Architektura MuratorKonkursyKonkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki

Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki

Setną rocznicę utworzenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie władze uczelni chcą uczcić nowym budynkiem dydaktyczno-konferencyjnym. Właśnie ogłosiły wyniki konkursu na jego projekt. Zwyciężył zespół BE DDJM Architekci.

Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj.  BE DDJM Architekci, I nagroda

W 2025 roku przypada setna rocznica założenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z tej okazji władze uczelni we współpracy z lokalnym oddziałem SARP przeprowadziły dwuetapowy konkurs architektoniczny na projekt nowego obiektu. Jubileuszowy budynek ma  stanąć na terenie kampusu przy ul. Rakowickiej 27. Chcemy, by nowy budynek był ważną częścią „tkanki miejskiej” Krakowa. Aby nie był to kolejny obiekt, a obiekt wyjątkowy, podnoszący walory architektoniczne miasta. Perełka na mapie uczelni krakowskich – mówił Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie podczas konferencji zapowiadającej ogłoszenie konkursu.

Zadaniem uczestników było zaprojektowanie gmachu, który będzie w maksymalnym stopniu elastyczny i energooszczędny. Na powierzchni 7,4 tys. m² należało rozplanować m.in. pomieszczenia dydaktyczne i biurowe, a także aulę na 500 miejsc z zapleczem gastronomicznym oraz pokoje gościnnie dla wykładających naukowców. W 9-osobowym jury zasiedli architekci Zbigniew Maćków (przewodniczący), Michał Szymanowski, Oana Bogdan i Marcin Pawłowski, a także Karolina Klecha-Tylec, prorektor ds. Kształcenia i Studentów UEK, Krzysztof Głuc, dyrektor Departamentu Zasobów i Rozwoju UEK, Agnieszka Lakner, kierownik Działu Planowania i Rozwoju UEK, Piotr Polek, kierownik Działu Inwestycji i Remontów UEK oraz jego zastępca Włodzimierz Dębowski.

Miasteczko jubileuszowe według BE DDJM

Na konkurs nadesłano 39 prac, do udziału dopuszczono 37. Do pierwszego etapu zakwalifikowano 17, a do drugiego pięć, autorstwa biur BE DDJM Architekci, WXCA,  JSK Architekci, Tektonika Architekci oraz konsorcjum studio4SPACE Bartosza Dendury i Atelier Entropic. Ostatecznie pierwsze miejsce, 60 tys. zł. oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej otrzymało biuro BE DDJM Architekci (zespół w składzie: Mateusz Dudek, Marek Dunikowski, Hugo Herrera Pianno, współpraca autorska: Gabriela Kasperkiewicz, Matus Scarenka, Olimpia Starzycka, Aleksandra Śliwa, Melanie Ghanem, Filip Potoczek). Filozofia funkcjonowania kampusu uniwersyteckiego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju stanowi w wybranej pracy wiodącą narrację, wprowadzającą uczelnię w nowe stulecie z niezwykle ważnym i istotnym społecznie przesłaniem – podkreśliło jury.

Sędziowie docenili projekt przede wszystkim za oryginalną próbę uzupełnienia układu urbanistycznego kampusu poprzez stworzenie kompozycji kilku mniejszych brył o zróżnicowanych wielkościach. Decyzja o rozbiciu monumentalnej skali obiektu, prokurowanej przez rozbudowany program funkcjonalny, jest niezwykle odważna i przyczynia się do uporządkowania tego fragmentu kampusu nawarstwiającego się w różnych okresach gospodarczych i stylistycznych. Sekwencja przestrzeni publicznych meandrujących w obrębie kwartału przejmuje dobre cechy miejskiego genotypu i tym samym stwarza potencjał dla aktywizacji witalnego świata między budynkami. Sąd konkursowy wyraża nadzieję, że ta witalność stanie się niejako znakiem rozpoznawczym kampusu – czytamy w uzasadnieniu.

Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj.  BE DDJM Architekci, I nagroda
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj.  BE DDJM Architekci, I nagroda
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj.  BE DDJM Architekci, I nagroda
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj.  BE DDJM Architekci, I nagroda
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj.  BE DDJM Architekci, I nagroda
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj.  BE DDJM Architekci, I nagroda
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj. BE DDJM Architekci, I nagroda
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj. BE DDJM Architekci, I nagroda
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj. BE DDJM Architekci, I nagroda
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj. BE DDJM Architekci, I nagroda

Otwarta przestrzeń i forum akademickie: nowy budynek UEK według WXCA i JSK

Dwie równorzędne nagrody drugie przypadły pracowniom WXCA (zespół w składzie: Szczepan Wroński, Andrzej Bulanda, Michał Czerwiński, Małgorzata Bonowicz, Jakub Matela, Jan Zawadzki, Michał Sokołowski, Mariia Kolomiitseva, Adrianna Manista, Anna Majewska-Karolak, Anna Dobek-Lenczewska, Angelika Drozd) i JSK Architekci (zespół w składzie: Mariusz Rutz, Zbigniew Pszczulny, Piotr Bury, Anna Okoń, Piotr Słomianowski, Ludwika Buczyńska).

Nadrzędnym założeniem architektów z WXCA było zaprojektowanie przestrzeni otwartej na potrzeby wspólnoty studenckiej. Zaproponowali zespół trzech obiektów o modularnej, częściowo prefabrykowanej strukturze, wkomponowanych w zabudowę kampusu. Każda decyzja ma tu swoje uzasadnienie i oparcie w nadrzędnej filozofii. Generuje to szereg nieoczywistych i urzekających form przestrzeni wewnętrznych, które mogą prokurować rozmaite interakcje pomiędzy użytkownikami. Te swoiste kawerny wydrążone w jakże subtelnym monolicie głównej bryły, urzekają pięknem, proporcjami i mnogością scenariuszy użytkowania – uzasadniało jury.

Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj.  WXCA, II nagroda równorzędna; il. Piotr Banak
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj.  WXCA, II nagroda równorzędna; il. Piotr Banak
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj.  WXCA, II nagroda równorzędna; il. Piotr Banak
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj.  WXCA, II nagroda równorzędna; il. Piotr Banak
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj.  WXCA, II nagroda równorzędna; il. Piotr Banak
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj.  WXCA, II nagroda równorzędna; il. Piotr Banak
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj.  WXCA, II nagroda równorzędna; il. Piotr Banak
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj.  WXCA, II nagroda równorzędna

W koncepcji pracowni JSK Architekci sędziowie zwrócili uwagę m.in. na zdyscyplinowane rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne. W tym przypadku również docenili podział obiektu na kilka mniejszych brył. Za cenną sąd konkursowy uznał propozycję wykorzystania przestrzeni na wschód od projektowanego budynku na ogólnodostępny pasaż gastronomiczno-rekreacyjny. Nie zakłócając funkcji budynku i mając możliwość działania zarówno w połączeniu z holem parteru budynku, jak i niezależnie, tworzy on swego rodzaju forum dla studentów i pracowników uczelni – napisali jurorzy w uzasadnieniu.

Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj. JSK Architekci, II nagroda równorzędna
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj. JSK Architekci, II nagroda równorzędna
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj. JSK Architekci, II nagroda równorzędna
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj. JSK Architekci, II nagroda równorzędna
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj. JSK Architekci, II nagroda równorzędna
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj. JSK Architekci, II nagroda równorzędna
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj. JSK Architekci, II nagroda równorzędna
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj. JSK Architekci, II nagroda równorzędna
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj. JSK Architekci, II nagroda równorzędna

Honorowe wyróżnienia przyznano pracowniom studio4SPACE i Atelier Entropic (zespół w składzie: Bartosz Dendura, Magdalena Mróz, Geoffrey Eberle, Katarzyna Dendura, Dionysios Kakoulis, Martyna Mądry, Katarzyna Obara, Lukas Olma, Sylwia Chudzik). Jurorów urzekły w tym projekcie atrakcyjne rozwiązania kształtujące zarówno przestrzeń północno-wschodniego narożnika działki uczelni, jak i sam budynek. Podkreślili, że obiekt został zaprojektowany jako wyróżniające się funkcjonalnie i architektonicznie nowe centrum kampusu. Sąd konkursowy uznał za wartościowe nieszablonowe potraktowanie ogólnodostępnej przestrzeni łączącej poszczególne elementy strefy dydaktycznej obiektu. Przenikające się hole tworzą fascynującą drogę, która stanowi nie tylko dojście do konkretnych sal, ale jest swoistym forum uczelni – miejscem spotkań, pracy indywidualnej i rekreacji dla studentów – napisali w uzasadnieniu.

Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj.  Bartosz Dendura Pracownia Architektoniczna studio4SPACE i Atelier Entropic, wyróżnienie honorowe
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj.  Bartosz Dendura Pracownia Architektoniczna studio4SPACE i Atelier Entropic, wyróżnienie honorowe
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj.  Bartosz Dendura Pracownia Architektoniczna studio4SPACE i Atelier Entropic, wyróżnienie honorowe
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj.  Bartosz Dendura Pracownia Architektoniczna studio4SPACE i Atelier Entropic, wyróżnienie honorowe
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj.  Bartosz Dendura Pracownia Architektoniczna studio4SPACE i Atelier Entropic, wyróżnienie honorowe
Konkurs SARP na projekt nowego budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: wyniki
Nowy budynek dydaktyczno-konferencyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, proj.  Bartosz Dendura Pracownia Architektoniczna studio4SPACE i Atelier Entropic, wyróżnienie honorowe

Kiedy realizacja budynku jubileuszowego UEK

Budowa nowego obiektu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie planowana jest na 100-lecie uczelni, które przypada w 2025 roku. Rzecznik UEK Paweł Kozakiewicz zastrzega jednak, że trudno określić dziś, w jakim zakresie uda się do tego czasu zrealizować zwycięski projekt. Do 20 października w Pawilonie Dydaktyczno-Sportowym przy ul. Rakowickiej 27 można oglądać wystawę pokonkursową.

Autor: Piotr Prus
Kolejny konkurs na oprawę pomnika Narutowicza w Warszawie Miasto st. Warszawa ogłosiło nowy konkurs na oprawę architektoniczno-rzeźbiarską pomnika Gabriela Narutowicza. Poprzedni, w którym zwyciężyła koncepcja firmy Granity Skwara Group, został unieważniony.
Park Aktywności Rodzinnej w Wawrze: wyniki konkursu Plany realizacji Parku Aktywności Rodzinnej w Wawrze budzą kontrowersje. Czy słusznie? Władze miasta właśnie rozstrzygnęły konkurs na zagospodarowanie czterohektarowej polany w sąsiedztwie tzw. Lasku Wawerskiego.
Będzie nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie. Właśnie ogłoszono konkurs na jej projekt Nowa siedziba Muzeum Okręgowego w Lesznie powstać ma w wyniku adaptacji i rozbudowy tzw. Starej Octowni w samym centrum miasta. Poznański oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich właśnie ogłosił konkurs na projekt obiektu.
Będzie konkurs architektoniczny na odbudowę Pałacu Saskiego Projekt odbudowy Pałacu Saskiego zostanie wyłoniony w konkursie architektonicznym. Powołana w celu realizacji inwestycji spółka Pałac Saski planuje go ogłosić na początku 2023 roku.
W poszukiwaniu uczciwych konkursów: rozmowa z Robertem Majkutem Są konkursy, które służą tylko do finansowania biznesu organizatorów. Red Dot Design Award pokazał światu, że można tak działać. Wątpliwą sprawą jest tu już niezliczona liczba bardzo wąskich kategorii, skonstruowanych celowo tak, by niemal każdy uczestnik mógł zwyciężyć w jednej z nich.
Jedno z pierwszych osiedli Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych powstanie w Tczewie. Wyniki konkursu Pracownia BudCud wygrała konkurs na projekt budynku wielorodzinnego przy ul. Bałdowskiej w Tczewie. Będzie to jedna z pierwszych realizacji Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, które mają zastąpić funkcjonujące dotychczas Towarzystwa Budownictwa Społecznego.