Architektura MuratorKonkursyNarodowy Instytut Audiowizualny

Narodowy Instytut Audiowizualny

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania obiektu wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem pozwoleń dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego

Narodowy Instytut Audiowizualny („Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wałbrzyska 3/5, zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w trybie negocjacji z ogłoszeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania obiektu wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem pozwoleń dla realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji budynku „A” Narodowego Instytutu Audiowizualnego, na podstawie art. 55 ust. 1 pkt. 3) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” a wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy właściwych dla państwowej instytucji kultury.

Treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z formularzami wymaganymi przez Zamawiającego znajduje się na stronie internetowej NInA.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem to 19 stycznia 2011 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający jednocześnie informuje, że planowany termin składania ofert wstępnych przez wykonawców zaproszonych przez Zamawiającego to
4 luty 2011. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany powyższego terminu.

Nagroda SARP 2020: laureaci konkursu o Nagrodę SARP 2020 [GALERIA] Prezentujemy laureatów konkursu o Nagrodę SARP 2020. Jury pod przewodnictwem Bohdana (Bisia) Lisowskiego przyznało 6 nagród, 10 równorzędnych wyróżnień oraz Grand Prix. Poznaj najbardziej cenione przez środowisko realizacje architektoniczne 2019 roku.
Wyniki konkursu na projekt szkoły przy ul. Świderskiej w Warszawie Na warszawskiej Białołęce powstanie nowa szkoła! Władze dzielnicy rozstrzygnęły właśnie konkurs na projekt podstawówki przy ul. Świderskiej w Warszawie. Zwyciężyła koncepcja pracowni Bujnowski Architekci.
Modelowe Schronisko Górskie na Lubaniu – konkurs SARP Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Kraków ogłasza międzynarodowy, jednoetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na stworzenie budynku Schroniska Górskiego Na Lubaniu.
Nagroda POLITYKI – finaliści 2020 Znamy finalistów Nagrody Architektonicznej POLITYKI 2020. Swoje nominacje do tegorocznej edycji zgłosił także zespół redakcji „Architektura-murator”.
Rewitalizacja centrum Myszkowa – wyniki konkursu na nowe zagospodarowanie centrum Myszkowa Gmina Myszków we współpracy z częstochowskim oddziałem SARP rozstrzygnęła konkurs na koncepcję rewitalizacji centrum 30-tysięcznego Myszkowa w województwie śląskim. Zwyciężyła pracownia 4am Architekci z Warszawy. Na podium także Bartosz Kowal i Bartłomiej Poteralski oraz JAZ+Architekci.
Prezydent Szczecina unieważnił konkurs na plac Orła Białego! Jak informuje urząd miasta Szczecina, zwycięska koncepcja pracowni Orłowski Szymański Architekci nie będzie realizowana. Interes publiczny wymaga ponownej weryfikacji założeń, doprowadzenia do końca procedury pozyskiwania od wszystkich zainteresowanych ich uwag i propozycji – mówi zastępca prezydenta Daniel Wacinkiewicz.