Architektura MuratorKonkursyNarodowy Instytut Audiowizualny

Narodowy Instytut Audiowizualny

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania obiektu wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem pozwoleń dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego

Narodowy Instytut Audiowizualny („Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyska 3/5, zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania obiektu wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem pozwoleń dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego, na podstawie art. 55 ust. 1 pkt. 3) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” a wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy właściwych dla państwowej instytucji kultury.

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z formularzami wymaganymi przez Zamawiającego znajduje się na stronie internetowej NInA.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem to 19 stycznia 2011 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający jednocześnie informuje, że planowany termin składania ofert wstępnych przez wykonawców zaproszonych przez Zamawiającego to
4 luty 2011. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego terminu.

Nagroda POLITYKI – finaliści 2020 Znamy finalistów Nagrody Architektonicznej POLITYKI 2020. Swoje nominacje do tegorocznej edycji zgłosił także zespół redakcji „Architektura-murator”.
Rewitalizacja centrum Myszkowa – konkurs Gmina Myszków we współpracy z częstochowskim oddziałem SARP zapraszają do udziału w konkursie na koncepcję rewitalizacji centrum 30-tysięcznego Myszkowa w województwie śląskim. Składanie wniosków do 18 lutego.
Prezydent Szczecina unieważnił konkurs na plac Orła Białego! Jak informuje urząd miasta Szczecina, zwycięska koncepcja pracowni Orłowski Szymański Architekci nie będzie realizowana. Interes publiczny wymaga ponownej weryfikacji założeń, doprowadzenia do końca procedury pozyskiwania od wszystkich zainteresowanych ich uwag i propozycji – mówi zastępca prezydenta Daniel Wacinkiewicz.
Dwuetapowy konkurs na przebudowę siedziby Estrady Poznańskiej Estrada Poznańska ogłasza konkurs na przebudowę swojej siedziby w ponad stuletniej kamienicy przy ul. Masztalarskiej. Uczestnicy, których prace przejdą do II etapu otrzymają zwrot kosztów przygotowania koncepcji.
KoKA 2018, czyli konferencja o konkursach architektonicznych: FOTORELACJA W dniach 23-25 września w podkieleckich Chęcinach miała miejsce pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja o konkursach architektonicznych. W spotkaniu wzięło udział ponad 130 osób, nie tylko architekci, ale też przedstawiciele samorządów i biznesu. Wśród gości z zagranicy znaleźli się m.in. Thomas Vonier, przewodniczący UIA, Renato Rizzi, autor Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, Rūta Leitanaitė, przewodnicząca Stowarzyszenia Architektów Litewskich i Hanna Bondar, była architekt miasta Kijowa.
Jak przeprowadzić modelowy konkurs architektoniczny: konferencja w Chęcinach Tylko do 31 sierpnia można rejestrować się do udziału w pierwszej międzynarodowej konferencji dotyczącej organizowania konkursów architektonicznych. W programie między innymi prezentacja dokonań fundacji Architectuur Lokaal, która z powodzeniem stosuje w Holandii korzystną dla architektów, inwestorów i społeczności lokalnych procedurę dwuetapowych konkursów o bardzo ograniczonym zakresie zadania w pierwszym etapie.