w zakresie przestrzeni publicznej zostanie zrealizowana. Dotyczy to zwłaszcza terenu zieleni ogólnodostępnej oraz – nieobowiązkowo – przestrzeni dla lokalnego handlu. Za realizację konkursu i opracowanie warunków odpowiada pracownia A2P2 architecture & planning.

W skład siedmioosobowego jury wchodzą: Aleksandra Wasilkowska, architektka, ekspertka w zakresie tematyki miejskiego handlu (przewodnicząca), Sylwia Bajor, naczelniczka Wydziału Architektury, Urbanistyki i Budownictwa Urzędu Miasta Jeleniej Góry, Łukasz Pancewicz, urbanista, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, Urszula Forczek-Brataniec, architektka i architektka krajobrazu, prof. Politechniki Krakowskiej w Katedrze Architektury Krajobrazu, Piotr Górka, architekt, doradca w Związku Miast Polskich, Renata Kwiatek, p.o. dyrektorki Departamentu Rozwoju Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz Julian Wajenerowski z miejskiego Wydziału Architektury, Urbanistyki i Budownictwa.

Pula nagród w konkursie wynosi 50 tys. zł. Za zajęcie pierwszego miejsca przewidziano 35 tys. zł oraz zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi polegającej na uszczegółowieniu pracy konkursowej, opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla wydzielonego fragmentu terenu i wytycznych do nowego planu zagospodarowania przestrzennego, za zajęcia miejsca drugiego – 10 tys. zł, a za miejsce trzecie 5 tys. zł. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 1 grudnia, składania prac – 7 lutego 2023 roku. Więcej informacji oraz regulamin na stronie: platformazakupowa.pl.

Targowisko Bakalarska w Warszawie Potraktowanie Bakalaka z szacunkiem i zrozumieniem sprawiło, że targowisko tętni swoim hałaśliwym i kolorowym życiem, jest nieformalnym zagłębiem kuchni azjatyckiej i ciekawym miejscem na mapie Warszawy – o nowej realizacji Pracowni Architektonicznej Aleksandry Wasilkowskiej pisze Łukasz Pancewicz.
Kotlina Jeleniogórska – zabytek odzyskany Architektoniczny przewodnik ze zdjęciami Marcina Czechowicza: prezentujemy 10 wybranych założeń pałacowych, dzięki którym Kotlina Jeleniogórska, nazywana też Doliną Pałaców i Ogrodów, wraca na turystyczną mapę Europy.
Konkurs na projekt hali i głównego stadionu warszawskiej Skry Nowoczesna hala sportowa i stadion lekkoatletyczny powstaną w ramach II etapu modernizacji Ośrodka Wawelska, czyli dawnej Skry. Władze Warszawy ogłaszają konkurs na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej obu obiektów.
Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu Władze Kołobrzegu we współpracy z koszalińskim oddziałem SARP rozstrzygnęły konkurs na nowe zagospodarowanie dwóch przestrzeni publicznych w centrum miasta: parku 18 Marca i skweru Pionierów. Zwyciężyła warszawska pracownia JAZ+Architekci.
Konkurs na projekt strzelnicy golfowej na Mazurach Spółka Universe Properties Group, właściciel kompleksu Masurian Yacht & Golf Resort powstającego między Giżyckiem a Węgorzewem, ogłosiła konkurs na projekt strzelnicy golfowej wraz z budynkiem klubowym i zapleczem gastronomicznym.
Konkurs na siedzibę Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie planuje budowę nowej siedziby Wydziału Informatyki. Właśnie ogłosił konkurs na jej projekt. W jury m.in. architekci Maciej Miłobędzki, Karol Barcz, Piotr Śmierzewski, Karol Nieradka i Grzegorz Wojtkun.
Konkurs na projekt wystawy w Muzeum Bitwy Warszawskiej Muzeum Wojska Polskiego ogłosiło rekomendowany przez SARP konkurs na projekt ekspozycji stałej nowo powstającego Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Składanie wniosków do 28 listopada.
Konkurs na projekt nowej siedziby Nadleśnictwa Człuchów na Pomorzu Nadleśnictwo Człuchów zaprasza do udziału w konkursie na projekt swojej nowej siedziby. Składanie prac do 27 lutego 2023 roku.