Architektura MuratorKonkursySydney Affordable Housing Challenge: nagroda dla polskich studentów

Sydney Affordable Housing Challenge: nagroda dla polskich studentów

Studenci z PPWSZ w Nowym Targu, Olga Filipowska i Tomasz Twaróg, zdobyli trzecią nagrodę w międzynarodowym konkursie. Pływająca urbanistyka - to ich rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego w Sydney.

Sydney Affordable Housing Challenge: nagroda dla polskich studentów

Przedmiotem konkursu Sydney Affordable Housing Challenge było stworzenie koncepcji ekonomicznej zabudowy mieszkaniowej w Sydney. Według aktualnych danych, rozwijająca się gospodarka miasta doprowadziła do sytuacji, w której koszty mieszkaniowe są jedymi z najwyższych wśród światowych metropolii. Kryterium oceny projektów była elastyczność przedstawionych koncepcji oraz możliwość dostosowania ich do różnych lokalizacji w obrębie miasta.

Sydney Affordable Housing Challenge: nagroda dla polskich studentów

Udział w konkursie był zgłoszeniem studenckim pod głównym kierownictwem prof. dr. hab. inż. arch Krzysztofa Biedy z pomocą mgr. inż. arch. Agaty Bentkowskiej. Studenci z Nowego Targu zaproponowali składające się z dwóch części zamierzenie projektowe, którego elementy mogą działać razem, jak i osobno. Pierwsza z nich to tzw. punkty TOD - Transit Oriented Development. Każdy z nich na służyć jako nowy punkt rozwoju miasta, zawierając w sobie budynki mieszkalne, miejsca pracy i rozrywki. Mają one być skupione wokół stacji kolei podmiejskiej, które połączą poszczególne punkty ze sobą nawzajem. Taki model rozwoju ma nie tylko stanowić antidotum na rozlewanie się miasta, ale także zapewnić atrakcyjność komunikacyjną nowych osiedli mieszkaniowych.

Sydney Affordable Housing Challenge: nagroda dla polskich studentów

Druga część projektu to pływające jednostki mieszkaniowe, które wykorzystują długą linię brzegową Sydney będąc odpowiedzią na wysokie ceny gruntów. Trzykondygnacyjne, modularne jednostki można dowolnie kształtować. Dzięki temu mogą nie tylko dostować się do potrzeb użytkowników, ale także łączyć się w różne układy urbanistyczne na powierzchni wody. Umieszczenie nowych konstrukcji na wodzie pozwala na ograniczenie eksploatacji wolnych terenów w metropolii.

Sydney Affordable Housing Challenge: nagroda dla polskich studentów